Tutkitaan: Osallisuuden edistäminen verkoston ja älyteknologian avulla

25.1.2024Ollipekka KivinTutkitaan

Itseilmaisun, kommunikoinnin ja osallisuuden mahdollisuudet ovat tärkeitä kaikilla elämän osa-alueilla. Ne ovat myös kriittisiä sosiaalisten suhteiden, elämänlaadun sekä kouluttautumis- että työllistymismahdollisuuksien kannalta. Osallisuuden ja esteettömän viestinnän tukeminen on nouseva ala, johon on tunnistettu suuri osaamistarve. Tarvitaan paljon lisää tutkimusta, koulutusta, yhteiskehittämistä ja yhteistyötä, jotta arkipäiväiset palvelut ovat jokaiselle saavutettavassa muodossa.  

Kuvassa kaksi henkilöä pöydän ääressä, jonka päällä on älykäs pöytäliina, jossa tunnisteita.
Älykäs pöytäliina, jonka rfid-tunnisteisiin (punaiset tarrat) on upotettu informaatiota eri kielillä. Jos käyttäjällä on edessään esim. ruokalista, hän voi älylaitteellaan lukea tunnisteen kartalta vaikka Ruotsin kohdalta, ja älylaite kirjoittaa sekä puhuu ruokalistan ruotsiksi. Tunnisteisiin voi ohjelmoida erilaisia toimintoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa Satakunnan ammattikorkeakoulu toteutti yhdessä Turun ja Tampereen yliopiston sekä Oulun ammattikorkeakoulun tutkijoiden kanssa TEKOS-hankkeen, jossa moniammatillinen verkosto tutki älyvaate- ja älyhuonekaluteknologian tuomia mahdollisuuksia edistää osallisuutta ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Hanke lisäsi osallisuuden mahdollisuuksia esimerkiksi esteettömän viestinnän mahdollistavilla, puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikointimenetelmillä. Nämä perustuvat älyvaate- ja huonekaluteknologiaan ja niitä voidaan hyödyntää erilaisissa toimintaympäristöissä. 

Hankkeessa tehtiin valtakunnallista yhteistyötä eri alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen aikana perustettiin virtuaalinen foorumi verkoston hyödynnettäväksi, joka tuki moniammatillista yhteistyötä ja tiedonjakoa. Älyvaate- ja huonekaluteknologian kehittämisestä sekä moniammatillisesta yhteistyöstä järjestettiin sarja työpajoja, joissa tunnistettiin potentiaalisia käyttökonsepteja sekä kehittämiskohteita yhdessä oppimalla sekä jakamalla osaamista ja asiantuntijuutta. Työpajoista, uusista prototyypeistä sekä kehittämiskohteista julkaistiin artikkeleita, joita jaettiin laajasti eri kanavissa. 

Kuvassa vaalea tyyny, jossa keskellä vaaleanpunainen osio.
Tyyny kätkee alleen tuftatun RFID-tunnisteen, jonka avulla tyyny pystytään ohjelmoimaan esimerkiksi säätelemään valaistusta tai sammuttamaan television. Kun tyynyn vaaleanpunaisen osan peittää kämmenellä, haluttu toiminto voidaan aktivoida eikä hienomotorisia taitoja näin ollen tarvita.

Hankkeen aikana toteutettu verkostomainen yhteistyötapa ja yhteiskehittäminen on vakiinnutettu pitkäaikaiseksi toimintamalliksi korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien välille. Hankkeen ansiosta ymmärretään paremmin osallisuusaiheeseen liittyvää koulutustarvetta ja siihen pystytään suuntaamaan resursseja niin, että ne vastaavat alan tarpeita ja kehittyvät kysyntään perustuen. Hankkeessa luodut prototyypit, kuten vaatteeseen kiinnitettävät älylaitteet tai huonekaluihin upotettava teknologia, joka mahdollistaa esimerkiksi hoitajakutsun tekemisen, vaativat jatkokehitystä.  

 

Tiesitkö tämän?

  • Osallisuuden edistäminen on osa hallituksen ja EU:n tavoitteita. 
  • Teknologialla on merkittävä osuus osallisuuden tukemisessa. 
  • Osallisuuden edistäminen on nostettu keskeiseksi keinoksi torjua köyhyyttä, vähentää eriarvoisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. 

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös