RoboAI Green

RoboAI Green -osakokonaisuus sisältää teknologiametallien kiertotalouteen liittyvää toimintaa.

RoboAI Green syntyi SAMKin ja Prizztechin yhteisessä hankkeessa, jossa RoboAI:n osaamispohjaa laajennetaan koskemaan teknologiametallien kiertotaloutta. Työnjako toiminnassa on seuraavanlainen: (Cimmo)

Nopeasti sähköistyvä yhteiskunta ja erityisesti sähköajoneuvot muuttavat kiertotalouden raaka-ainevirtoja, johon pyrimme varautumaan ajoissa. Satakunnassa on paljon mm. akkumateriaalien, kuparin, nikkelin sekä sähkö- ja elektroniikkaromun kiertotalouteen liittyvää teollisuutta. RoboAI Greenin tutkimuksen peruskysymys on, että miten arvokkaita teknologiametalleja sisältäviä laitteita ja komponentteja voidaan tehokkaasti ja älykkäästi kerätä, tunnistaa ja erotella, jotta metallien kierrättäminen niistä on kannattavaa ja turvallista. 

Toimintamme painopisteitä:

  • Edistämme parhaiden saatavissa olevien teknologioiden käyttöönottoa teollisuudessa testaamalla niitä RoboAI:n yhteiskäyttölaboratoriossa sekä käytännön pilottihankkeissa yhteistyössä teollisuuden kanssa.
  • Panostamme kierrätysjakeiden materiaalien ja alkuaineiden tarkkaan ja nopeaan tunnistamiseen spektroskooppisin menetelmin. 
Lähikuvassa konenäkökamera, taustalla opiskelija.
Lähikuvassa Petteri Pulkkinen.

Onko yritykselläsi tarve kehittää ratkaisuja tai tuotteita? Ota yhteyttä!

RoboAI tutkimuspäällikkö
Petteri Pulkkinen
p. 044 710 3296
petteri.pulkkinen@samk.fi

Katso myös

SAMK opiskelijoita_Insinoorit_TimoSuvela-1c

Tietoa RoboAI:sta

VR-lasit-1

Palvelut

Lähikuvassa Pepper-robotti.

RoboAI-tiimi