EU Euroopan sosiaalirahasto logo.
Vipuvoimaa logo.

Hyvinvointia hybridisti

Hyvinvointia hybridisti -hankkeessa ammattilaiset ja palvelujenkäyttäjät yhteiskehittävät etä- ja lähipalveluja ja niiden digiteknologiavalmiuksia sekä toimivuutta, vuorovaikutus- ja arviointiosaamisia, palveluiden saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi.

Hanke on päättynyt.

Kesto

1.9.2021–31.10.2023

Kokonaisbudjetti

658 664

REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

526 934 €

SAMK

199 603 €

Projektin tavoitteena on

  • lisätä ymmärrystä teknologiavälitteisistä palveluista ja etävuorovaikutuksesta
  • mahdollistaa palveluiden digitalisoimisen leviämistä ja palvelunlaadun kehittämistä
  • vahvistaa ammattilaisten empaattisen läsnäolon ja kohtaamisen vuorovaikutusosaamista teknologiavälitteisessä palvelussa
  • laajentaa ammattilaisten teknologiaosaamista ja ammattilaisten ja käyttäjien teknologiavalmiuksia
  • lisätä varmuutta palvelujen teknologiavälitteisestä kehittämisestä ja antaa heidän käyttöönsä kehittämisympäristö
  • laajentaa etä- ja lähipalveluja ammattilaisten ja käyttäjien toimintaympäristöön soveltuvaksi esim. palvelumuotoilun keinoin
  • toimia proaktiivisesti tulevaisuuden (2030) hybridipalveluiden rakentamiseksi, huomioiden työyhteisön ja toimintaympäristön strategiat ja tulevaisuustutkimuksen skenaariot.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Tiina Mäkitalo
tiina.makitalo@samk.fi

Käytännön toimet

Hankkeessa tehdään valtakunnallista yhteistyötä eri alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen keskeistä toimintaa ovat pop-up-tapahtumat, joilla edistetään innovaatioita ja vuoropuhelua tutkijoiden, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien, opiskelijoiden, ammattilaisten ja muiden palvelujen käyttäjien välillä. Hanke keskittyy digitaaliseen vuorovaikutukseen yhteiskehittämisen, työpajojen ja koulutusten kautta. Hankkeessa myös jäsennellään ja mallinnetaan etäpalveluita digitaalisen teknologian kyvykkyyksien, vuorovaikutus- ja arviointitaitojen näkökulmista.

  • Vahvistetaan teknologiaosaamistasi kokeillen ja yhdessä oppien.
  • Muotoillaan teknologioita hyödyntäviä palveluita työyhteisöissä.
  • Rakennetaan tulevaisuuden (2030) hybridipalveluja huomioiden työyhteisön strategiat ja tulevaisuustutkimuksen skenaariot.
Hyvinvointia hybridisti -hankkeen logo.

Hankkeen materiaalit

Digitaitoja -videot

Digitaitoja -videot käsittelevät erilaisia digitaitoja, kuten sähköpostitilin luomista, sähköpostin lähettämistä ja siihen vastaamista. Videoiden tarkoituksena on opettaa digitaitoja niitä tarvitseville. Videoita on saatavilla suomeksi, englanniksi ja farsiksi.

Digital skills videos

Digital skills videos cover a range of digital skills, such as creating an email account, sending an email and replying to an email. The videos aim to teach digital skills to those who need them. The videos are available in Finnish, English and Farsi.

Sähköpostin perusteet

Basics of Email (in English)

Basics of Email (in Farsi)

Technology skills (in English)

Joining a Teams Meeting

Joining a Zoom Meeting

Scanning a QR Code

Partnerit

Satakunnan ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeessa ovat Metropolia (koordinaattori) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK).

SAMK logo.
Metropolia ammattikorkeakoulun logo
Tampereen ammattikorkeakoulu logo

LUE LISÄÄ