Opetus- ja kulttuuriministeriö-logo.

TEKOS teknologialla osallisuutta - verkostolla vaikuttavuutta

TEKOS-hankkeen (Teknologialla osallisuutta - verkostolla vaikuttavuutta) tavoitteena on luoda verkosto älyvaatteiden ja älykkäiden huonekalujen teknologian ympärille, joka edistää osallisuutta ja sosiaalista osallistumista. Tavoitteena on myös edistää osallisuutta moniammatillisen, jatkuvasti kehittyvän koulutuksen ja tutkimuksen avulla.

Hanke on päättynyt.  

Kesto

01.01.2021–31.12.2023

Kokonaisbudjetti

829 804 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

497 882 €

SAMK

331 922 €

Projektin tavoitteet

Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa edistetään osallisuutta hyödyntäen älyvaate- ja älyhuonekaluteknologiaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi luodaan Tampereen yliopiston, Turun yliopiston monitieteisen Sote-akatemian sekä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa moniammatillinen ja jatkuvasti kehittyvä verkosto koulutuksen ja tutkimuksen kautta. Verkosto kerää yhteen teknologian, toiminta- ja puheterapian sekä erityispedagogiikan tutkijat, opettajat, opiskelijat ja työelämän ammattilaiset. 

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Ollipekka Kivin
ollipekka.p.kivin@samk.fi

Käytännön toimet

Hankkeessa tehdään valtakunnallista yhteistyötä eri alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen aikana perustetaan virtuaalinen foorumi verkoston hyödynnettäväksi, joka tukee moniammatillista yhteistyötä ja tiedonjakoa. Älyvaate- ja huonekaluteknologian kehittämisestä sekä moniammatillisesta yhteistyöstä järjestetään sarja työpajoja, joissa tunnistetaan potentiaalisia käyttökonsepteja sekä kehittämiskohteita, yhdessä oppimalla sekä jakamalla osaamista ja asiantuntijuutta. Työpajoista ja uusista käyttökonsepteista sekä kehittämiskohteista julkaistaan artikkeleita, joita jaetaan laajasti eri kanavissa.  

TEKOS-hankkeen logo.

Hankkeessa tapahtuu

Teknologialla osallisuutta – verkostolla vaikuttavuutta -hankkeen (TEKOS) tuottamalla videotallenteella käydään monialaista keskustelua toimintakyvyltään erilaisten ihmisten osallisuuden edistämisestä älyteknologian avulla.

Partnerit

Mukana Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa on Tampereen yliopisto, Turun yliopiston monitieteinen Sote-akatemia sekä Oulun ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan neljän eri maakunnan ja neljän eri kaupungin alueella: Satakunta (Pori), Pirkanmaa (Tampere), Varsinais-Suomi (Turku) ja Pohjois-Pohjanmaa (Oulu). 

SAMK logo.
Tampereen yliopiston logo.
Oulun ammattikorkeakoulun logo.
Turun yliopisto logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriö-logo.

LUE LISÄÄ