Koulutus ja akatemiat

Koulutus, opiskelijayhteistyö ja teknologiatietouden edistäminen ovat tiivis osa RoboAI:n toimintaa.

SAMKin insinöörikoulutukseen valitut opiskelijat voivat hakeutua opiskelemaan RoboAI-akatemiaan. RoboAI-akatemia tarjoaa uusia opiskelutapoja käytännön tekemisestä kiinnostuneille opiskelijoille ja samalla yrityksille mahdollisuuksia toteuttaa teknologiaprojekteja yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tällä tavoitellaan uusien näkökulmien löytämistä ja uuden teknologiaosaamisen siirtymistä yrityksiin mahdollisimman hyödynnettävässä muodossa. 

Kansainvälinen AI-koulutus tuottaa tulevaisuuden tekoälyammattilaisia. Syksyllä 2020 Satakunnan ammattikorkeakoulun uudessa koulutuksessa aloitti 55 opiskelijan ryhmä, joka koostuu 15:sta eri kansallisuudesta. Tekoälykoulutus pohjautuu vahvaan ohjelmointiosaamiseen, jonka päälle rakennetaan tekoälyosaamista. Alueen yritykset ovat valmiita tiiviiseen yhteistyöhön paitsi projektien muodossa myös tarjoamalla omaa osaamistaan myös opetukseen yritysprojektien muodossa.

STEM-toiminnan keskiössä on tukea ja kannustaa opettajia teknologioiden opetuskäytössä sekä innostaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun. Oppilaitosten välisen yhteistyön lisääminen sekä yhdessä oppimisen ja tekemisen vahvistaminen koulun ja yhteiskunnan kesken. 

 

 

Lähikuvassa Yumi-robotti, taustalla opiskelija.

Katso myös