Tulevaisuuden sairaala

Satakunnassa otetaan merkittäviä edistysaskeleita terveysteknologian tuotekehityksessä ja lääketieteellisessä tutkimuksessa. Satasairaala ja SAMK valjastavat yhdessä RoboAI:n automaation, robotiikan, tekoälyn ja hyvinvointiteknologian osaamisen teollisuuden lisäksi lääketieteen ja terveydenhuollon hyödynnettäväksi.

Tulevaisuuden sairaala logot.

Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke. Lisäksi ulkopuolista rahoitusta on saatu Ulla Tuomisen säätiöstä. Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke on myös osa kansallista TestBed-verkostoa.

innovaatioalustat

Organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä

Yhteistyö rakentuu ns. innovaatioalustojen kautta. Toinen on Satasairaalalle suunniteltu tutkimus- ja kehityskeskus eli simulaatiotila. Simulaatiotilassa terveysteknologiaa testataan ja kehitetään mahdollisimman autenttisessa ympäristössä. Simulaatiotilassa testatuista teknologioista yritykset saavat suoraa palautetta terveydenhuollon ammattilaisilta, ja kun tuotekehitys on pidemmällä, tuotetta testataan sairaalan kliinisessä toiminnassa. Kenttätutkimusmenetelmien testaus on aloitettu useissa projekteissa. Esimerkkinä uudesta suunnitellusta palvelumallista on esimerkiksi Perusturvan Pori75-neuvolatoimintahankkeeseen sidottu uniapnean tunnistamisen malli.

Toinen innovaatioalusta on Auria Tietopalveluiden tietoallas, joka yhtenäistää tuhansien potilaiden vuosikymmenen aikaiset terveystiedot yhdeksi tietovarannoksi. Altaasta löytyvät Satasairaalan, Vaasan keskussairaalan sekä Turun yliopistollisen keskussairaalan erikoissairaanhoidon tiedot sekä yksittäisten kuntien perusterveydenhuollon ja yksityisten laboratorioiden tietoja. Tietoaltaan hyödyntämisen mahdollistaa toukokuussa 2019 voimaan tullut Toisiokäyttölaki, joka parantaa tiedon käytön edellytyksiä kansalaisten terveyteen, sairauksien ehkäisemiseen ja uusien hoitomenetelmien kehittämiseen liittyvään tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.

 

Hankkeessa mukana olleita toimijoita

Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana on tehnyt yhteistyötä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa kehittäessään teknologian ja datan testaukseen liittyvän innovaatioalustan toimintamallia. Yhteistyötä on tehty mm. seuraavien toimijoiden kanssa.

Ain1 Oy

Attendon Silalanpuisto Oy

Auria tietopalvelut

Avaintech Oy

Dyme Solutions Oy

École Mines de Saint-Étienne

Elinar Oy Ltd

Emfit Etäterveysasema Kätevä Oy

Fujitsu Oy

Fysioline Oy

Helsingin yliopisto

Holmi Cares Oy

Orton Oy

Prizztech Oy      

Shanghai Bangbang Robotics Co., Ltd

Hämeen Spes Oy

Medified Solutions Oy

Omron Oy

Rauman Kaupunki sosiaali- ja terveystoimiala

Sataedu

Smart Solutions Oy

Sportie United Oy

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto, Porin yksikkö

TherMidas Oy

Verve

VTT

Miten me voimme tehdä yhteistyötä?

Anu Holm.

Anu Holm

tekoälyasiantuntija ja sisällöllinen vastuuhenkilö
p. 044 710 3148
anu.holm@samk.fi

Anu vastaa hankkeen sisällöllisestä etenemisestä, erityisesti tietoaltaaseen sekä tutkimukseen liittyvistä tehtävistä.

Mervi Vähätalo lähikuva.

Mervi Vähätalo

testbed-toiminnan koordinointi
p. 044 710 3983
mervi.vahatalo@samk.fi

 

Mervin tehtäviä hankkeessa ovat testbed-toiminnan kehittäminen sekä hankkeen pilottien toteutukseen ja tutkimuksellisiin toimintoihin osallistuminen.

Juho Salli lähikuva.

Juho Salli

tekoälyasiantuntija
p. 044 710 3329
juho.o.salli@samk.fi


Juho vastaa hankkeen tietopoiminnoista, tietoturvallisten
työskentely-ympäristöjen kehityksestä ja data-analytiikkaan liittyvistä tehtävistä. 

