Projektit

RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskuksella on vuosittain useita kymmeniä eri rahoituskumppanien tukemia hankkeita.

RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen projektit

RoboAI Industry Automaatio ja robotiikka

RoboAI Health Hyvinvointiteknologia ja terveysteknologia

RoboAI Green Teknologiametallien kiertotalous

RoboAI Intelligent Systems

Päättyneet hankkeet

Katso myös