Toimintasuunnitelma 2030

RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen 2030-toimintasuunnitelma on työkalu, joka auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa pitkällä aikavälillä. Se on olennainen osa johtamista sekä päätöksentekoa ja siitä on etua mm. tavoitteiden määrittelyssä ja toiminnan keskittymisessä oikeisiin asioihin, resurssien kohdentamisessa, kilpailukyvyn parantamisessa ja oikean, yhteisen suunnan ja näkemyksen löytämisessä.

RoboAI:n pitkän tähtäimen toiminnan suunnittelusta toivottiin erityisesti apua toiminnan keskittämiseen ja yhteisen suunnan löytymiseen. Toimintasuunnitelman muodostamisessa on osallistettu RoboAI:n johtoa ja asiantuntijoita vuoden 2023 aikana. Suunnitelmasta nostettu slogan, Enabling Expertice, kuvaa asiantuntijuuden mahdollistamista paitsi asiakasyrityksissä, myös tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen sisällä. Toimintasuunnitelman jokaisesta kohdasta on määritelty asiantuntijoille sisäisiä ohjeita. Lisäksi Industry, Health, Green ja Intelligent Systems -osakokonaisuuksien tiimit määrittelevät vuosittaiset tiimikohtaiset painopistealueensa. 

Strategiakuva, jossa näkyy viisi pääpainotusta.

Mahdollistetaan asiantuntijuus -> Enabling Expertice

Ratkaistaan ongelmia yrityksissä mahdollistaen keskittymisen omaan ydinosaamiseen. Tuottavuus paranee, maailma pelastuu. Onnellinen asiantuntija on hyvä asiantuntija. Paremman elämän kehittäjä. Asiantuntijuuden kehittäminen. 

 

Tunnistettu, luotettu ja haluttu kumppani alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä. Hyvä imago. Selkeät kontaktoinnit, ystävällinen lähestyminen. Korkealuokkainen työnlaatu. Laatu korvaa määrän.

 

Teknologinen edelläkävijä

Toimiva laboratorio: uusimmat laitteet ja teknologiat, sekä niiden käyttöön tarvittava koulutus.

 

Jatkuva kehittyminen ja huippuosaaminen

Jatkuva osaamisen tunnistaminen nyt ja tulevaisuudessa. Koulutetaan henkilöstöä ja kehitetään olemassa olevaa osaamista. Pysytään huippuosaajina.

 

Monialainen, yhteisöllinen tiimi (jossa tuetaan jokaista tiimin jäsentä)

Monipuolinen osaaminen ja yhdessä tekemisen meininki. Ystävälliset ja joustavat toimintatavat.

Tutustu osakokonaisuuksiin