Tutkitaan: Akkupalojen ja turvallisuuskysymysten kenttätutkimustarpeet

28.3.2024Johanna ValioTutkitaan

Akkujen määrä ja käyttökohteet lisääntyvät arjessa nopeasti. Hyödyllisyydestään huolimatta akkujen käyttöön ja käsittelyyn liittyy aina myös riskejä. Erityisesti litiumioniakuissa käytetyt materiaalit voivat ääriolosuhteissa aiheuttaa tulipaloon johtavan ketjureaktion. Akkupaloihin liittyy erilaisia haittoja johtuen akkujen energiasisällöstä ja akkupaloissa syntyvistä kaasuista ja muista sivutuotteista.

Kuvassa on palava matkapuhelin.

Vaikka akkujen turvallisuutta testataan ja tutkitaan eri tavoin, akkujen käyttäytymisessä eri tilanteissa riittää vielä paljon selvitettävää. Kun akkujen käyttäytymistä ääriolosuhteissa tai poikkeavissa tilanteissa testataan, sen täytyy tapahtua turvallisesti ympäristössä ja olosuhteissa, joissa ääri-ilmiöihin on varauduttu. APAJA – Akkupalojen kenttätutkimustarpeiden alkukartoitus – selvittää SAMKin ja Turvallisuuskeskuksen yhteisvoimin, millaisia testaus- ja tutkimustarpeita akkupaloihin ja niitä edeltäviin ilmiöihin liittyy, ja millä tahoilla. Hanke kartoittaa myös, voisiko tämän kaltaista testaustoimintaa olla Porissa ja millaisia toimintamalleja, laitteistoa, osaamista ja yhteistyötä tarvittaisiin. Testaamisen nykytilaan ja aukkokohtiin paneudutaan kirjallisuusselvityksen, asiantuntijahaastatteluiden ja laboratoriovierailuiden avulla.

Tutkimus luo ymmärrystä akkupalojen ja niihin liittyvien ilmiöiden tutkimuksesta ja testaamisesta nykytilassa. Se luo pohjaa arvioida, olisiko akkupalojen tai akkujen käytön ääriolosuhteiden testaamiseen tarvetta ja sopivat puitteet Porin seudulla. Selvitys antaa myös tarkempaa tietoa siitä, mihin juuri Porin seudulla kannattaisi keskittyä huomioiden olemassa oleva tekeminen Suomessa ja lähiseuduilla. Tutkimus lisää myös RoboAI Greenin omaa ymmärrystä akkuihin liittyvistä riskeistä, ja antaa hyvää tietoa akkujen kiertotalouden kysymysten turvalliseen tutkimiseen.

 

Satakuntaliiton logo.

APAJA-hanketta rahoittaa Satakuntaliitto.

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös