Tutkitaan

Lattialla leikkii lapsia aikuisten kanssa.

Tutkitaan: Supersankarin aistitila lapsille, joilla on psyykkisiä traumoja

KidsLikeUs -hankkeessa tutkitaan lasten vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa keskittyen lasten käyttäytymiseen, heidän yleisesti käyttämiinsä tiloihin ja siihen, miten he reagoivat erilaisiin aistiärsykkeisiin. Hankkeessa etsitään erilaisia strategioita, joilla näistä ympäristöistä voidaan tehdä lapsille viihtyisämpiä ja miellyttävämpiä käyttäen apuna sekä teknologisia että ei-teknologisia ratkaisuja.

Tutkitaan: Supersankarin aistitila lapsille, joilla on psyykkisiä traumoja Read More »

Kuvituskuva.

Tutkitaan: Spektroskopian hyödyntäminen kierrätysmateriaalivirtoihin 

Vihreään siirtymään ja energian käyttöön liittyvät investoinnit kasvattavat teknologiametallien tarvetta nopeasti. AIST- ja SUMEA -hankkeissa selvitetään spektroskopian soveltamista akkumateriaalien kierrätykseen ja sulan metallin analysointiin, mikä hyödyttäisi teollisuutta kierrätysmateriaaliprosessivirtoja tehostamalla.

Tutkitaan: Spektroskopian hyödyntäminen kierrätysmateriaalivirtoihin  Read More »

Kuvassa kaksi vanhusta istuu penkillä ja katsoo toisiaan.

Tutkitaan: Tietoaltaan hyödyntäminen PORI75-terveystarkastusten vaikuttavuuden arvioinnissa

DataLake-hankkeeseen kuuluu useita erilaisia tutkimuksia, mutta tässä jutussa keskitytään toimintatutkimuksen avulla kehitettyyn Porin perusturvan 75-vuotiaille suunnattuun terveystarkastuksen (PORI75) kliinisen toiminnan ohella kerätyn tiedon tutkimukselliseen hyödyntämiseen.

Tutkitaan: Tietoaltaan hyödyntäminen PORI75-terveystarkastusten vaikuttavuuden arvioinnissa Read More »

Kaksi miestä työskentelee, etualalla kaksi mobiilirobottia.

Tutkitaan: Mobiilirobotiikka sote-ympäristöjen tukena

Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteisessä Suomen Akatemian rahoittamassa Kriittisten terveydenhuoltoympäristöjen toiminnan varmistaminen modernin teknologian avulla -hankkeessa opitaan, kehitetään ja tutkitaan yhdessä, miten sosiaalisia- ja mobiilirobotteja voitaisiin hyödyntää ihmisten rinnalla erilaisissa terveydenhuollon ympäristöissä normaalitilanteissa ja kriisien aikana.

Tutkitaan: Mobiilirobotiikka sote-ympäristöjen tukena Read More »

Kuvassa traktori keskellä peltoa.

Tutkitaan: Automaattiohjaus avoimen lähdekoodin AGopenGPS-ohjelmiston avulla

Täsmämaatalouteen siirryttäessä tarvitaan yhä tarkempaa tietoa traktorin sijainnista sekä mahdollisuutta säätää laitteita esim. kylvinkoneen lannoituksen määrää ennakkoon tehdyn suunnitelman mukaan. Täsmämaataloutta on kehitetty vuosikymmeniä, mutta silti traktorit kulkevat pääosin kuskin ohjaamina. Tutkimuksen tavoitteena on kiihdyttää automaattiohjausten ja RTK-tukiasemien käyttöönottoa tiloilla, vaikka kyseessä olisi vanhojakin työkoneita.

Tutkitaan: Automaattiohjaus avoimen lähdekoodin AGopenGPS-ohjelmiston avulla Read More »

Ihmisiä poseeraamassa Porin kampuksella.

Tutkitaan: Digitaalisiin peleihin perustuva matematiikan opiskelu

Peleihin perustuva oppiminen yhdistää pelien toiminnot ja periaatteet oppimiseen useille tämän päivän lapsille ja nuorille hyvin soveltuvalla tavalla. Peleihin upotetut, uuden oppimiseen tähtäävät aktiviteetit motivoivat oppilaita ja opiskelijoita pelaamaan peliä ja sitä kautta oppimaan uusia asioita mielekkään tekemisen kautta.

Tutkitaan: Digitaalisiin peleihin perustuva matematiikan opiskelu Read More »