Kansainvälinen AI-koulutus

Kansainvälinen AI-koulutus tuottaa tulevaisuuden tekoälyammattilaisia. Koulutus pohjautuu vahvaan ohjelmointiosaamiseen, jonka päälle rakennetaan tekoälyosaamista.

AI-tutkinto-opiskelijat opiskelevat data-analytiikan, tekoälyn, robotiikan sekä kielenkäsittelyn tekniikoita ja työkaluja, ohjelmointia sekä tietojenkäsittelyn yleisiä aineita. Tietojenkäsittelyn aineet ovat räätälöityjä kursseja ja niillä pyritään ottamaan tekoäly vahvasti mukaan opetukseen. Kokonaisuus on rakennettu vastaamaan yrityksien tarpeisiin tekoälyn ja data-analytiikan saralla.

Tutkintoon sisältyvät projektit pyritään toteuttamaan yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Projekti voi liittyä joko kokonaan tai osittain myös SAMK:n tutkimusprojekteihin mm. tekoälyn ja robotiikan teemoissa. Näin pyritään luomaan monitahoinen yhteistyö, jossa opiskelijoiden, tutkijoiden ja yhteistyöyritysten tarpeet ja osaamiset kohtaavat.

Monipuolinen yritysyhteistyö on mahdollisuus päästä kontaktiin tulevaisuuden osaajien kanssa. Se mahdollistaa matalan kynnyksen projektit robotiikan, data-analytiikan ja tekoälyn aihepiireissä ilman pitkäaikaisia ja kalliita sitoutumisia. Yritysyhteistyö AI-opiskelijoiden kanssa on arvokas tutkimusmatka data-analytiikan, robotiikan ja tekoälyn käyttömahdollisuuksiin toimialasta riippumatta.

Kaksi nuorta miestä työskentelee tietokoneella.

Katso myös