Teknologitestauksen toimintamalli esittelyssä Berliinissä

22.8.2022Mervi VähätaloRoboAI Health

Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hankkeessa kehitettyä teknologiatestauksen palveluarkkitehtuuria ja toimintamallia esiteltiin 3.-5.7.2022 järjestetyssä kansainvälisessä EurOMA 2022 -konferenssissa, joka tänä vuonna pidettiin Berliinissä. Konferenssi on European Operations Management -yhdistyksen vuosittain organisoima arvostettu tuotantotalouden konferenssi. Palveluarkkitehtuuria ja toimintamallia esiteltiin teemalla Healthcare testbed activities as a modular contruct. Esitys sai erinomaisen vastaanoton. Paitsi että sen uskottiin todella hyödyttävän käytännön toimijoita, sen todettiin tuovan uutta myös modulaarisuuden tieteelliseen keskusteluun.

Nainen pitää esitystä yleisön edessä.
Kansainvälisessä EurOMA 2022 -konferenssissa Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanketta esitteli lehtori Mervi Vähätalo.

- Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hankkeen tavoitteena on ollut rakentaa Satasairaalan ja SAMKin yhteinen innovaatioalusta ja luoda sille toimintamalli ja hyvät toimintakäytännöt. Tätä työtä on tehty mm. piloitoimalla useita hyvinvointiteknologisia ratkaisuja Satasairaalan eri yksiköissä ja rakentamalla toisiokäyttöön soveltuvan datan hyödyntämiseen liittyviä toimintamalleja, kertoo hankkeessa työskentelevä Mervi Vähätalo

Innovaatioalusta ja pilotoinnit ovat osa testbed-toimintaa, jossa yhtäältä yrityksille ja tutkijoille tarjotaan mahdollisuuksia testata tuotteitaan aidoissa ympäristöissä ja toisaalta tarjotaan sote-yksiköille testaukseen teknologiaa heidän tarpeidensa perusteella hoitotyön kehittämiseksi.

Kuvassa EUROMAn mainos.

 

Pilotoinneista tieteellistä tutkimusta

Mallin luomiseksi tehtyjä pilotointeja tarkasteltiin konferenssia esitellyssä artikkelissa systemaattisesti keräämällä tietoa niihin tarvituista dokumenteista ja pilotointiprosessista. Tämän aineiston perusteella luotiin palvelukartta, joka koostuu moduuleista ja komponenteista. Lisäksi mallinnettiin ihmisten ja palveluiden välisiä rajapintoja. Malli visualisoi testbed-toimintaa ja auttaa pilotoinnin suunnittelussa. Tämän lisäksi palvelukartta auttaa pilotointiin osallistuvia tahoja ymmärtämään testbed-toiminnan kokonaisuutta ja palveluita, joita sen mahdollistamiseen tarvitaan.

Mallin teoreettiseksi perustaksi valittiin modulaarisuus, joka soveltuu kompleksisten palvelurakenteiden analysointiin. Modulaariset palvelut koostuvat standardoiduista komponenteista, joita voidaan yhdistellä kussakin pilotissa tarvittavalla tavalla. EurOMA -konferenssissa modulaarisuuden huippututkijat maailmalta arvioivat modulaarisuuden sopivat hyvin testbed-toiminnan mallintamiseen. Modulaarisuus-tutkimuksen huippunimet Professorit Juliana Hsuan ja Bert Meijboom totesivat tutkimuksen ansiokkaaksi ja katsoivat sen hyödyttävän modulaarisiin palveluihin liittyvää teoreettista keskustelua.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös