STEM-toiminta

Tuemme ja kannustamme opettajia teknologioiden opetuskäytössä sekä innostamme lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun. Oppilaitosten välisen yhteistyön lisääminen sekä yhdessä oppimisen ja tekemisen vahvistaminen koulun ja yhteiskunnan kesken on tärkeää. 

STEM-toiminta (Science, Technology, Engineering and Mathematics) antaa kaikille satakuntalaisille lapsille, nuorille ja opettajille mahdollisuuden innostua ja vahvistaa tietämystään tieteestä ja teknologiasta. Monipuoliset ja inspiroivat opintokokonaisuudet ovat askel kohti motivoituneempaa oppimista. 

Toiminnassa ohjataan käytännön tekemisen ja mielenkiintoisten oppimiskokemusten avulla STEM-aineiden pariin, lisäten lasten ja nuorten luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja oman elämän hallintaa. Olemme oppilaan, opiskelijan ja opettajan tukena jokaisella koulutusasteella, aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

Konkreettisesti mukana opetuksessa 

SAMKin STEM-toiminta kantaa oman kortensa kekoon suunnittelemalla ja luomalla opettajien avuksi monipuolisia tiede- ja teknologiakoulutuksia sekä niiden opetusmateriaaleja. Näiden avulla opettajille mahdollistetaan matalan kynnyksen osallistuminen teknologian opetukseen. Opettajat voivat perehtyä materiaaleihin omaan tahtiinsa tai keskuksen asiantuntijoiden avulla. 

Tarjoamme läpi koulutusasteiden erilaisten opetusrobottien ja teknologioiden tutustumismahdollisuuksia. Ryhmien ja luokkien on mahdollista lainata heidän oppimistarpeitaan parhaiten tukevia robotteja ja erilaisia teknologioita aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Itse kokemalla lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden innostua tieteistä ja teknologioista. 

Lego-pelipöydän ympärillä on lapsia.
Lähikuvassa Janika Tommiska.

Kiinnostunut yhteistyöstä?

Tutkija-opettaja
Janika Tommiska
p. 044 710 6332
janika.tommiska@samk.fi

Katso myös