Euroopan unionin osarahoittama logo.
Vasemmalla Satakunnan maakunnan vaakuna ja sen vieressä

Yhteistyörobotilla kestävää kasvua konepajoihin

Hankkeessa panostetaan kokeiluihin ja yhteiskehittämiseen perustuvan TKI-työn kautta yritysten osaamisen ja innovaatiomahdollisuuksien parantamiseen. Hankkeen tuloksena saadaan mm. hitsaavien konepajojen tuottavuuden ja laadun parantamiseen sekä materiaali- ja energiatehokkuuden kasvattamiseen tähtääviä laskentamalleja sekä esimerkinomainen tuotantoprosessi alueen yritysten hyödynnettäväksi. Tavoitteena on optimoida yhteistyörobotin, hitsausvirtalähteen ja tekoälyn yhteistyötä pk-yritysten tuotantonopeuden ja laadun parantamiseksi sekä pienentää nykyisen tuotantoprosessin materiaali- ja energiakulutusta ja CO2-päästöjä.

Kesto

1.2.2024 – 31.3.2026

Kokonaisbudjetti

623 951 €

Euroopan unionin osarahoittama (JTF)

478 850 €

Mies opiskelija ohjaamassa tarttujarobottia.
Robotit
Vaaleahiuksinen naisopiskelija hymyilemässä, käsissään konenäkökamera.

Projektin tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on TKI-toimien avulla uudistaa ja monipuolistaa Satakunnan aluetaloutta ja elinkeinoelämää sekä edistää ilmastoneutraaliin talouteen siirtymistä. Turvetuotannon vähentyminen Satakunnassa edellyttää lisäpanostuksia TKI-toimintaan mm. uusien toimintamallien, innovaatioiden ja tuotantoprosessien kehittämistä sekä niiden tuomista yritysten ulottuville ja käyttöön.

Tavoitteena on optimoida yhteistyörobotin, hitsausvirtalähteen ja tekoälyn yhteistyötä pk-yritysten tuotantonopeuden ja laadun parantamiseksi sekä pienentää nykyisen tuotantoprosessin materiaali- ja energiakulutusta ja CO2-päästöjä.

Tavoitteena on edistää hitsauskonepajojen investointeja automatisoituun digitaaliseen tuotantoprosessiin, jonka avulla yritykset vastaavat työvoimapulaan ja parantavat yritysten kasvua ja kykyä/edellytyksiä valmistaa uusia laadukkaita tuotteita ja tuoteinnovaatioita. Tavoitteena on lisätä hitsaajien robotiikka- ja ohjelmointiosaamista ja turvata yritysten toiminnan jatkuvuus ja kannattavuus. Osoittaa konepajojen omistajille automatisoidun ja robotisoidun hitsauksen ja optimoitujen hitsausparametrien vaikutus tuottavuuden kasvuun ja tuotteiden laatuun sekä yrityksen kilpailukykyyn.

Tavoitteena on löytää yrityksissä tunnistettuihin kehittämiskohteisiin sopivia materiaaleja ja hitsausparametrejä sekä liitoshitsaukseen, pinnoitukseen että korjausvalmistukseen. Esiselvitysten, testien ja kokeilujen pohjalta tavoitteena on kehittää laskentamalleja, joissa keskitytään hitsaavien konepajojen tuottavuuden ja laadun parantamiseen ja resurssitehokkaiden kestävän kehityksen tuotantoprosessien optimointiin. Tuottaa pk-yrityksille hyödyllistä tietoa hitsaus- ja pinnoitusprosessien materiaali- ja energiakulutuksen sekä CO2-päästöjen minimoimiseksi.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Veli-Matti Härmä
veli-matti.harma@samk.fi

 

Hankkeen muita tavoitteita ovat:

  • Pk-yritysten TKI-toiminnan lisääminen.
  • Elinkeinoelämän tarpeista lähtevän tutkimusyhteistyön lisääminen SAMKin ja pk-yritysten välillä.
  • Automaatioon, robotiikkaan, digitalisaatioon, tekoälyyn ja data-analysointiin liittyvä TKI-toiminta.
  • Vastata hitsaavien konepajojen työvoimapulaa mm. lisäämällä nuorten kiinnostusta konepajatyötä kohtaan esimerkkinä tuotettavalla, nykyaikaisella digitaalisella tuotantoprosessilla.
  • Lisätä digitaalisten tuotantoprosessien määrää satakuntalaisissa konepajoissa.
  • Hitsausrobotiikan, hitsausosaamisen ja hitsausmetallurgian osaamisen lisääminen RoboAI tutkimus- ja tuotekehitysyksikössä.
  • Osaamisen ja pohjatietojen kasvattaminen tulevia hitsaus- ja pinnoitushankkeita ajatellen.
RoboAI logo.
SAMK logo.