Euroopan unionin osarahoittama logo.
Vasemmalla Satakunnan maakunnan vaakuna ja sen vieressä

RoboFleet - Mobiilirobottien ja eksoskeletonien muodostamien parvien tehokas hyödyntäminen

Hankkeen päätavoite on selvittää, millä tavoin alueen yritysten kilpailukykyä voidaan kehittää
ja tuotantoa tehostaa parviälyä hyödyntävän mobiilirobotiikan ja uusimpien kehoa tukevien
eksoskeletonien avulla.

Kesto

1.5.2024–30.6.2026

Kokonaisbudjetti

468 267 €

Euroopan unionin osarahoittama (JTF)

374 613 €

Muu julkinen

93 654 €

Mobiilirobotti kantaa varastokuormaa.
Kolme erilaista mobilirobottia seisomassa parkkipaikalla, valmiina toimintaan.
Futuristic Technology Conference Presentation (2048 X 1367 Px) (2048 X 1367 Px) (2)

Hankkeessa tapahtuu

Projektin tiedot

Työntekijöillä on merkittävä rooli teollisuudessa, erityisesti piensarjojen valmistus on usein
käsityötä, joka vaatii erityisosaamista ja nopeaa sopeutumista työtehtävään. Satakunnassa
valmistetaan useiden eri teollisuusalojen tarpeisiin esimerkiksi konepajatuotteita sekä
komponentteja, joiden valmistuksen täysi automatisointi ei ole kannattavaa.

Teollisuuden työntekijöiden altistuminen toistuville liikesarjoille ja raskaille taakoille lisää työntekijöiden
fyysistä ja henkistä rasitusta. Teollisuuden lisäksi fyysisesti raskaita työvaiheita esiintyy päivittäin
myös sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa myös usein työskennellään hankalissa asennoissa.
Mobiilirobotiikka tarjoaa mahdollisuuksia teollisuuden ja sotepalvelujen työtehtävien
tehostamiseen avustamalla työntekijöitä sekä hoitamalla tarvittavaa logistiikkaa. Mobiilirobotit
voivat hoitaa esimerkiksi tavaroiden kuljetuksia, vapauttaen henkilökuntaa tehtäviin, joissa
tarvitaan asiantuntijaosaamista ja kykyä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Pyörillä liikkuvien
mobiilirobottien lisäksi markkinoille on tullut nelijalkaisia mobiilirobotteja, jotka voivat liikkua
ketterästi haastavissa maastoissa kuten ulkotiloissa, portaikoissa ja kapeissa käytävissä. Hankkeessa tutkitaan mobiilirobottien hyödyntämistä työtehtävissä, joissa vaaditaan kykyä liikkua haastavissa maastoissa.

Työntekijöiden terveyden ylläpitäminen on keskeistä teollisuuden menestyksen ja
sotepalveluiden toimivuuden kannalta. Työtehtävien keventäminen ja ergonomian kehittäminen
lisäävät työssäjaksamista ja mahdollistavat osaltaan pidemmät työurat. Eksoskeletonit, eli
ulkoiset tukirangat, voivat parantaa ergonomiaa ja keventää työtehtäviä, jotka sisältävät toistuvia
liikkeitä ja raskaiden taakkojen käsittelyä. Eksoskeletonien avulla voidaan myös vähentää
fyysisen ja henkisen kuormituksen riskejä sekä tukea työntekijän vartaloa.
Tässä hankkeessa pilotoidaan mobiilirobottien ja eksoskeletonien keskitettyä parviohjausta.
Keskitetty, ennakoiva ja työtehtäviä tunnistava ohjaus yhdistää eri valmistajien laitteet yhdeksi
toimivaksi kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa työntekijän tehokkaan ja joustavan avustamisen.
Työtehtävien tunnistaminen mahdollistaa ihmisen ja robotin välisen yhteistyön laajassa
mittakaavassa; ihmiset ja robotit työskentelevät yhdessä parvena, jolla on yhteinen päämäärä. ​

Yhteystiedot:

Pekka Suominen
+ 358 44 710 3095
pekka.suominen@samk.fi

 

Projetin tavoitteet

Projektin päätavoitteena on kehittää alueen yritysten kilpailukykyä ja tuotantoa parviälyä hyödyntävän mobiilirobotiikan ja eksoskeletonien avulla. Projektilla on viisi tavoitetta:

  1. Tiedon välittäminen yrityksille teknologiademonstraatioiden avulla.
  2. Selvittää mobiilirobottien ja eksoskeletonien soveltuvuutta eri työtehtäviin.
  3. Kokeilla ja demonstroida teknologioita yrityksille ja järjestää RoadShow tapahtumia.
  4. Kehittää alustariippumatonta parviohjausta mobiiliroboteille ja eksoskeletonien yhdistämiselle.
  5. Oppia hankekumppaneilta ja kehittää ratkaisuja vastaamaan yritysten tarpeisiin.

Näitä tavoitteita tukevat eri työpaketit ja toimenpiteet, joilla pyritään edistämään teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa ja kehittämään niitä vastaamaan yritysten tarpeita.

 

RoboAI logo.
SAMK logo.