Euroopan unionin osarahoittama logo.
Pori Logo
Pori Innokaupungit-logo

Sulan metallin analysointimenetelmillä kansainväliseksi tiennäyttäjäksi (SUMEA)

SUMEA on Satakunnan ammattikorkeakoulun hanke, jonka tavoitteena on mahdollistaa teknologiametallien parempi kierrätettävyys. Korkealaatuisten teknologiametallien valmistamisessa tarvitaan hyvää prosessin hallintaa, mikä edellyttää sekä pitkää kokemusta että raaka-aineen tarkkaa tuntemista.

Kesto

01.01.2023–31.12.2024

Kokonaisbudjetti

274 420 €

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

164 652 €

Porin Kaupunki

109 768 €

Projektin tavoitteet

SUMEA on Satakunnan ammattikorkeakoulun hanke, jonka tavoitteena on mahdollistaa teknologiametallien parempi kierrätettävyys. Korkealaatuisten teknologiametallien valmistamisessa tarvitaan hyvää prosessin hallintaa, mikä edellyttää sekä pitkää kokemusta että raaka-aineen tarkkaa tuntemista. Kierrätysraaka-aineen osuuden lisääminen valmistusprosessiin tuo haasteita prosessin ohjaukseen, sillä kierrätysraaka-aine-erät ovat usein pieniä ja niiden laatu vaihtelee merkittävästi. Kierrätysmateriaalin joukossa voi olla ei-toivottuja epäpuhtauksia. Analysoimalla sula ennen sulasyötteen sekoittumista suureen määrään sulaa metallia voitaisiin havaita ei-toivotut epäpuhtaudet ajoissa. Sulan analysointi riittävän varhaisessa vaiheessa mahdollistaisi hallitun kierrätysraaka-aineen määrän kasvattamisen prosessissa.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Leena Nolvi
leena.nolvi@samk.fi

Käytännön toimet

Hankkeessa selvitetään metallin analysointiin soveltuvien spektroskopiamenetelmien tasoa ja suunnitellaan ja toteutetaan laboratorio-olosuhteissa koejärjestely sulan metallin analysoimiseksi spektroskopiaa hyödyntämällä. Selvitetään, missä ja millaisia ovat maailman moderneimmat kuparisulatot sekä niiden primääri- ja kierrätysraaka-aineiden käyttöä.

Yritysvierailuiden ja -haastatteluiden avulla tunnistetaan kierrätysraaka-aineen käytön lisäämistä estäviä tekijöitä. Kartoitetaan sovelluksia ja paikkoja, joissa sulan metallin spektroskopiaa voidaan pilotoida prosessiteollisuudessa sekä valmistellaan jatkoprojektia, jossa lupaavinta menetelmää voidaan pilotoida teollisuudessa.

Hankkeessa tapahtuu

RoboAI logo.
SAMK logo.