Tutkitaan: Digitaalisiin peleihin perustuva matematiikan opiskelu

23.2.2023Mirka LeinoTutkitaan

Peleihin perustuva oppiminen yhdistää pelien toiminnot ja periaatteet oppimiseen useille tämän päivän lapsille ja nuorille hyvin soveltuvalla tavalla. Peleihin upotetut, uuden oppimiseen tähtäävät aktiviteetit motivoivat oppilaita ja opiskelijoita pelaamaan peliä ja sitä kautta oppimaan uusia asioita mielekkään tekemisen kautta. Vielä nykyäänkin uskotaan laajasti, että digitaalisten pelien pelaaminen haittaisi lasten kehitystä, mutta tutkimusten mukaan peleihin perustuvalla oppimisella on monia lasten ja nuorten kognitiiviseen kehitykseen vaikuttavia etuja.

Ihmisiä poseeraamassa Porin kampuksella.
GAMMA-tutkimusryhmä SAMKin Porin kampuksella tammikuussa 2023.

Matematiikkaa pidetään usein abstraktimpana ja ehkä jopa todellisesta elämästä erillään olevana STEM-aineena (lyhenne STEM tulee sanoista Science, Technology, Engineering ja Mathematics eli tiede, tekniikka, insinööritaidot ja matematiikka). Tästä syystä lapset ja nuoret voivat pitää matematiikkaa jotenkin vaikeana tai kaukaisena aiheena. Samaan aikaan sanotaan, että perinteiset opetusmenetelmät eivät enää houkuttele kaikkia oppimaan matematiikkaa ja uusien oppimis- ja opetusmenetelmien kehittäminen on enemmän kuin ajankohtaista.

RoboAI on mukana kansainvälisessä tutkimusryhmässä tutkimassa digitaalisiin peleihin perustuvaa matematiikan oppimista ja kehittämässä toisen asteen matematiikan opiskeluun soveltuvia digitaalisia matematiikkapelejä. Porin tiimin eli RoboAIn tutkijoiden ja Porin lukion matematiikan opettajien lisäksi kansainväliseen tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita ja matematiikan opettajia Kroatiasta, Kreikasta ja Alankomaista.

Tutkimus on koostunut kolmesta pääaiheesta 1) matematiikan opettajille suunnatun digitaalisten matematiikkapelien käsikirjan kirjoittaminen, 2) opetusskenaarioiden suunnittelu tuotettujen pelien opetuskäyttöön, ja 3) seitsemän toisen asteen matematiikan opiskeluun tarkoitetun digitaalisen pelin suunnittelu ja toteuttaminen. Porin tiimi on tehnyt todella saumatonta ja sulavaa yhteistyötä, jossa RoboAIn tutkijoilla on ollut päävastuu käsikirjan kirjoittamisesta ja GeoWiz-pelin teknisestä toteutuksesta, kun Porin lukion matematiikan opettajat ovat tehneet peliin tehtävät ja suunnitelleet pelin kenttiin liittyvät opetusskenaariot sekä kaikkien pelien pilotoinnin lukiolaisten kanssa.

Digitaalisten matematiikkapelien käsikirja ja kaikki opetusskenaariot tullaan julkaisemaan englanniksi, suomeksi, kroatiaksi, kreikaksi ja hollanniksi vielä vuoden 2023 aikana. Samoin kaikki tuotetut pelit tullaan julkaisemaan ko. kielillä. Kaikki pelit ovat ilmaisia ja osa niistä julkaistaan mobiilipeleinä sekä App Storessa että Google Play Storessa ja loput GAMMA-nettisivustolta tietokoneelle ladattavina versioina.

Ryhmän tuottamia digitaalisia matematiikkapelejä on jo pilotoitu talven aikana toisen asteen oppilaitoksissa tutkimusryhmään kuuluvissa maissa ja palaute opiskelijoilta on ollut positiivista. Monet toivat esille mahdollisuuden itse harjoitella matematiikkaa motivoivassa ympäristössä ja toiset taas pitivät siitä, että tunneilla opiskelua ei tehtykään perinteiseen tyyliin vaan opettajan johdolla pelejä pelaten.

 

Kuvakaappaus pelistä.
Esimerkkikuva Porin tiimin tekemästä GeomWiz-pelistä.

Tiesitkö tämän?

  • Viimeisen vajaan vuoden aikana tutkimusryhmä on vieraillut kaikissa ryhmän jäsenten kotimaissa tutustumassa paikalliseen koulutusjärjestelmään sekä työskennellyt joka maassa viikon tiivisti yhdessä jonkun em. aiheen kimpussa.
  • Opiskelijoiden oppimismotivaation lisääminen on hyvä syy opettajille käyttää DGBL:ää (Digital Game-Based Learning) osana omaa opetustaan.
  • Monien digitaalisten pelien on todettu edellyttävän pelaajilta strategista ja analyyttistä ajattelua sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä, jotka ovat taitoja, joilla voi olla iso merkitys työelämässä.
  • Lukiolaisten matemaattinen kiinnostus ja menestys matemaattisissa aineissa on ratkaisevassa roolissa, kun tavoitellaan paikkaa STEM-aiheisissa korkeakouluopinnoissa.

 

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös