RoboRFID

Kriittisten terveydenhuoltoympäristöjen toiminnan varmistaminen modernin teknologian avulla: Uudenlainen mobiilirobottien ja passiivisen RFID-teknologian fuusio.

Hanke on päättynyt.

Mistä tässä on kyse?

RoboRFID-hankkeessa kehitetään hyvinvointia ja terveyttä edistävää robotiikka ja älyvaateteknologiaa sekä yksilön, organisaation että yhteiskunnan tarpeisiin. Hankkeen keskeisenä näkökulmana on varmistaa, että teknologiat toimivat yhteen, sillä juuri teknologiayhdistelmillä pystytään vastaamaan kriisien aikaisiin haasteisiin. Yhteiskunnan tasolla teknologiat turvaavat kriittisten palveluiden saatavuutta esimerkiksi ehkäisemällä joukkoaltistumisia ja niistä johtuvaa työvoimapulaa sekä terveydenhuoltokapasiteetin ylikuormittumista. Organisaatiotasolla keskitytään turvallisuuden lisäksi resurssien viisaaseen käyttöön, jotta vältyttäisiin henkilöstön kuormittumiselta ja inhimillisiltä virheiltä kriisin aikana. Yksilötasolla taas keskitytään erityisesti turvallisuuteen, mutta lisäksi panostetaan elämänlaadun ylläpitoon kriisitilanteissa. Näin pyritään ehkäisemään monia johdannaisvaikutuksia kuten karanteeniolosuhteiden aiheuttamaa masennusta ja päihteiden käyttöä.

Hankkeessa kehitettävä vaatteisiin ja ympäristöön integroitu sensoriteknologia tuottaa tietoa esimerkiksi ihmisen terveydentilasta, sijainnista, suojaimien käytöstä ja havaituista riskeistä. Teknologian tuottama tieto on kaiken keskiössä. Erilaisia tietolähteitä yhdistämällä voidaan reagoida oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla. Teknologia voidaan uudenlaisten valmistusmenetelmien myötä tehdä huomaamattomaksi, jolloin se ei häiritse eikä sitä myöskään tarvitse muistaa ottaa mukaan.

Ihmisten kanssa yhteistyötä tekevää palvelurobotiikkaa kehitetään monenlaisten rutiinitehtävien hoitamiseen ja haastavissa olosuhteissa operoimiseen (esim. tartuntavaara), jotta ihmisille voitaisiin turvata palveluita ja elämänlaatua turvallisesti. Omatoimisesti kulkevat mobiilirobotit voivat hyödyntää kerättyä tietoa ja suorittaa erilaisia tavaroiden kuljettamisen tapaisia rutiinitehtäviä, mikä vapauttaa henkilöstön työaikaa tärkeämpiin tehtäviin. Robotiikkaa voidaan hyödyntää myös tuomaan elämään mielekästä sisältöä ja helpottamaan yhteydenpitoa läheisiin tai hoitohenkilöstöön. Kriisitilanteessa mobiilirobotit voivat ottaa hoitaakseen aivan uudenlaisia tehtäviä. Ne voidaan varustaa vaikkapa terveydentilan monitorointiin, tunnistamaan maskittoman henkilön ja jakamaan suojaimia tai ne voivat opastaa turvallisesti oikeita reittejä ja desinfioida ympäristöä.

Älyvaatteita ja robotiikkaa kokeillaan erilaisten käyttäjien kanssa.Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa ja kehitteillä olevaa teknologiaa tullaan testaamaan aidoissa ympäristöissä vuosina 2021 -2023. Hankkeen yhteistyökumppanit tulevat useilta eri terveydenhuollon aloilta, jolloin teknologian kehittämisessä huomioidaan erilaisten toimipaikkojen erityistarpeet. Palvelukodeissa fokus on ensisijaisesti ihmisten hyvinvoinnissa. Sairaalaolosuhteissa fokus taas on turvallisuudessa sekä henkilöstön riittävyyden turvaamisessa. Samat teknologiat palvelevat erilaisten ympäristöjen tarpeita.

Hankkeessa kehitetään tarvekartoituksessa tunnistettuihin haasteisiin vastaavia älyvaate- ja robotiikkaratkaisuja, joita testataan laboratorioiden lisäksi todellisissa terveydenhuollon ympäristöissä. Hankkeen tuloksena saadaan korkeatasoisia tieteellisiä julkaisuja ja laadukkaita avoimesti saatavilla olevia demovideoita.

