Tutkitaan: Supersankarin aistitila lapsille, joilla on psyykkisiä traumoja

29.2.2024Ryann Deloso, Juha Mäkelä ja Anja PoberznikTutkitaan

KidsLikeUs on kansainvälinen hanke, joka kokoaa yhteen monia eri kumppaniorganisaatioita kahdeksasta eri maasta suunnittelemaan yhteistyössä aistitiloja, jotka vastaavat monenlaisista psykologisista, emotionaalisista ja sosiaalisista haasteista kärsivien lasten mielenterveystarpeisiin. Hankkeessa huomioidaan myös ne lapset, joihin Ukrainan sota ja äskettäinen pandemia ovat vaikuttaneet.

Lattialla leikkii lapsia aikuisten kanssa.
SAMKin KidsLikeUs-hankkeen tutkijoiden järjestämä hanketyöpaja Ukraina-talossa.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa omissa yhteisöissämme resilienssiä, joka mainitaan usein tulevaisuuden avaintaidoksi. Siksi sen kehittämiselle kannattaa rakentaa pohjaa kaikkialla, missä se on mahdollista, joten tässä hankkeessa keskitytään lapsiin ja heidän kanssaan työskenteleviin eri järjestöihin. KidsLikeUs -hanke toteutetaan Interreg Baltic Sea Regionin puitteissa ja Euroopan unionin osarahoittamana.

Hankkeessa tutkitaan lasten vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa keskittyen lasten käyttäytymiseen, heidän yleisesti käyttämiinsä tiloihin ja siihen, miten he reagoivat erilaisiin aistiärsykkeisiin. Hankkeessa etsitään erilaisia strategioita, joilla näistä ympäristöistä voidaan tehdä lapsille viihtyisämpiä ja miellyttävämpiä käyttäen apuna sekä teknologisia että ei-teknologisia ratkaisuja. Hankkeessa tarkastellaan erilaisia lähestymistapoja yksinkertaisista lapsiystävällisistä aktiviteeteista, kuten joogasta, taiteesta, tanssista sekä peleistä, aina huonekaluihin ja sisustukseen, luonnonelementteihin, digitaaliseen sisältöön ja muihin älykkäisiin ominaisuuksiin. KidsLikeUs-hankkeessa pyritään selvittämään, mitkä ratkaisut tarjoavat merkittävimmät hyödyt lapsille, erityisesti niille, jotka ovat kärsineet henkisistä traumoista. Tavoitteena on myös määritellä ne erityiset elementit, jotka edistävät tukevien ja parantavien tilojen luomista lapsille, erityisesti niille, joilla on haastava tausta.

Haluttujen tulosten saavuttamiseksi hankkeeseen pyritään saamaan mukaan organisaatioita, jotka työskentelevät lasten kanssa, joita asia koskee, ja hyödyntämään heidän näkemyksiään ideoinnin, keskustelujen, työpajojen ja prototyyppien avulla aistitilojen suunnittelussa. Kumppanit kehittävät ja testaavat prototyyppejä työpajoissa ja kokeilutoiminnoissa hankkeessa mukana olevissa eri maissa käyttämällä sekä teknisiä että muita ratkaisuja.

Tämän hankkeen ensisijaisena tavoitteena on luoda e-kirja, joka on täynnä mukautettavia ratkaisuja ja prototyyppejä, jotka sisältävät sekä digitaalisia että perinteisiä lähestymistapoja. Näillä ratkaisuilla pyritään helpottamaan liikkuvien ja modulaaristen kokoonpanojen kehittämistä, jolloin vapaaehtoiset, opettajat ja hoitajat voivat tehokkaammin ja mukavammin osallistua integrointiin, rentoutumiseen ja terapeuttisiin toimintoihin. Viime kädessä tämä e-kirja antaa organisaatioille mahdollisuuden tehostaa tukeaan lasten henkiselle hyvinvoinnille.

 

Tiesitkö tämän?

  • Yli 5 miljoonaa ihmistä pakeni Ukrainasta 20. huhtikuuta 2022 mennessä, ja suuri osa heistä oli lapsia.
  • Covid-pandemian seurauksena 30 prosenttia nuorista ilmoitti, että se vaikutti kielteisesti heidän mielenterveyteensä, ja 16 prosenttia nuorista ilmoitti, että heidän elämäntyytyväisyytensä oli heikko, ja tytöt kärsivät siitä enemmän (WHO, 2023).

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös