Tutkitaan: Uudet generatiiviset tekoälyt teollisuuden käytössä

1.12.2023Pekka Abrahamsson, Tampereen yliopistoTutkitaan

Teollisuuden tulee olla aina innovaatioiden etulinjassa ja nyt on käännetty katse generatiivisiin tekoälymalleihin, kuten GPT:hin (Generative Pre-trained Transformer). Porin yliopistokeskuksessa keskitytään näiden mallien hyödyntämiseen teollisuudessa.

Tekoälyn tuottama kuva esittää Tampereen yliopiston Porin kampuksen GPT-laboratorion eloisassa, vihreässä teemassa.
Kuvitus esittää Tampereen yliopiston Porin kampuksen GPT-laboratorion eloisassa, vihreässä teemassa. Se esittelee positiivisen ja tuottavan ympäristön, jossa onnelliset ammattilaiset tekevät yhteistyötä tilassa, joka on täynnä vihreyttä, symboloiden kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä. (Kuva: Dall-e 3)

GPT-laboratorio: Innovatiivinen koealusta yrityksille

Tampereen yliopiston Porin kampukselle on rakenteilla GPT-laboratorio, joka toimii dynaamisena alustana yritysten generatiivisten tekoälymallien testaukselle. Tämä laboratorio on suunniteltu olemaan "hiekkalaatikkona", turvallisena tilana, jossa yritykset voivat kokeilla ja kehittää tekoälysovelluksia ilman liiketoiminnallisia riskejä. Laboratorio tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tutkia generatiivisten tekoälymallien käytännön sovelluksia ja integrointia heidän omiin liiketoimintaprosesseihinsa.

Laboratorion ajatuksena on tarjota monipuolisia resursseja ja asiantuntemusta, mahdollistaen yritysten sukeltaa syvälle tekoälymallien maailmaan. Yritykset voivat hyödyntää laboratorion tarjoamia data-analyysityökaluja, algoritmeja ja tekoälymallien koulutusympäristöjä, joilla voidaan räätälöidä malleja yritysten erityistarpeisiin.

Erityisen arvokasta on, että yritykset voivat kouluttaa tekoälymalleja käyttämällä omaa dataansa. Tämä mahdollistaa mallien hienosäädön erityisesti yrityksen erityisiin tarpeisiin ja toimintaympäristöön. Tällainen personoitu lähestymistapa tekoälyn käyttöön johtaa tarkasti kohdennettuihin, tehokkaisiin ratkaisuihin, jotka voivat merkittävästi parantaa sekä tuotteiden laatua että prosessien tehokkuutta.

Haasteet, tuloksia ja jatkotutkimuksen suuntia

Haasteita ovat datan laatu, eettiset näkökulmat ja tulosten validointi. Tutkimus keskittyy kestävän kehityksen tukemiseen, teollisuuden digitalisaatioon ja prosessien optimointiin. Olemme erikoistuneet tekoälyagenttien luomiseen ja laboratoriossa olemme saaneet useista tekoälyistä koostuvat tiimit tekemään kokonaisia ohjelmistoprojekteja autonomisesti. Esimerkin voi katsastaa osoitteesta https://tinyurl.com/agent-gpt-demo. Esimerkissä kahdeksan tekoälyagenttia tekee yhteistyötä ja sen tuloksena syntyy järjestelmäkuvaus, ohjelmistosuunnitelma ja laatuvarmistettu koodi. Tällä on merkittäviä vaikutuksia ohjelmistoammattilaisten toimenkuvaan tulevaisuudessa. Esimerkki osoittaa, että tekoälyagentit kykenevät haastaviin kognitiivista kykyä vaativiin tehtäviin. On selvää, että huomisen tuotesuunnittelutiimit ovat tekoälyagenttien kansoittamia.

Tutkimuksemme korostaa generatiivisten mallien potentiaalia teollisuudessa. Nyt on hieno tilaisuus teollisuudelle sijoittaa ja hyödyntää näitä teknologioita. Tulevaisuudessa keskitytään visioimiseen, haasteiden ratkaisemiseen ja ympäristöystävällisempien toimintatapojen edistämiseen. Tervetuloa mukaan junaan, nyt on kokeilun aika!

 

Lisätiedot:

Prof. Pekka Abrahamsson, Tampereen yliopisto, Porin yliopistokeskus.
pekka.abrahamsson@tuni.fi
p. 040-5415929

 

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös