Tulevaisuuden sairaala

Satakunnassa otetaan merkittäviä edistysaskeleita terveysteknologian tuotekehityksessä ja lääketieteellisessä tutkimuksessa. Satasairaala ja SAMK valjastavat yhdessä RoboAI:n automaation, robotiikan, tekoälyn ja hyvinvointiteknologian osaamisen teollisuuden lisäksi lääketieteen ja terveydenhuollon hyödynnettäväksi.

innovaatioalustat

Organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä

Yhteistyö rakentuu ns. innovaatioalustojen kautta. Toinen on Satasairaalalle suunniteltu tutkimus- ja kehityskeskus eli simulaatiotila. Simulaatiotilassa terveysteknologiaa testataan ja kehitetään mahdollisimman autenttisessa ympäristössä. Simulaatiotilassa testatuista teknologioista yritykset saavat suoraa palautetta terveydenhuollon ammattilaisilta, ja kun tuotekehitys on pidemmällä, tuotetta testataan sairaalan kliinisessä toiminnassa. Kenttätutkimusmenetelmien testaus on aloitettu useissa projekteissa. Esimerkkinä uudesta suunnitellusta palvelumallista on esimerkiksi Perusturvan Pori75-neuvolatoimintahankkeeseen sidottu uniapnean tunnistamisen malli.

Toinen innovaatioalusta on Auria Tietopalveluiden tietoallas, joka yhtenäistää tuhansien potilaiden vuosikymmenen aikaiset terveystiedot yhdeksi tietovarannoksi. Altaasta löytyvät Satasairaalan, Vaasan keskussairaalan sekä Turun yliopistollisen keskussairaalan erikoissairaanhoidon tiedot sekä yksittäisten kuntien perusterveydenhuollon ja yksityisten laboratorioiden tietoja. Tietoaltaan hyödyntämisen mahdollistaa toukokuussa 2019 voimaan tullut Toisiokäyttölaki, joka parantaa tiedon käytön edellytyksiä kansalaisten terveyteen, sairauksien ehkäisemiseen ja uusien hoitomenetelmien kehittämiseen liittyvään tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.

 

Miten me voimme tehdä yhteistyötä?

Anu Holm
  tekoälyn tutkimusryhmän vetäjä
p. 044 710 3148
anu.holm@samk.fi

Yhteislogo Satakuntaliitto Eakr Samk Satasairaala

Tulevaisuuden sairaala on osa kansallista TestBed-verkostoa.

– Terveystietoja on aikaisemminkin ollut mahdollista hyödyntää tutkimukseen, mutta lakimuutoksen jälkeen lisäksi kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Tekoälyn ja analytiikan hyödyntäminen avaa uuden väylän suurien massojen terveystietoihin ja sen avulla löydetään aivan uusia yhteyksiä, jotka ovat aiemmin voineet jäädä huomaamatta.

tutkimusryhmän vetäjä Anu Holm

Tietoaltaan hyödyntämisen keskiössä on tietoturva

Tulevaisuuden sairaala -yhteistyö madaltaa tutkijoiden ja yritysten kynnystä käyttää tarjolla olevaa tietoa rakentamalla teknologiaa altaan ympärille ja tarjoamalla neuvontapalvelua. Satakuntaan on suunnitteilla oma palvelupiste, joka auttaa tutkimusideansa kanssa painivaa tutkijaa.

Tietoaltaan käytön mahdollistava tutkimuslupa on saatu Satakunnan sairaanhoitopiirin tietojen käyttöön. Samanlaisen lupaprosessin takana on myös muiden Aurian tietoaltaasta löytyvien sairaanhoitopiirien tiedot. Jatkossa neuvontapalvelu auttaa yhdessä Aurian Tietopalveluiden kanssa tutkijoita ja yrityksiä etenemään lupaprosessiin ja sitä kautta hyödyntämään tietoaltaan tietoja.

Vielä sitä ennen, suuren tietomäärän hyödyntämiseksi on ensin rakennettava tietoturvallista tiedonhallintasoftaa ja ratkaistava monta teknistä yksityiskohtaa.  CSC:n supertietokoneiden laskentatehoja päästään käyttämään vuoden 2020 aikana. Tietoaltaan hyödyntäminen on merkittävä edistysaskel suomalaiselle lääketieteelliselle tutkimukselle ja kiinnostava myös kansainvälisellä tasolla: näin suurta kansallisesti yhtenevää tietoallasta ei ole muualla maailmalla.

Satakunnan ammattikorkeakoulun uusi kampus. Kuva: Tomi Glad

AIHEESEEN LIITTYVIÄ JULKAISUJA

– Me taistelemme edestä pois suuren määrän ensimmäisen vaiheen kipuja, jotta tutkimuksen tekeminen tietoaltaan datasta olisi helpompaa tuleville tutkijoille sekä tiedon hyödyntäminen lääketieteen ja terveydenhuollon alalla toimiville yrityksille.

tutkija Juho Salli

LUE LISÄÄ AIHEESTA

Mobiilirobotti vaati manuaalisen ajon hissiin.

Kohti tulevaisuuden sairaalaa

Satasairaalan ja SAMKin testbed-toiminnan pilotointi aloitetaan sairaalan tarvelähtöisellä mobiilirobottikokeilulla. Kokeilussa testataan robotin soveltuvuutta tilauksesta tehtävään, asiakaskohtaiseen lääketilaukseen.

piuhat

SAMKilla lähes miljoonan euron rahoitus tekoälyn hyödyntämiseen lääketieteellisessä tutkimuksessa

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) tutkimushankkeelle Data Lake Innovation Testbed for Future Hospitals myönnettiin rahoitusta 575 000 euroa. SAMK sijoittaa tutkimukseen myös omaa rahoitusta 325 000 euroa.

Dalmas4 Vaaka

Kansainvälisen yhteistyön avulla kohti tehokkaampaa terveysdatan hyödyntämistä

Kevät 2020 oli Tulevaisuuden sairaala -projektille tehokas. Suurimmat askeleet on otettu Aurian tietoaltaan ympärille rakennettavan teknologian edistymisessä: toimivan tietoturvallisen etätyöskentelyaseman valmistuminen ulkopuolisen tutkijan hyödynnettäväksi on tulevan palvelumallin kannalta tärkeää.

Juho Salli ja Anu Holm tekevät yhteistyötä Tulevaisuuden Sairaala -hankkeessa.

Terveysdatasta uutta puhtia tutkimukseen ja tuotekehitykseen

Satakunnassa otetaan merkittäviä edistysaskeleita terveysteknologian tuotekehityksessä ja lääketieteellisessä tutkimuksessa. Satasairaalan ja SAMKin yhteistyön tavoitteena on valjastaa RoboAI:n automaation, robotiikan, tekoälyn ja hyvinvointiteknologian osaaminen teollisuuden lisäksi lääketieteen ja terveydenhuollon eduksi.

Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto ja SAMKin tekoälyn tutkimusryhmän vetäjä Anu Holm.

SAMK ja Satasairaala kehittävät tulevaisuuden sairaalaa yhdessä tutkimalla ja testaamalla

SAMK ja Satasairaala toteuttavat kolmevuotisen Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hankkeen, johon on saatu Euroopan aluekehitysrahastolta rahoitusta yli puoli miljoonaa euroa.