Tutkimus- ja tuotekehitys

RoboAI:n tutkimus- ja tuotekehityskeskus tarjoaa yrityksille automaatioon, robotiikkaan, hyvinvointiteknologiaan ja tekoälyyn liittyviä tuotekehityspalveluja sekä startup-palveluja opiskelijoille ja aloittaville yrittäjille.

tutustu ja ota yhteyttä

RoboAI:n tutkimus- ja tuotekehityskeskus

Keskuksen toiminnan tavoitteena on mm:

 • tukea alueen teknologiateollisuuden ja yritysten kasvua, lisätä kilpailukykyä sekä luoda vahva pohja teolliselle digitalisaatiolle
 • globaalin yhteiskäytöllisen tutkimusinfrastruktuurin ja korkealaatuisen tutkimuksen ja kansainvälisen tuotekehityksen tarjoaminen yritysten käyttöön
 • Satakunnan robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvän osaamispääoman rakentaminen ja vahvistaminen sekä osaavan työvoiman varmistaminen alueen yrityksiin
 • tukea automaation, robotiikan ja tekoälyn startup-yritysten perustamista
Kyltissä RoboAI-logo.

RoboAI-kokonaisuutta rahoittavat mm. seuraavat hankkeet:

 • SAMKin ja Tampereen yliopiston (TAU) Robocoast-hanke, jonka tavoitteet perustuvat ns. siltasopimukseen, jossa suunnataan voimavaroja Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen vahvistamiseen.
 • BaltSe@nior 2.0 -hanke - Innovative solutions to support BSR in providing more senior - friendly public spaces due to increased capacity of BSR companies and public institutions.
 • DigiNepsy hankkeen päätavoitteena on työikäisten ja työikää lähestyvien neuropsykiatristen henkilöiden työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen teknologian keinoin. Hankkeessa keskitytään erityisesti aistikuormitukseen ja siitä palautumiseen sekä arjen strukturoinnin ja vuorovaikutuksen tukemiseen teknologian avulla.
 • GAMMA – GAMe-based learning in Mathematics: Kansainvälinen Erasmus+ -rahoitteinen projekti, jossa tuotetaan uusia skenaarioita ja digitaalisia pelejä matematiikan opiskeluun toisen asteen oppilaitoksissa sekä niiden opettajille opaskirja GBL-työkalujen (Game Based Learning) ja pelien hyödyntämiseen matematiikan opetuksessa. Projektiin osallistuu korkeakouluja ja toisen asteen oppilaitoksia Suomesta, Kroatiasta ja Kreikasta sekä korkeakoulu Alankomaista.
 • More startups and growth through digitalization and artificial intelligence -hanke
 • Reactive Too – Reliable Electronics for Tomorrow’s Active Systems is a research-focused project that brings together a unique team of academic and industrial members. This team will form a tight confederation to tackle challenging aspects of Reliability and future developments in electronic systems. Applications of automotive and health care are of key interest. Organisations from Finland, France, Poland and the UK are involved.
 • RoboRFID A novel combination of mobile robots and passive RFID for ensuring functioning of critical care environments during major crises.
 • Rokokoo – Robotiikan koulutus kasvuyritysten ohjenuorana -hankkeessa keskitytään luomaan uutta osaamispääomaa ja levittämään sitä Satakuntaan, jotta alueen yritysten kilpailukyky kasvaa. Hankkeessa kehitetään valtakunnallisesti merkittävä ROS-robottiekosysteemiin keskittyvä täydennyskoulutuskokonaisuus, joka osaltaan mahdollistaa Satakunnan älykkään erikoistumisen robotiikassa.
 • Satakunta DigiHealth -hankkeessa luodaan digitaalisten palveluiden ja hyvinvointiteknologian osaamiseen, kehittämiseen ja innovointiin liittyvä ekosysteemi. Ekosysteemi muodostuu laajasta toimijaverkostosta sekä työkalupakista, joka tarjoaa monipuolisesti vaihtoehtoja uusien digi- ja teknologiainnovaatioiden suunnitteluun, testaamiseen, kehittämiseen ja palvelumuotoiluun.
 • Talentjourney project aims to narrow skills gap in manufacturing sector, in the field of Connectivity Devices and Services/CDS (IoT in smart manufacturing), which focuses on user-oriented, user-friendly and eco-friendly solutions.
 • TEKO – Tehokas konepaja -hankkeen tavoitteena on kehittää konepajojen energiatehokkaita ratkaisuja hyödyntäen uusia digitaalisia menetelmiä ja teknologioita. Hankkeen päätuloksina saadaan konepajateollisuuden pk-yrityksille soveltuvia, demonstrointiin, pilotointiin ja teknologiaselvityksiin perustuvia konepajojen tuotantoautomaatioon liittyviä uusia ratkaisuja, joilla tuetaan konepajojen vähähiilisyysstrategioiden kehittämistä ja toteuttamista.
 • TEKOS – teknologialla osallisuutta, verkostolla vaikuttavuutta -hankkeen perimmäisenä tavoitteena on kommunikaation, itseilmaisun ja osallisuuden tukeminen älyvaate- ja älyhuonekaluteknologian keinoin, jatkuvasti kehittyvän tutkimuksen ja opetuksen avulla. Hankkeessa luodaan aiheen ympärille verkostoa sekä kehitetään ja pilotoidaan verkostossa uusia innovaatioaihioita ja toimintatapoja.
 • Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke, jolla mahdollistetaan teknologisten innovaatioiden soveltaminen ja testaaminen kliinisessä ympäristössä.
 • Verkostoyhteistyöllä vauhtia tekoälypohjaisten virtuaaliteknologioiden saavutettavuuteen kuntoutuksessa -hankkeen tavoitteena on koota yhteen virtuaaliteknologian-, saavutettavuuden-, kuntoutuksen- ja hyvinvoinnin asiantuntijaryhmiä tuottamaan tekoälypohjaisen virtuaaliteknologian osaamista kuntoutuksen ammattilaisille ja kuntoutujille opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn edistämiseen.
 • VTR Visio- ja teknologiajalostamo -hankkeen tavoitteena on yhdistää tulevaisuuden uudistuksiin tähtäävien teknologia-alueiden osaamiset ja verkostot, tarjota tarvittavat työkalut ja osaamista sekä edistää entistä kokonaisvaltaisemmin yritysten liiketoiminnan uudistamista ja uusien liiketoiminta-mahdollisuuksien syntymistä. VTR-hanke tarjoaa yrityksille mahdollisuuden yritys-erehdys-kehittämiselle, jossa tavoite on selvä, mutta päämäärän saavuttamiseksi tulee kokeilla ja jalostaa erilaisia teknologiayhdistelmiä ja soveltaa maailmalta haettua tietoa.
 • 3DPRINT-DnB: Kansainvälinen Erasmus+ -rahoitteinen projekti, jossa suunnitellaan ja toteutetaan 3D-tulostuksen uusi opintojakso sekä verkkoon kaikkien hyödynnettäväksi tulevia 3D-tulostuksen opiskelumateriaaleja sekä korkeakouluopiskelijoiden että perus- ja toisen asteen opettajien käyttöön. Yhteistyössä mukana Wolverhamptonin yliopisto Iso-Britanniasta, Gazin ja Karabukin yliopistot Turkista sekä yrityksiä Iso-Britanniasta ja Turkista.