Projektin vastuulliset tutkijat

 

Sari Merilampi
tutkijayliopettaja, hyvinvointia edistävän teknologian tutkimusryhmän vetäjä

Satakunnan ammttikorkeakoulu
p. 044 710 3171
sari.merilampi(a)samk.fi

 

Johanna Virkki
akatemiatutkija, älyvaatetutkimusryhmän vetäjä

Tampereen yliopisto
p. 040 849 0618
johanna.virkki(a)tuni.fi

Kuvassa vasemmalla lapsi, hänen vieressään lasta ihaillen katsova robomummo sekä yhteinen humanoidirobotti.
Älyvaatteita ja robotiikkaa kokeillaan erilaisten käyttäjien kanssa.
Kuvassa musta urheilutakki, jonka rintaan on liitetty RFID-tunniste.
Takkiin integroitu RFID-tunniste on osa projektissa kehitettävää älyvaateteknologiaa.
Kuvassa vasemmalla mobiilirobotti, jonka kyydissä on kuljetuskaappi. Oikealla oleva sairaanhoitaja ottaa robotin tuomia tarvikkeita kaapista.
Sairaanhoitaja noutamassa mobiilirobotin tuomia tarvikkeita.
Vasemmalla Tampereen yliopiston logo, keskellä Suomen Akatemian logo ja oikeassa reunassa Satakunnan ammattikorkeakoulun logo.

Suomen akatemia on myöntänyt hankkeelle Kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimuksen erityisrahoitusta (päätösnumerot 337863 ja 337861).

-”Kriittisten terveydenhuoltoympäristöjen toiminta on mahdollistettava erilaisten kriisien aikana. Teknologian sekä eri lähteistä kertyvän tiedon hyödyntämisellä on tässä tärkeä rooli."

projektin vastuullinen tutkija Johanna Virkki

-”Hankkeen yhtenä tärkeänä tavoitteena on osallistaa palveluntuottajia aktiivisiksi osapuoliksi teknologian yhteiskehittämiseen. Teknologia tulee räätälöidä ja paketoida sopivaksi palveluksi. Teknologiaosaajilla on ratkaisuja, mutta niiden kanavoiminen terveydenhuoltoympäristöihin vaatii todellisten tarpeiden ymmärtämistä."

projektin vastuullinen tutkija Sari Merilampi

Kiinnostaako osallistua hankkeen toimintaan?

RoboRFID-hankkeen keskeisenä toimena on aitojen, käytännön työelämässä esiintyvien haasteiden ratkaiseminen. Tähän tarvitaan terveydenhuollon ympäristöissä työskentelevien kokemusta ja asiantuntemusta. Hankkeen ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenä on julkaistu tarvekartoituskysely, jossa tunnistetaan tärkeimmät työtehtävät erilaisissa terveydenhuollon työympäristöissä erityisesti kriisitilanteissa ja ideoidaan mahdollisia hyötyjä älyvaateteknologian ja mobiilirobotiikan avulla. Kyselyyn vastaaminen ei edellytä vastaajalta minkäänlaista teknologian tuntemusta tai kokemuksia teknologian käyttämisestä. Kyselyyn pääset täällä: https://tki.samk.fi/roborfid-kysely.

 

  

Mobiilirobotti valmiina töihin.

AIHEESEEN LIITTYVIÄ JULKAISUJA

– Robottien hyödyntäminen terveydenhuoltoympäristöissä vapauttaa ihmisiä tekemään enemmän potilastyötä ja muita läsnäoloa vaativia työtehtäviä sekä vapauttaa meidät esimerkiksi vaarallisilta tai rutiininomaisilta kuljetus- ja järjestelytehtäviltä.

yliopettaja Mirka Leino

LUE LISÄÄ AIHEESTA

Mobiilirobotti vaati manuaalisen ajon hissiin.

Kohti tulevaisuuden sairaalaa

Satasairaalan ja SAMKin testbed-toiminnan pilotointi aloitetaan sairaalan tarvelähtöisellä mobiilirobottikokeilulla. Kokeilussa testataan robotin soveltuvuutta tilauksesta tehtävään, asiakaskohtaiseen lääketilaukseen.

Pepper-robotti laboratoriossa.

SAMK sai lisää rahoitusta – tutkimuksella varmistetaan kriittisten terveydenhuoltoympäristöjen toiminta pandemioiden aikana

SAMK sai Akatemialta rahoitusta 420 000 euroa, minkä lisäksi SAMK sijoittaa tutkimukseen omaa rahoitusta 180 000 euroa. Rahoituksesta kilpaili 65 lähinnä yliopistojen tutkimushanketta, joista 16 myönnettiin rahoitus.

Keskellä kuvaa tutkija esittelee älypeiliä ikäihmisille.

Tutkijoiden ja ammattilaisten verkosto kehittää älyvaatteita ja -huonekaluja

Toimintakykyrajoitteisten osallisuutta edistävien älyvaatteiden ja älyhuonekalujen kehitystyö saa taakseen laajan verkoston eri alojen tutkijoita ja ammattiosaajia.