EU EAKR ESR FI Vertical 20mm Rgb
VipuvoimaaEU 2014 2020 Rgb

Teknologiametallien kiertotalouden osaamiskeskittymä

RoboAI Green - teknologiametallien kiertotalouden osaamiskeskittymä on Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Prizztech Oy:n yhteishanke. Hanketta rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hanke on päättynyt.

Kesto

1.9.2021–31.8.2023

Kokonaisbudjetti

425 000 €

EAKR

340 000 €

Muu julkinen

85 000 €

Projektin tavoitteet

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet linkittyvät suoraan Kasvun mahdollisuus - Satakunnan tavoitteet ja toimenpiteet koronapandemiasta toipumiseen ja uuteen kasvuun -raportissa esitettyihin teknologiametallien kierrätykseen sekä sähköistymiseen keskittyviin kehitysaskeleisin. Hankkeessa luodaan Satakunnalle systemaattinen toimintapa edistää teknologiametallien kierrätyskokeiluja ja liiketoimintaa sekä vahvistetaan alueen metallurgian osaamista käynnistämällä Prizztechin ja Satakunnan ammattikorkeakoulun vahvuuksiin perustuva yhteinen osaamiskeskittymä, joka tulee osaksi RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskusta.

Tavoitteena on kehittää Satakunnalle järjestelmällinen tapa tukea teknologiametallien kiertotalouden kokeiluja, liiketoimintaa sekä parantaa alueen metallurgian osaamista. Hankkeessa keskitytään siihen, miten voidaan tehokkaasti kerätä, tunnistaa ja erotella laitteita sekä komponentteja, kuten arvokkaita teknologiametalleja sisältäviä akkuja ja elektroniikkaa.  

Hankkeen toteuttavat Satakunnan ammattikorkeakoulun RoboAI tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion ja Prizztechin asiantuntijat.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Pekka Suominen
pekka.suominen@samk.fi

Käytännön toimet

Hankkeen toimenpiteet koostuvat yritysten kanssa tehtävistä pilotoinneista ja kokeiluista sekä RoboAI:n TKI-toiminnan kehittämisestä. Kokeilut ja pilotoinnit keskittyvät sähkökoneiden, akkusovellusten, magneettisovellusten, sähköajoneuvojen ja niiden komponenttien sisältämien arvometallien kierrättämisen tehostamiseen ja automatisointiin. Kokeilujen kohdeyrityksiin lukeutuvat metallinjalostajat, metallien kierrättäjät, laitevalmistajat, komponenttivalmistajat sekä automaatioyritykset.

Hankkeen aikana RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskukseen perustettiin uusi osakokonaisuus RoboAI Green.

RoboAI Greenin käynnissä olevat ja jo päättyneet hankkeet.

RoboAI logo.
SAMK logo.
Prizztech Logo 2013
Satakuntaliitto logo.