Euroopan unionin osarahoittama logo.
Vasemmalla Satakunnan maakunnan vaakuna ja sen vieressä

Teknologiayritysten modernisointi tekoälyn ja robotiikan avulla

Teknologiayritysten modernisointi tekoälyn ja robotiikan avulla -hankkeen tavoitteena on suunnitella, testata ja palvelumuotoilla satakuntalaisten yritysten tarpeisiin vastaava modernisointipalvelu, jossa erityisesti pk-yritysten on mahdollista teettää eri alojen asiantuntijoiden ja/tai asiantuntija-/opiskelijatiimien tekemiä kokeiluja ja Proof of Concept (PoC) -pilotteja.

Kesto

1.8.2023–31.10.2025

Kokonaisbudjetti

565 344€

Euroopan unionin osarahoittama (EAKR)

452 275,20 €

Muu julkinen

113 068,80 €

Mies opiskelija ohjaamassa tarttujarobottia.
Tekoälyllä tuotettu kuva futuristisesta laboratoriosta, jossa ihmiset työskentelevät tietokoneillaan.
Vaaleahiuksinen naisopiskelija hymyilemässä, käsissään konenäkökamera.

Hankkeessa tapahtuu

Projektin tavoitteet

Teknologiayritysten modernisointi tekoälyn ja robotiikan avulla -hankkeessa  suunnitellaan ja testataan satakuntalaisten yritysten tarpeisiin vastaava modernisointipalvelu, jossa erityisesti pk-yritykset voivat teettää eri alojen asiantuntijoiden ja/tai asiantuntija-/opiskelijatiimien tekemiä kokeiluja ja Proof of Concept (PoC) -pilotteja.​ Samalla tunnistetaan ja valitaan kokeiluja tekemään yritykset, joilla on erityisiä kasvun mahdollisuuksia automaatiota, robotiikkaa ja/tai tekoälyä hyödyntämällä.

Samalla hankkeessa vastataan Satakunnan älykkään erikoistumisen strategiassa automaatio- ja robotiikkaklusterille asetettuihin tavoitteisiin uudistamalla teknologiaosaamista ja innovaatioita tuottavaa toimintaympäristöä modernisointipalveluilla. Lisäksi huolehditaan Satakunta-strategian mukaisesti yritysten toimintaympäristöjen kehittämisestä, sekä vahvistetaan maakunnan älykkään erikoistumisen mukaista osaamis- ja innovaatioekosysteemiä.

Hanke toteutetaan Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Porin yksikön ryhmähankkeena, koska hankkeen tavoitteena on luoda täysin uudenlainen yliopiston asiantuntijoiden tutkimusosaamista ja ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden käytännön sovellusosaamista sekä opiskelijoiden innovatiivista ja ratkaisuhakuista kehittämisotetta yhdistävä modernisointipalvelu. Samalla tiivistetään RoboAI:ssa toimivien SAMKin ja Tampereen yliopiston Porin yksikön automaation, robotiikan, tekoälyn ja data-analytiikan asiantuntijoiden yhteistyötä ja sitä kautta mahdollistetaan teknologiayhdistelmien tekemiseen vaadittava monitieteellinen osaaminen aiempaa selvästi laajemmin.

Hankkeessa luotavien modernisointipalvelujen kautta pk-yrityksiä kannustetaan tulevaisuuden teknologioihin perustuviin uusiin avauksiin. Näin vahvistetaan myös Satakunta-strategiassa esitettyä akateemisen tutkimuksen ja korkeakoulutuksen kytkeytymistä maakunnan strategiseen kehittämiseen.

Yhteystiedot:

SAMKin projektipäällikkö
Janika Tommiska
janika.tommiska@samk.fi

TAU:n projektipäällikkö
Petri Rantanen
petri.rantanen@tuni.fi

Käytännön toimet

Hankkeen käytännön toimina

  • tunnistetaan yritysten tutkimus- ja modernisointimahdollisuudet.
  • mallinnetaan ja muokataan toimintaa tavoitteena löytää malli, jolla erilaiset yritykset pääsevät ketterästi kiinni kokeiluihin ja PoC-pilotteihin, joita suunnitellaan yhdessä yritysten kanssa.
  • Järjestetään työpajoja ja kokeiluja, joiden avulla​​ vahvistetaan ja juurrutetaan kokeilukulttuuria osana yritysten jokapäiväistä toimintaa.
  • Toteutetaan teknologia-alan yritysten kanssa modernisointitoimia, joiden avulla konkretisoidaan tekoälyn ja data-analytiikan luomia digitalisointimahdollisuuksia tuottavuuden ja liiketoiminnan vahvistamisessa. 
RoboAI logo.
SAMK logo.
Logo TAU 2rivi Fi Violetti RGB