Tietoa meistä

RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus toimii Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampuksella. RoboAI keskittyy alueellisesti tärkeisiin strategisiin vahvuusaloihin.

RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus perustettiin Satakuntaliiton rahoittamassa Robocoast R&D Center -hankkeessa vuonna 2019. Vuosien varrella laajentunut toiminta on koottu Industry, Health, Green ja Intelligent Systems -osakokonaisuuksien alle.

SAMKin ja Tampereen yliopiston yhteinen keskus kokoaa Satakunnalle strategisesti tärkeät osaamiset:

  • Automaatio ja robotiikka, RoboAI Industry
  • Hyvinvointiteknologia ja terveysteknologia, RoboAI Health
  • Teknologiametallien kiertotalous, RoboAI Green
  • Älykkäät järjestelmät, tekoäly, data-analytiikka ja optimointi, RoboAI Intelligent Systems

Toimintamme tavoitteena on: 

  • Tukea alueen teollisuuden ja yritysten kasvua, lisätä kilpailukykyä sekä luoda vahva pohja teolliselle sekä julkisten palveluiden digitalisaatiolle.
  • Korkealaatuisen tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä pilotointimahdollisuuksien tarjoaminen.
  • Edistää kokeilukulttuuria yhteiskäytöllisissä laboratorio- ja simulaatiotiloissa.
  • Jatkuvan opiskelun tukeminen täydennyskoulutuksen avulla.

RoboAI-yhteisön muodostavat yli 60 eri osakokonaisuuksien asiantuntijaa kolmessa eri organisaatiossa. RoboAI-akatemia ja AI Academy ovat RoboAI:n osaajahautomoita, joissa opiskelijat pääsevät yritysprojektien kautta käytännönläheisesti oppimaan, innovoimaan ja kokeilemaan uusia ideoita. RoboAI kokoaa STEM-toiminnalla toimijoita edistämään lasten sekä nuorten teknologiatietoutta ja hakeutumista teknologia-alalle.

Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin yliopistokeskus ovat mukana Robocoast EDIH -konsortiossa (robocoast.eu). Satakunnan korkeakoulujen vahvuutena konsortiossa nähdään robotiikka- ja data-analytiikkaosaaminen sekä RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus, jonka resursseja Robocoast EDIH -konsortio välittää niin suomalaisille kuin eurooppalaisille teollisuusyrityksille. Robocoast EDIH -konsortioon kuuluu 15 suomalaista korkeakoulua ja kaksi elinkeinoyhtiötä yhdeksästä eri maakunnasta. Robocoast EDIH -konsortion koordinoinnista vastaa Prizztech Oy.

Kuvassa RoboAI-laboratorio.

Katso myös