Euroopan unionin osarahoittama logo.
Vasemmalla Satakunnan maakunnan vaakuna ja sen vieressä

Kytee – Kyberturvaa Satakunnan teollisuuteen

Kyberturvaa Satakunnan teollisuuteen (Kytee) -hankkeen tavoitteena on levittää kyberturvallisuuteen ja EU-direktiiveihin (erityisesti NIS2) liittyvää tietoutta, tehdä kyberturvakartoituspilotteja, luoda SAMKiin kyberturvaharjoitusympäristö ja olla mukana valtakunnallisessa yhteistyöverkostossa.

Kesto

1.5.2024–31.5.2026

Kokonaisbudjetti

464 054 €

Euroopan unionin osarahoittama (EAKR)

371 243 €

Muu julkinen

92 811 €

Mielikuva kyyberturvallisuudesta
Kyyberturvallisuus
Kyyberturvallisuus

Hankkeessa tapahtuu

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen oikeudenmukaiseen siirtymään perustuvana tavoitteena on Satakunnan JTF-suunnitelman mukaisesti aluetalouden uudistaminen ja elinkeinoelämää ja uutta ja uudistuvaa liiketoimintaa tukeva tki-toiminta. Suunnitelman mukaan energia-, bio- ja kiertotalousalan, sekä turvetta korvaavien ratkaisujen, innovaatioiden ja liiketoimintamallien ja -konseptien kehittämisessä on potentiaalia kestävän kasvun luomiseksi paikalliseen talouteen. Nämä kaikki edellä mainitut sekä lisäksi niihin olennaisesti liittyvä ilmastonmuutoksen hallinta edellyttävät uusien teknologioiden ja digitaalisten järjestelmien käyttöönottoa. Nämä taas edellyttävät ja lisäävät tarvetta kyberturvallisuuden huomioimista.

Nykyaikaisen teollisuuden kehityksen myötä teknologian käyttöönotto ja digitalisaatio ovat olennainen osa tuotantoprosesseja. Samalla tämä avaa oven moninaisille kyberuhille ja -riskeille, jotka voivat vakavasti vaarantaa liiketoiminnan, tuotannon ja tietoturvan.

Hankkeen yleisenä tavoitteena on vastata kyberuhkien haasteisiin tarjoamalla opastusta, tietoa ja teknologiatiedonsiirtoa Satakunnan teollisuusyrityksille, jotta ne voivat kehittää ja ylläpitää tehokkaita kyberturvallisuusstrategioita sekä myös operatiivista suojautumista. Tavoitteena on myös varmistaa, että teollisuus on valmis vastaamaan EU:n NIS2-direktiivin vaatimuksiin. Tämä vahvistaa koko alueen taloudellista turvallisuutta, kilpailukykyä ja kestävää kehitystä. Satakunnan halutaan olevan kyberturvallinen alue teollisuusyrityksille. Tämä vahvistaa sen mainetta innovatiivisena ja teknologisesti edistyksellisenä alueena.

Hankkeen ytimessä on pyrkimys luoda kokonaisvaltainen ja kattava lähestymistapa kyberturvallisuuteen teollisuudenalalla. Tämä saavutetaan monipuolisilla tavoitteilla:

1) Lisätä alueen teollisuuden tietoisuutta kyberuhista ja kyberturvallisuudesta. Monet teollisuudenalan toimijat eivät välttämättä tunnista kyberuhkien vaikutuksia tai eivät ole riittävän valmiita torjumaan niitä.

2) Parantaa alueen teollisuuden kyberturvallisuuden ja häiriönsietokyvyn tasoa. Teollisuudenalalle tyypilliset järjestelmät ja laitteet ovat alttiita kyberuhille. Tavoitteena on tunnistaa ja hallita näitä haavoittuvuuksia, parantaen siten tietoturvaa ja vähentäen riskiä kyberhyökkäyksille.

3) Yhteistyöverkoston rakentaminen. Yritysten, tutkimuslaitosten ja viranomaisten välinen yhteistyö on keskeistä kyberuhkien torjunnassa. Tavoitteena on rakentaa vahvoja verkostoja, jotta tietoa ja parhaita käytäntöjä voidaan jakaa laajasti. Yhteistyötä tehdään erityisesti kyberturvallista harjoitusympäristöä hyödyntäen.

4) Varmistaa NIS2-direktiivin vaatimusten täyttyminen. EU:n sääntelyn vaatimukset, erityisesti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät standardit, asettavat tiukkoja vaatimuksia teollisuudenalalle.

Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että yritykset ja organisaatiot noudattavat näitä standardeja välttääkseen mahdolliset seuraamukset ja lisäten luottamusta asiakkaiden keskuudessa. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää syvällistä ymmärrystä teollisuudenalan haavoittuvuuksista ja riskeistä sekä jatkuvaa kehitystä ja innovaatiota kyberturvallisuuden saralla.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Jere Grönman
jere.gronman@samk.fi

 

Teknologia-asiantuntija
Jani Viljanen
jani.viljanen@samk.fi

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

 • Lisätä alueen teollisuuden tietoisuutta kyberuhista ja kyberturvallisuudesta.
 • Yhteistyöverkoston rakentaminen.
 • Parantaa alueen teollisuuden kyberturvallisuuden ja häiriönsietokyvyn tasoa.
 • Varmistaa NIS2-direktiivin vaatimusten täyttyminen.

Keskeiset toimenpiteet:

 • Kyberuhkien ja kyberturvallisuuden tietoisuuden lisääminen
 • Teknologiapilotit ja käytännön testaukset
 • Kyberturvallinen harjoitusympäristö
 • NIS2-direktiivi ja sääntely

Tulokset ja vaikutukset:

 • Vahvistunut kyberturvallisuuden taso alueen teollisuudessa.
 • Lisääntynyt osaaminen, luottamus ja turvallisuus toimia digitaalisissa toimintaympäristöissä.
 • Alueen teollisuuden kilpailukyvyn varmistaminen toimitusketjuissa ja tuotteissa, joissa kyberturvallisuus on välttämätöntä huomioida
 • RoboAI-tutkimuskeskukseen on syntynyt alueen yrityksiä palveleva kyberturvallisuuden osaaminen.
RoboAI logo.
SAMK logo.