Robotiikka Akatemia on jatkossa RoboAI-akatemia

13.3.2024Lotta HakkarainenUutinen

Robotiikka Akatemia, joka on viimeiset kuusi vuotta tarjonnut opiskelijoilleen korkeatasoista koulutusta robotiikan alalla, uudistuu ja vaihtaa nimensä RoboAI-akatemiaksi tulevana keväänä. Tämä muutos ei ole pelkästään nimen vaihtumista, vaan se tuo mukanaan laajennuksen tekoälyyn, opiskelijaryhmän kokoon sekä projektien sisältöihin. Robotiikka Akatemiassa opinnot ovat keskittyneet automaatioon, robotiikkaan, konenäköön ja esimerkiksi simulointiin. RoboAI-akatemiassa kaiken tämän rinnalle tulevat tekoäly, data-analytiikka, neuroverkot ja monipuolinen ohjelmoinnin osaaminen.

Kaksi opiskelijaa katsoo robotin ohjainta.
Akatemian opiskelijat Aku Pohjola ja Mari Nylund RoboAI-laboratoriossa.

Akatemian uudistukset sisältävät opiskelijamäärän kasvattamisen nykyisestä 20 opiskelijasta 30 opiskelijaan, mikä mahdollistaa 10 uuden opiskelupaikan tarjoamisen akatemiaopinnoista kiinnostuneille. Tämä muutos on vastaus kasvavaan kysyntään robotiikan ja tekoälyn tekemällä oppimisen myötä saavutetulle insinööriosaamiselle. Lisäksi uusi opiskelijakokoonpano tarjoaa mahdollisuuden monialaiselle oppimiselle, jossa sähkö- ja automaatiotekniikan ja tekoälyn opiskelijat voivat oppia toisiltaan ja saada arvokasta kokemusta toistensa erikoisaloista. Tämä lähestymistapa valmistaa opiskelijoita paremmin nopeasti kehittyvälle teknologia-alalle, jossa monialainen ohjelmointi- ja tekoälyosaaminen laiterajapinnoilla ovat avainasemassa.

Miesopiskelija ohjaa robottia ohjaimella.
Opiskelija Roope Hannula ohjaa robottia ohjaimella.

Toinen merkittävä muutos on englannin kielen käyttöönotto akatemian pääasiallisena toimintakielenä, mikä edistää akatemian kansainvälistymistä ja valmistaa opiskelijoita globaaleille työmarkkinoille. Vaikka aiemminkin projekteissa hyödynnetty teknologiatieto on ollut laajasti englanninkielistä, tämä muutos tekee kielestä keskeisen osan RoboAI-akatemian arkea ja lisää opiskelijoiden valmiuksia kansainvälisessä ympäristössä.

RoboAI-akatemian painopisteet, kuten monipuolinen käytännön teknologiaosaaminen, tiimityöskentely, projektioppiminen, innostus ja tilanteeseen sopiva ratkaisuosaaminen, pysyvät ennallaan. Näiden avulla pyritään tuottamaan työelämälle ennakkoluulottomalla ongelmanratkaisuosaamisella ja vaikeisiinkin asioihin pureutuvalla ajattelutavalla varustettuja opiskelijoita. Tämä lähestymistapa varmistaa, että uudet insinöörit ovat valmiita ottamaan vastuuta ja ratkaisemaan monenlaisia tehtäviä työelämässä.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan lisää RoboAI-akatemian tarjonnasta 28. maaliskuuta SAMK:ssa, luokassa C213 kello 9. Hakuaika akatemiaan on auki 25. maaliskuuta - 14. huhtikuuta, tarjoten loistavan mahdollisuuden osallistua tulevaisuuden teknologiakoulutukseen.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös