RoboAI Health

RoboAI Healthin toiminnassa sovelletaan monenlaista teknologiaa sosiaali- ja terveysalan erityispiirteet huomioiden.

RoboAI Health -osakokonaisuuden toiminta on monitieteistä vuoropuhelua, jonka tavoitteena on tutkia ja kehittää yksilön ja yhteisöjen hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ratkaisuja teknologian tarjoamin keinoin.

Hyvinvointianalytiikassa tavoitteena on järjestelmiin kertyvää tietoa hyödyntämällä järkevöittää ja tehostaa terveydenhuoltoa asiakkaan näkökulmasta. Hyvinvointiteknologiassa painopiste on erityisesti toimintakykyrajoitteisten henkilöiden arkea sujuvoittavien ratkaisujen kehittämisessä. Kaiken toiminnan keskiössä on ihminen, holistinen ymmärrys hyvinvoinnista sekä yhteiskehittäminen. Asiantuntijoidemme työssä keskeistä on sidosryhmien osallistaminen ja tekemisessä korostuvat: 

  • Käyttäjälähtöinen teknologiaratkaisujen (automaatio ja robotiikka, mobiili- ja peliteknologia, 3D-suunnittelu ja -tulostus, tekoäly, data-analytiikka) kehittäminen.  
  • Palvelumuotoilu ja teknologian jalkauttaminen. 
  • Terveysdatan toisiokäytön edistäminen ja tietoaltaan hyödyntäminen. 
  • Vaikutusten seuranta (terveys & hyvinvointi, elämänlaatu, kustannukset) sekä käyttäjä- ja käytettävyystutkimus. 
  • Toimialarajat ylittävä osaamisen- ja tiedonsiirto.

RoboAI Health tarjoaa monialaisia testbed-palveluita ja monipuolisia testausympäristöjä yritysten tuotekehityksen tueksi. SAMK koordinoi Satakunnan alueella toimivaa Satakunta Testbed -verkostoa, joka edistää innovaatioiden syntymistä ja mahdollistaa entistä parempien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tarjoamalla yrityksille ja sote-alan toimijoille hyvinvointi- ja terveysteknologian testaus- ja tutkimuspalveluita. 

Kuvassa nainen ja mies käyttävät exoskeleton-kävelyrobottia.
Lähikuvassa Tiina Mäkitalo.

Onko yritykselläsi tarve kehittää ratkaisuja tai tuotteita? Ota yhteyttä!

RoboAI Health tutkimuspäällikkö
Tiina Mäkitalo
p. 044 710 3094
tiina.makitalo@samk.fi

Katso myös