Virtuaaliteknologia kiinnostaa kuntoutusalan ammattilaisia

11.2.2022Jani Lahti ja Taina JyräkoskiRoboAI Health

Satakunnan ammattikorkeakoulussa järjestettiin syksyn 2021 aikana kaksi teknologiaan keskittyvää työpajaa, joihin kutsuttiin Satakunnan alueen kuntoutusalan osaajia niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta. Työpajat oli suunnattu kaikille kuntoutusalan osaajille, mutta työpajaan osallistuneet edustivat toimintakykykuntoutusta. Työpajat herättivät innostusta ja innovatiivista ideointia, joten niiden avulla saatiin paljon uutta ja tärkeää tietoa.

Työpajassa kuntoutusalan ammattilaiset pääsivät tutustumaan SAMKin tiloissa VR-laseihin, 3D-tulostukseen ja 360-kameraan, sekä thinglink-palveluun. Osallistujat saivat työpajassa pohtia, miten asioita voisi hyödyntää työelämässä ja päivän päätteeksi pyysimme heitä vastaamaan kyselyyn. Kyselyn avulla selvitimme, minkälaista osaamista heillä oli jo entuudestaan ja kiinnostaisiko heitä jatkossakin testata uutta teknologiaa.

Nainen käyttää VR-laseja. Taustalla näytössä lasien kuva.
VR-lasien avulla voi 360-kameran kuvaa hyödyntäen tutustua erilaisiin ympäristöihin virtuaalisesti.

VR-lasit kiinnostavat

Selkeästi eniten kiinnostusta työpajoissa saivat VR-lasit ja niiden mahdollisuudet. Palaute VR-lasien käytöstä on ollut isoksi osaksi positiivista, mutta kehitettävääkin löytyy. Erityisesti lasien käyttö koetaan motivoivina ja ne ovat helppokäyttöiset, sekä hyvä lisä osana terapiaa. Lasien avulla on mahdollista saada toimintaa liikeratojen äärirajoille ja kivun arvellaan olevan vähäisempänä harjoittelussa. VR-lasien kohdalla oli lisäksi havaittu selkeitä, hyvin pienessä ajassa saavutettuja edistysaskelia.

"VR-lasien käyttö oli mielenkiintoista ja niiden hyödyntäminen kuntoutuksessa monipuolista. Jäi innostus kokeilla konkreettisesti omassa työssä. Loistavaa käytännön tekemisen kautta harjoittelua"

Erilaiset VR-lasien sisällöt voisivat tehdä virtuaalikuntoutuksesta mielekkäämpää. Tällaisia voisivat olla uudet ympäristöt, kuten kouluruokalaan tutustuminen tai omaan kotiin paluu sairaalajakson jälkeen sekä harjoittelu esimerkiksi kokonaisvaltainen yläraajojen kuntoutus. Haasteina esille nousevat erityisesti resurssit. Laitteen saatavuus ja sen opettelu vaatii aikaa ja ohjeet tulisi olla selkeät. Ohjelmien tulisi olla mahdollisimman yksinkertaisia, mutta sisällön tulisi silti pysyä motivoivana. Yhtenä ehdotuksena useasti työpajoissa nousi esille, että jalkamansettien avulla sovelluksia voisi kehittää helposti myös alaraajoja aktivoiviksi.

360-kameran käyttö oli myös työpajan osallistujille mielenkiintoinen kokemus ja sen mahdollisuudet kiinnostavat. Esimerkiksi psykofyysisessä fysioterapiassa erilaisten ympäristöjen hyödyntäminen 360-videoiden avulla koettiin hyvänä lisänä osaksi monipuolista terapiaa. Kun pitkä sairaalajakso on takana, voisi omassa kodissa harjoitella liikkumista 360-kameralla kuvatun materiaalin avulla, kun se yhdistetään VR-laseihin. Tässä toki esille nousee se, että kuvauskorkeus tulisi olla lähellä asiakkaan pituutta, tai muuten mittasuhteet voivat näyttää sekavalta. Myös resurssit jokaisen kuntoutujan kotiolojen kuvaamiseen on varmasti rajalliset.

Teknologia sopii lähes kaikenlaisille asiakkaille

Kolme ihmistä tabletin ympärillä.
Tabletin avulla voidaan ohjata kameraa ja tarkastella otettuja kuvia tai videoita.

