Julkaisut

Julkaisut ovat tärkeä osa tutkimustyötä. Tältä sivulta löydät tiedot asiantuntijoidemme uusimmista ja merkittävimmistä julkaisuista.

RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen julkaisut

SAMKin julkaisusarjassa julkaistut

Kuvakaappaus Teknologia työkaverina -julkaisusta.

 

 

Holappa, N. & Merilampi, S. (2022) Teknologia työkaverina: yhteisiä kokemuksia hyvinvointi- ja terveysteknologioista Satakunta DigiHealth -ekosysteemissä. Satakunnan ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/750903

Kuvakaappaus huvia ja hyötyä pelien keinoin -julkaisusta.

 

 

 

Poberznik A. (2020). Embedding game elements in online learning. S. Merilampi & A. Poberznik (Eds.), Huvia ja hyötyä pelien keinoin : Työkaluja monialaiseen työskentelyyn, motivoivaan opiskeluun ja hyötypelien kehittämiseen, (38 - 42). Satakunnan ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020050424905

Kuvakaappaus huvia ja hyötyä pelien keinoin -julkaisusta.

 

 

 

Poberznik A. & Saari S. (2020). Smart chair exergames. S. Merilampi & A. Poberznik (Eds.), Huvia ja hyötyä pelien keinoin : Työkaluja monialaiseen työskentelyyn, motivoivaan opiskeluun ja hyötypelien kehittämiseen, (56-59). Satakunnan ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/336546 

 

Leino, M., Kortelainen, J. Lehtinen, T., Valo, P. 2019. 3D-tulostuskokeiluilla uusia innovaatioita. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja B, Raportit 7/2019. ISSN 2323-8356, ISBN 978-951-633-275-1. https://automaatio.samk.fi/3d-tulostaminen-oikeisiin-tarpeisiin/3d-aiko-hanke/

Jyräkoski, T. & Suomi, K. (2019) Advanced technology – one answer to increase physiotherapists’ occupational health. Julkaisussa Perspectives on rehabilitation Students' views on rehabilitation theories and services.   https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/262594/2019_B_17_SAMK_Perspectives_on_Rehabilitation.pdf#page=56  

Salli J. & Holm A. (2019). Kliinisen tietoaltaan hyödyntäminen Satakunnassa. M. Mikkola (Eds.), Tutkimusfoorumi 2019: Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun uuden yhteisen toimintamallin satoa, (256-261). Satakunnan Ammattikorkeakoulu. 

Mulholland K. & Poberznik A. (2019). MotoTiles Intervention as a Tool for Fall Prevention in the Elderly Population. M. Wikman (Eds.), Crossing the Lines of Disciplines : The 6th Research Forum between Changzhou University and Satakunta University of Applied Sciences, (42 - 47). Satakunta University of Applied Sciences. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019112043371

Poberznik A. & Merilampi S. (2019). Older adults’ experiences with Pepper humanoid robot. M. Marko (Eds.), Tutkimusfoorumi 2019: Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun uuden yhteisen toimintamallin satoa, (148-154). Satakunnan ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202002074828

Holm A., Kanninen J., Ampio M., Teeri S., Inberg E. & Puustinen J. (2019). Pori75-neuvolatoiminnan vaikuttavuus yksilö-ja väestötasolla. M. Mikkola (Eds.), Tutkimusfoorumi 2019: Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun uuden yhteisen toimintamallin satoa, (240-255). Satakunnan Ammattikorkeakoulu. 

Leino, M., Lehtinen, T., Kortelainen, J., Suvela, T., Asmala, H., Jokinen, S., ja Valo, P. 2019. Simulointiympäristöllä uusia ulottuvuuksia tuotannon automatisointiin – loppuraportti. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja B, Raportit 9/2019. ISSN 2323-8356, ISBN 978-951-633-277-5. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052416927

Leino, M., Laine, K., Palomäki, J., Alarinta, J. 2019. Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan pk-yrityksissä. Teoksessa Mikkola, M. (toim.) Tutkimusfoorumi 2019 -Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun uuden yhteisen toimintamallin satoa. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja B, Raportit 23/2019. ISSN 2323-8356, ISBN 978-951-633-303-1 (PDF). https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019123049449

Leino, M., Tommiska, J. 2019. Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan pk-yrityksissä. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja B, Raportit 14/2019, Satakunnan ammattikorkeakoulu. ISSN 2323-8356, ISBN 978-951-633-288-1. https://www.5vta.fi/ 

Leino, M. 2018. Robotiikka Akatemiassa otetaan robotiikka haltuun. Koivisto, J., Forma, E-L., Jalonen, J. Kallama, K., Kandelin, N. (toim.) eOppimisen aika – Pedagogiikka ja digityökaluja. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sarja B, Raportit 5/2018. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/142269/2018_B_5_SAMK_eOppiminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Asmala, H., Leino, M. ja Suvela, T. 2017. Automaation ja robotiikan laboratoriossa käytännössä kiinni. Julkaisussa: Sankari, A. (toim.) SAMK-KAMPUS PORI oppimisen uusi aika. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sarja D, Muut julkaisut 2/2017. ISSN 1457-0718 | ISBN 978-951-633-229-4 (painettu). ISSN 2323-8372 | ISBN 978-951-633-230-0 (verkkojulkaisu). https://issuu.com/satakunnan_ammattikorkeakoulu/docs/2017_d_2_samk_kampusjulkaisu_mat

Tieteelliset artikkelit
Muut julkaisut
Videojulkaisut

Katso myös