RoboAI Intelligent Systems

RoboAI Intelligent Systems -osakokonaisuus painottuu tietojärjestelmien yhteentoimivuuden, datan keräyksen ja hallinnan sekä datan hyödyntämisen ja optimoinnin tutkimukseen.

Älykkäiden järjestelmien ja datan tarkoituksenmukaisen analysoinnin avulla on mahdollista parantaa ja tehostaa liiketoiminnan prosesseja sekä saada faktapohjaista tukea liiketoimintaan liittyvään päätöksentekoon.

Tampereen yliopiston Porin yksikön SEIntS (Ohjelmistotekniikka ja älykkäät järjestelmät) ja DAO (Data-analytiikka ja optimointi) tutkimusryhmillä on monipuolista osaamista ja asiantuntemusta tietojärjestelmien integroinnista, sulautetuista järjestelmistä sekä eri data-analytiikan osa-alueista. Ryhmillä on vuosikymmenien kokemus järjestelmäintegraatioiden ja data-analytiikan soveltamisesta niin tieteen kuin myös teollisuuden tarpeisiin.

SEIntS-ryhmällä on kokemusta erityisesti seuraavista sovellusalueista:  

 • Ohjelmistotuotannosta ja ohjelmistotyön menetelmistä
 • Avoimista järjestelmäarkkitehtuureista (ohjelmisto- ja sovellusarkkitehtuurit) ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta 
 • Ohjelmistojen rajapintaratkaisuista (API-rajapinnat) 
 • Mobiili- ja verkko-ohjelmoinnista (kielet ja alustat) 
 • Mobiili- ja verkkoteknologioista (web services) ja käyttöliittymätekniikoista 
 • Mobiili- ja verkkosovelluksista (PoC-prototyyppikehitys) 
 • Sulautetuista järjestelmistä, anturiteknologioista ja IoT:sta (PoC-prototyyppikehitys) 

  

DAO-ryhmällä on kokemusta erityisesti seuraavista sovellusalueista:  

 • Laajennetun todellisuuden kehityksestä (WebAR)  
 • Ympäristöön ja biosfääriin liittyvästä mallinnuksesta  
 • Kaukokartoitusaineistojen analyysistä ja tulkinnasta 
 • Maatalousdatan analytiikasta  
 • Terveysdatan analytiikasta ja fysiologisten signaalien käsittelystä  
 • Kuva-analyysistä ja konenäkösovelluksista  
 • Teollisuusdatan analytiikasta  
 • Mobiilirobottien ROS-ympäristöstä 

Ryhmien suorittama tutkimus on luonteeltaan vahvasti soveltavaa ja perustuu kiinteään yhteistyöhön tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa. Tutkimusryhmät toteuttavat tehtäväänsä tutkimus- ja kehityshankkein, perus- ja jatkotutkinto-opetuksen sekä tieteellisen julkaisutoiminnan keinoin. 

Vihreää koodia mustalla taustalla.
Lähikuvassa Tarmo Lipping ja Jari Soini.

DAO-tutkimusryhmän vetäjä, professori
Tarmo Lipping
p. 040 826 2860
tarmo.lipping@tuni.fi

SEINTS-tutkimusryhmän vetäjä, tutkimuspäällikkö
Jari Soini
p. 040 826 2890
jari.soini@tuni.fi

Katso myös