Kuvassa Nina Karttunen.

Nina Karttunen

projektitutkija
p. 044 710 3046
nina.j.karttunen@samk.fi

 

Nina osallistuu hankkeen pilotointeihin, niiden toteutukseen, organisointiin ja mallinnuksiin sekä  toteuttaa tarvekartoituksia.

 

Kuvassa Santeri Saari.

Santeri Saari

robotiikka-asiantuntija
p. 044 710 3242
santeri.saari@samk.fi


Santeri tekee hankkeessa erilaisia
teknologia-aiheisia kokeiluja eri organisaatioiden ja toimijoiden kanssa, ja auttaa teknologiatiedon välittämisessä sote-kentälle.
 

 

Joonas Nordlund lähikuva.

Joonas Nordlund

data-analytiikka-asiantuntija
joonas.j.nordlund@samk.fi

 

Osallistuu ohjelmistoteknistä asiantuntemusta vaativiin pilotointeihin ja kehittämistehtäviin, kuten luovutusrekisterisovelluksen kehitys yhdessä Auria-tietopalvelujen kanssa.

Henna Kyhä lähikuva.

Henna Kyhä

hallinnollinen projektipäällikkö
p. 044 710 3134
henna.t.kyha@samk.fi

 

Henna vastaa hankkeen yleisestä koordinoinnista ja etenemisestä sekä hoitaa hankehallinnolliset ja viestinnälliset tehtävät.

Susanna Jänismäki lähikuva.

Susanna Jänismäki

projektisihteeri
p. 044 710 3115
susanna.janismaki@samk.fi

 

Susanna vastaa hankkeen taloushallinnosta, maksatuksista ja raportoinnista.

 

– Terveystietoja on aikaisemminkin ollut mahdollista hyödyntää tutkimukseen, mutta lakimuutoksen jälkeen lisäksi kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Tekoälyn ja analytiikan hyödyntäminen avaa uuden väylän suurien massojen terveystietoihin ja sen avulla löydetään aivan uusia yhteyksiä, jotka ovat aiemmin voineet jäädä huomaamatta.

tutkimusryhmän vetäjä Anu Holm

Tietoaltaan hyödyntämisen keskiössä on tietoturva

Tulevaisuuden sairaala -yhteistyö madaltaa tutkijoiden ja yritysten kynnystä käyttää tarjolla olevaa tietoa rakentamalla teknologiaa altaan ympärille ja tarjoamalla neuvontapalvelua. Satakuntaan on suunnitteilla oma palvelupiste, joka auttaa tutkimusideansa kanssa painivaa tutkijaa.

Tietoaltaan käytön mahdollistava tutkimuslupa on saatu Satakunnan sairaanhoitopiirin tietojen käyttöön. Samanlaisen lupaprosessin takana on myös muiden Aurian tietoaltaasta löytyvien sairaanhoitopiirien tiedot. Jatkossa neuvontapalvelu auttaa yhdessä Aurian Tietopalveluiden kanssa tutkijoita ja yrityksiä etenemään lupaprosessiin ja sitä kautta hyödyntämään tietoaltaan tietoja.

Vielä sitä ennen, suuren tietomäärän hyödyntämiseksi on ensin rakennettava tietoturvallista tiedonhallintasoftaa ja ratkaistava monta teknistä yksityiskohtaa.  CSC:n supertietokoneiden laskentatehoja päästään käyttämään vuoden 2020 aikana. Tietoaltaan hyödyntäminen on merkittävä edistysaskel suomalaiselle lääketieteelliselle tutkimukselle ja kiinnostava myös kansainvälisellä tasolla: näin suurta kansallisesti yhtenevää tietoallasta ei ole muualla maailmalla.

Johtoja, kuvituskuva.

AIHEESEEN LIITTYVIÄ JULKAISUJA

– Me taistelemme edestä pois suuren määrän ensimmäisen vaiheen kipuja, jotta tutkimuksen tekeminen tietoaltaan datasta olisi helpompaa tuleville tutkijoille sekä tiedon hyödyntäminen lääketieteen ja terveydenhuollon alalla toimiville yrityksille.

tutkija Juho Salli

LUE LISÄÄ AIHEESTA