Author name: Petra O'Rourke

Kuvituskuva.

Tutkitaan: Spektroskopian hyödyntäminen kierrätysmateriaalivirtoihin 

Vihreään siirtymään ja energian käyttöön liittyvät investoinnit kasvattavat teknologiametallien tarvetta nopeasti. AIST- ja SUMEA -hankkeissa selvitetään spektroskopian soveltamista akkumateriaalien kierrätykseen ja sulan metallin analysointiin, mikä hyödyttäisi teollisuutta kierrätysmateriaaliprosessivirtoja tehostamalla.

Tutkitaan: Spektroskopian hyödyntäminen kierrätysmateriaalivirtoihin  Read More »

Kuvassa kaksi vanhusta istuu penkillä ja katsoo toisiaan.

Tutkitaan: Tietoaltaan hyödyntäminen PORI75-terveystarkastusten vaikuttavuuden arvioinnissa

DataLake-hankkeeseen kuuluu useita erilaisia tutkimuksia, mutta tässä jutussa keskitytään toimintatutkimuksen avulla kehitettyyn Porin perusturvan 75-vuotiaille suunnattuun terveystarkastuksen (PORI75) kliinisen toiminnan ohella kerätyn tiedon tutkimukselliseen hyödyntämiseen.

Tutkitaan: Tietoaltaan hyödyntäminen PORI75-terveystarkastusten vaikuttavuuden arvioinnissa Read More »