RoboAI Green

RoboAI Green -osakokonaisuus edistää teknologiametallien kiertotaloutta Satakunnassa.

RoboAI Green laajentaa RoboAI:n osaamispohjaa teknologiametallien kiertotaloudella. Prizztechin Vihreän kasvun tiimin RoboAI Green -asiantuntijoiden (prizztech.fi) ja SAMKin tutkijoiden yhteistyönä toteutetaan Satakunnan akku- ja teknologiametalliklusterille laadittua kasvun tiekarttaa.

Nopeasti sähköistyvä yhteiskunta ja erityisesti sähköajoneuvot muuttavat kiertotalouden raaka-ainevirtoja, johon pyrimme varautumaan ajoissa. Satakunnassa on paljon mm. akkumateriaalien, kuparin, nikkelin sekä sähkö- ja elektroniikkaromun kiertotalouteen liittyvää teollisuutta. RoboAI Greenin tutkimuksen peruskysymys on, että miten arvokkaita teknologiametalleja sisältäviä laitteita ja komponentteja voidaan tehokkaasti ja älykkäästi kerätä, tunnistaa ja erotella, jotta metallien kierrättäminen niistä on kannattavaa ja turvallista. 

Toimintamme painopisteitä:

  • Edistämme parhaiden saatavissa olevien teknologioiden käyttöönottoa teollisuudessa testaamalla niitä RoboAI:n yhteiskäyttölaboratoriossa sekä käytännön pilottihankkeissa yhteistyössä teollisuuden kanssa.
  • Panostamme kierrätysjakeiden materiaalien ja alkuaineiden tarkkaan ja nopeaan tunnistamiseen spektroskooppisin menetelmin. 
Kuva alkuainetaulukosta.
Lähikuvassa Pekka Suominen.

Onko yritykselläsi tarve kehittää ratkaisuja tai tuotteita? Ota yhteyttä!

RoboAI tutkimuspäällikkö
Pekka Suominen
p. 044 710 3095
pekka.suominen@samk.fi

Katso myös