Opetus- ja kulttuuriministeriö-logo.

TEKOS teknologialla osallisuutta – verkostolla vaikuttavuutta

TEKOS-hankkeen (Teknologialla osallisuutta - verkostolla vaikuttavuutta) tavoitteena on luoda verkosto älyvaatteiden ja älykkäiden huonekalujen teknologian ympärille, joka edistää osallisuutta ja sosiaalista osallistumista. Tavoitteena on myös edistää osallisuutta moniammatillisen, jatkuvasti kehittyvän koulutuksen ja tutkimuksen avulla.  

Kesto

01.01.2021–31.12.2023

Kokonaisbudjetti

829 804 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

497 882 €

SAMK

331 922 €

Projektin tavoitteet

Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa edistetään osallisuutta hyödyntäen älyvaate- ja älyhuonekaluteknologiaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi luodaan Tampereen yliopiston, Turun yliopiston monitieteisen Sote-akatemian sekä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa moniammatillinen ja jatkuvasti kehittyvä verkosto koulutuksen ja tutkimuksen kautta. Verkosto kerää yhteen teknologian, toiminta- ja puheterapian sekä erityispedagogiikan tutkijat, opettajat, opiskelijat ja työelämän ammattilaiset. 

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Ollipekka Kivin
ollipekka.p.kivin@samk.fi

Käytännön toimet

Hankkeessa tehdään valtakunnallista yhteistyötä eri alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen aikana perustetaan virtuaalinen foorumi verkoston hyödynnettäväksi, joka tukee moniammatillista yhteistyötä ja tiedonjakoa. Älyvaate- ja huonekaluteknologian kehittämisestä sekä moniammatillisesta yhteistyöstä järjestetään sarja työpajoja, joissa tunnistetaan potentiaalisia käyttökonsepteja sekä kehittämiskohteita, yhdessä oppimalla sekä jakamalla osaamista ja asiantuntijuutta. Työpajoista ja uusista käyttökonsepteista sekä kehittämiskohteista julkaistaan artikkeleita, joita jaetaan laajasti eri kanavissa.  

TEKOS-hankkeen logo.

Hankkeessa tapahtuu

Tervetuloa TEKOS ja Hyvinvointia hybridisti -hankkeiden yhteiseen loppuseminaariin 9.10.2023 klo 10-15.

Seminaarissa kuullaan innostavia keynote-puheenvuoroja osallisuus- ja teknologia-alan ammattilaisilta, sekä esitellään hankkeissa saavutettuja tuloksia, uusia innovaatioita ja oivalluksia teknologian hyödyntämisessä osallisuuden edistämisessä.

Seminaari järjestetään Tampereella Platform6 tiloissa (Åkerlundinkatu 8) sekä tapahtumaan tarjotaan etäosallistumismahdollisuus Microsoft Teamsin kautta.

Ilmoittaudu mukaan tästä! (sivustolla Google forms)

Ohjelma:

10:00 Seminaarin aloitussanat

10:05 Empatian merkitys osallisuuden kokemuksessa, Tuomas Leisti

10:15 Mitkä tekijät vaikuttavat teknologian käyttöönottoon ja käyttöön? Lea Saarni

10:25 Digital literacy and supporting digital inclusion, Ali Tavakoli ja Ryann Deloso

10:35 Kysymyksiä, keskustelua. Tauko.

10:45 Teknologialla osallisuutta - verkostolla vaikuttavuutta, Ollipekka Kivin

10:55 Inclusion through Assistive Technology in Clothing and Smart Furniture: Smart Buttons/Activators and RFID Table, Mustasin Sakif

11:05 Moniammatillisuutta tukevat toimintamallit – hankkeen tuotokset, Anniina Eklöf

11:15 Verkostolla osaamista ja tulevaisuuden innovaatioita, Tarja Rautio

11:35 Lounas

12:05 Keynote-puheenvuorot:
Esimerkkejä osallisuuden tukemisesta teknologian keinoin, Sari Merilampi, Dosentti, johtava tutkija, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Palveluiden yhteinen kehittäminen ja asiakasosallisuus, Elina Weiste, Johtava tutkija, Työterveyslaitos
Kestävän tulevaisuuden muotoilu, Minna Koskelo, Tulevaisuusmuotoilija, kirjailija
Ammatillinen empaattinen vuorovaikutusosaaminen, Eija Raatikainen, Yliopettaja, Metropolia ammattikorkeakoulu

14:00 Paneelikeskustelu:
Sari Merilampi, Dosentti, johtava tutkija, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Elina Weiste, Johtava tutkija, Työterveyslaitos
Minna Koskelo, Tulevaisuusmuotoilija, kirjailija
Juha Mäkelä, projektipäällikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu

15:00 Tapahtuma päättyy

Seminaarin ohjelma PDF-tiedostona.

Lisätietoja: Ollipekka Kivin, TEKOS -hankkeen projektipäällikkö, ollipekka.p.kivin@samk.fi / Pekka Paalasmaa, Hyvinvointia hybridisti -hankkeen projektipäällikkö, pekka.paalasmaa@metropolia.fi

Seminaarin esite, jonka taustalla kuva naisesta tietokoneella.

Partnerit

Mukana Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa on Tampereen yliopisto, Turun yliopiston monitieteinen Sote-akatemia sekä Oulun ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan neljän eri maakunnan ja neljän eri kaupungin alueella: Satakunta (Pori), Pirkanmaa (Tampere), Varsinais-Suomi (Turku) ja Pohjois-Pohjanmaa (Oulu). 

SAMK logo.
Tampereen yliopiston logo.
Oulun ammattikorkeakoulun logo.
Turun yliopisto logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriö-logo.

LUE LISÄÄ