Pohdituttaako teknologian hankinta tai tökkiikö käyttöönotto? 

15.3.2024Taina JyräkoskiUutinen

Sotealalla on aiemmin tunnistettu haasteita uuden teknologian löytämisessä ja käyttöönoton onnistumisessa. Erilaisia uusia laitteita asiakkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi tulee koko ajan markkinoille, mutta mistä saa luotettavaa tietoa, mitä kannattaa hankkia? Joissakin sotealan yksiköissä saattaa olla uusia laitteita hankittuna, mutta laite pölyttyy hyllyllä, sillä kukaan ei ehdi opetella sen käyttöä. 

Kuvassa näkyy tietokone, jota ihmisen kädet näpyttelee. Sivussa myös pieniä terveysalankuvia.
Teknologia apuna sote-alalla.

Nyt voi päästä osallistumaan hanketoimintaan, jossa sotealan yrityksillä tai yhdistyksillä on mahdollisuus saada apuja hankintojen alkuvaiheen pohdintoihin, perehdyttämisen toteutuksen onnistumiseen sekä käyttöönoton toteutumisen seurantaan. Mikäli teknologiayrityksillä tai maahantuojilla on haasteita tietää sote-organisaatioiden käyttöönottoprosesseja tai halu tietää niiden tarpeesta voidakseen paremmin muotoilla heille suunnattua palvelua / myyntiä – on heillä mahdollisuus myös päästä osallistumaan hankkeeseen ja saada lisätietoa asioista. 

”Teknologian käyttöönoton parantumiseksi sotealalla tarvitaan paljon teknologisten ratkaisujen kehittäjien sekä hankinta- ja käyttöönottoprosessiin osallistuvien tahojen, investointipäätösten tekijöiden ja loppukäyttäjien välistä vuoropuhelua sekä osaamisen ja ymmärryksen lisääntymistä”, sanoo teknologian testauksen parissa työskentelevä hyvinvointiteknologian lehtori Mervi Vähätalo, Satakunnan ammattikorkeakoulu. 

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on alkanut Satakuntaliiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahalla rahoittama hanke ”Teknologian älykkäällä käyttöönotolla uusia palveluinnovaatioita sotealalle – TÄPS”. Hanke kestää 1.11.2023 – 30.6.2025. Hankkeessa toteutetaan käyttöönoton eri vaiheisiin liittyviä kokeiluja ja työpajoja sekä lopputuotteena julkaistaan käyttöönoton tukimateriaali. 

Yhteystiedot: 

Taina Jyräkoski

Taina.Jyrakoski@samk.fi

044 710 3228 

 

 

Jaa artikkeli

Lue myös