EU Euroopan sosiaalirahasto logo.
Vipuvoimaa logo.

Tuottavuus keskiössä

Hankkeen päätavoite on kohderyhmänä olevien yritysten henkilöstön osaamistason kasvattaminen ja tätä kautta niin osallistuneiden yritysten kuin maakunnan muidenkin yritysten tuottavuuden parantaminen. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kesto

01.02.2022–31.10.2023

Kokonaisbudjetti

159 992 €

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

127 993 €

Muu julkinen

31 999 €

Projektin tavoitteet

Tuottavuus keskiössä -hanke vastaa yritysten nopeasti Covid-19 pandemian vuoksi muuttuneisiin osaamistarpeisiin.
Maailman kaupan muutoksen aallot lyövät myös satakuntalaisiin yrityksiin ja näiden tuotannon ketteryys, joustavuus
sekä sietokyky ovat nousseet merkittäviksi kilpailutekijöiksi.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä satakuntalaisen työvoiman osaamista ja tätä kautta parantaa niin yritysten kilpailukykyä kuin kasvumahdollisuuksiakin. Hankkeen tavoitteita on vastata yritysten muuttuneisiin koulutus- ja osaamistarpeisiin nykyisessä markkinatilanteessa kompakteilla koulutuksilla. Samalla tavoitteena on tuoda yrityksiin uutta osaamista joustavilla digitaalisiin alustoihin perustuvilla koulutuksilla ja antaa koulutettaville mahdollisuus tutustua ja oppia kokeilemalla esimerkiksi robotteja RoboAI-yhteiskäyttölaboratoriossa. Tavoitteena on myös tuottaa positiivisia kokemuksia joustavista automaatioratkaisuista esim. yhteistyörobotiikka ja näin vauhdittaa investointeja robotiikkaan.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Toni Seessalo
toni.2.seessalo@samk.fi

Käytännön toimet

Hankkeen toiminta perustuu eri aiheiden ympärille koostetuista asiantuntijapuheenvuoroista, opitaan kokeilemalla -laboratoriokokeilupäivistä sekä yrityksille räätälöidyistä, tuottavuuden parantamiseen liittyvien teknologioiden koulutuksista.

Hankkeen konkreettiset koulutustoimenpiteet jakautuvat kolmeen tehtäväkokonaisuuteen. Näissä tuodaan osallistujien, eli hankkeeseen osallistuvien yritysten henkilöstön ja johdon sekä yrittäjien, saataville uusin teknologinen tieto tekniikan eri aloilta keskittyen tuottavuuden parantumiseen yleisesti liitettyihin tekniikoihin. Tehtäväkokonaisuuksilla mahdollistetaan osallistujille kokeilemalla oppiminen RoboAI-yhteiskäyttölaboratoriossa sekä tuotetaan heille kompakteja teknologiakoulutuksia, jotka mahdollistavat muun muassa työssäkäyville osallistujille uuden teknologiatiedon saamisen noususuhdanteen kiireestä huolimatta.

Opiskelija pitää kiinni kamerasta, jota käytetään konenäössä.

Hankkeessa tapahtuu

Tekoäly tuottavuuden parantamisessa -koulutuskokonaisuus

Tervetuloa Tekoäly tuottavuuden parantamisessa -koulutuskokonaisuuteen 6.10. klo 9-11:30 ja 12:30-16 Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampukselle (Satakunnankatu 23, Pori).

Tekoäly tuottavuuden parantamisessa -koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta kattavasta osiosta, jotka on suunniteltu antamaan osallistujalle tärkeää tietoa tekoälystä tuottavuuden parantamisessa. Tekoälyn koulutuskokonaisuuden kouluttajana toimii Pauli Komi, johtaja, kumppani, konenäkö ja tekoäly, Roima Intelligence Inc. Tapahtuma on maksuton.

Koulutus toteutetaan osana Tuottavuus keskiössä -hanketta. Keski-Suomen Ely-keskus on myöntänyt hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta.Hanke rahoitetaan REACT-EU-rahoitusvälineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ilmoittaudu mukaan tästä(sivustolla e-lomake.fi)

Tervetuloa!

Lisätietoja: Toni Seessalo, toni.2.seessalo@samk.fi

Tekoäly tuottavuuden parantamisessa -koulutuskokonaisuus esite

Tekoäly tuottavuuden parantamisessa -koulutuskokonaisuuden esite Tekoäly tuottavuuden parantamisessa -koulutuskokonaisuuden esite

SAMK logo.
RoboAI logo.