RoboAI Industry

RoboAI Industry koostuu RoboAI:n ydintoimintaan kuuluvista automaation ja robotiikan alan toiminnoista.

Toiminnassa keskitytään laaja-alaisesti automaation ja robotiikan teknologiatutkimukseen, soveltavaan tutkimukseen, yritysyhteistyöhön, teknologiatiedonsiirtoon sekä tutkimuksen ja koulutuksen integraatioon.

RoboAI:n automaatioasiantuntijat tutkivat ja kehittävät uusia automaation sovelluksia, joilla tavoitellaan tuotannon ja toimintojen kustannustehokkuutta, energian ja materiaalien käytön optimointia sekä tuotannon logistiikkaratkaisujen tehostamista. Kaikessa työssä keskitytään digitalisaatiota eteenpäin vieviin ja mahdollistaviin teknologioihin, joista tärkeimmässä roolissa ovat: 

  • Älykäs robotiikka perinteisestä teollisuusrobotiikasta, yhteistyörobotteihin, mobiilirobotteihin ja palvelurobotiikkaan sekä robottien offline-ohjelmointiin. 
  • Konenäkö perinteisistä konenäköratkaisuista, älykamerasovelluksiin, 3D-kuvauksen hyödyntämiseen sekä ihmiselle näkymättömien aallonpituuksien erikoiskuvaustekniikoihin. 
  • Tuotannon 3D-simulointi tehtaiden layoutsuunnittelusta tuotantojärjestelmien toiminnan, materiaalivirtojen ja sisälogistiikan ratkaisujen optimointiin.  
  • 3D-mallinnus ja 3D-tulostus nykyaikaisen tuotannon ja tuotteiden kehittämisestä monipuoliseen yksilölliseen valmistukseen. 
  • Tunnistusteknologiat entistä älykkäämpien automaatio- ja robottijärjestelmien mahdollistajina. 
  • Sulautetut järjestelmät monipuolisten automaatiojärjestelmien toteutuksessa.

Automaation ja robotiikan tutkimustyö koostuu ulkoisella rahoituksella tehtävistä laajemmista tutkimusprojekteista, yritysyhteistyössä tehtävistä soveltavan tutkimuksen projekteista, RoboAI-akatemian opiskelijoiden ja projektien ohjaamisesta sekä yritysten ja julkisten organisaatioiden ammattilaisten jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien tarjoamisesta. Automaation ja robotiikan työmenetelminä hyödynnetään erityisesti osallistavaa tutkimusta, uusien teknologioiden kokeiluja, demonstraatioita ja pilotteja sekä kansainvälistä teknologiatiedonsiirtoa. Teknologiaosaamisen integrointi kiinteästi uusien insinöörien koulutukseen ja sitäkin kautta uusien osaajien tunnistaminen niin kasvamaan RoboAI:n uusiksi asiantuntijoiksi, kuin alueen yritystenkin erilaisiin työtehtäviin on myös todella tärkeää. 

Naishenkilö käyttää yhteistyörobottia.
Lähikuvassa Pekka Suominen.

Onko yritykselläsi tarve kehittää ratkaisuja tai tuotteita? Ota yhteyttä!

RoboAI tutkimuspäällikkö
Pekka Suominen
p. 044 710 3095
pekka.suominen@samk.fi

Katso myös