Tutkimus ja tuotekehitys

RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus palvelee yrityksiä ja yhteisöjä tarjoamalla erilaisia teknologiaan liittyviä palveluja.

Yritykset pääsevät RoboAI:ssa pilotoimaan, protoamaan ja testaamaan uusia liiketoiminta-avauksia sekä hyödyntämään korkeakoulujen tutkimusryhmien tuottamaa uutta tietoa. Asiakkaalle tarjotaan sopiva palvelukokonaisuus projektin vaativuudesta, laajuudesta ja rahoitustarpeesta riippuen.

Katso RoboAI:n palveluprosessi!

RoboAI:n TKI-toiminta tukee Satakunnan yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja kasvattaa niiden osaamista. RoboAI:n TKI-toimintaa toteutetaan projektien avulla, jotka toteutetaan yhteistyössä yritysten, kuntien, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa. Projekteja toteutetaan ulkopuolisella rahoituksella, rahoittajina toimivat mm. EU:n rakennerahastot, muut EU:n ja kansalliset tutkimusohjelmat, säätiöt ja hankkeesta riippuen myös asiakasyritykset.

Tutkimusprojektit voivat olla ajallisesti lyhyitä yhden yrityksen tai organisaation kehittämistarpeeseen suunniteltuja, monivuotisia kansainvälisiä verkostohankkeita tai kaikkea siltä väliltä. Onnistunut projekti hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia toimijoita, ja sen tulokset jatkavat elämäänsä myös varsinaisen projektin päättymisen jälkeen esim. erilaisina tuotteina, uusina toimintatapoina tai palveluina.

Kyltissä RoboAI-logo.