Osallistujilta selvitettiin, minkälaisten asiakkaiden kanssa teknologiaa voisi hyödyntää. Vastausten mukaan teknologiaa voisi hyödyntää melkein missä tahansa kuntoutuksen kohderyhmissä. Nuoret asiakkaat nousivat useimmin esille, mutta myös iäkkäät voisivat yhtä hyvin hyödyntää laseja. Myös neurologiset, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja sairaalahoidossa olevat asiakkaat voisivat hyötyä laseista.

Mielenkiintoista onkin nähdä, mihin suuntaan teknologia on kehittymässä kuntoutuksen saralla. Erityisesti kipupotilaat, kehitysvammaiset ja psyykkisistä oireista kärsivät ihmiset voisivat saada apua teknologisista ratkaisuista.

3D-tulostus jakaa mielipiteitä, vielä.

3D-tulostuksessa nähdään paljon potentiaalia tulevaisuudessa erityisesti fyysisen saavutettavuuden helpottamiseksi. Kyselyn vastauksista selviää, että 3D-tulostuksen hyötyjä olisi mukava nähdä esimerkiksi liikuntavammaisten apuvälineiden suunnittelussa ja erilaisten yksilöllisten ortoosien tai muiden arjen apuvälineiden kokeiluissa ja valmistamisessa. Tulostamisen suunnittelu ja laitteen käytön opettelu vaatisivat resursseja ja tällä hetkellä vastausten mukaan resurssit ovat tiukassa nykyistenkin perustehtävien suorittamiseen. Tämän vuoksi ammattitaitoista apua ja ohjausta laitteiden ja ohjelmien käytössä tarvittaisiin. Lisäksi skannaus ja valmistus vievät paljon aikaa, joten tuotekehityksessä tulisi tapahtua vielä isoja harppauksia, jotta sitä todellisuudessa voidaan hyödyntää kentällä.

Työpajatyöskentelyä pystypöydän ympärillä.
Työpajassa perehdyttiin 360-kameran käyttöön tutkija Santeri Saaren johdolla.

Jatkoa mahdollisesti luvassa

Virtuaaliteknologiaa ja siihen yhdistettäviä muita teknologisia ratkaisuja voidaan hyödyntää tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti osana kuntoutujien harjoittelua vastaanotolla ja muissa ympäristöissä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että teknologiset ratkaisut eivät sivuuta olemassa olevia kuntoutusmenetelmiä vaan luovat uusia ja monipuolisia mahdollisuuksia ja ovat lisätyökaluja ammattitaitoisen terapeutin ohjauksessa.

SAMKin järjestämät työpajat keräsivät paljon kiitosta ja monelle kuntoutusalan ammattilaiselle työpaja olikin ensimmäinen kosketus virtuaaliteknologiaan. Osallistujat olivat kaikki innostuneita ja toivovat, että yhteistyö jatkuisi vielä tulevaisuudessa ja päästäisiin testaamaan teknologiaa kentällä asiakkaiden kanssa.

”Innostava ja mielenkiintoinen kokonaisuus! Hyvät kouluttajat 🙂 oli avoin ilmapiiri, jossa helppo kysellä!”

Kevään aikana SAMKissa on tarkoitus vielä järjestää työpajoja, jotta kynnys teknologian lisäämiseen kentällä olisi pienempi! Räätälöimme työpajojen sisältöä tarpeen mukaan osallistujien toiveiden mukaisesti.

 

Teknologiaan keskittyvät työpajat järjestettiin osana Virtuaalikuntoutusverkosto-hanketta (hankkeen verkkosivut, tuni.fi) Kokoamme yhteen tekoälyn, virtuaaliteknologian, saavutettavuuden, kuntoutuksen ja hyvinvoinnin asiantuntijaryhmiä. Tuotamme tekoälypohjaisen virtuaaliteknologian osaamista kuntoutuksen ammattilaisille ja kuntoutujille opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn edistämiseen.

 

Termit:

VR: Virtual Reality, eli virtuaalitodellisuus.

360-kamera: Kamera, jonka avulla pystytään kuvaamaan 360 astetta.

Thinglink: Palvelu, jonka avulla 360-kameran kuvia/videoita voidaan yhdistää ja pystytään tekemään esimerkiksi kierroksia rakennuksissa.

 

VR-verkostot logo   OKM-logo.

Jaa artikkeli

Lue lisää

Lue myös

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat uutiset ja tapahtumat uunituoreena sähköpostiisi ja pysyt ajantasalla.