Tutkitaan: Poikkileikkaus 75-vuotiaiden satakuntalaisten terveydentilasta

3.2.2022Jussi Bergman ja Anu HolmTutkitaan

Satakunnassa 75 vuotta täyttäneiden koettu terveydentila on huonompi kuin koko maassa ja sairastavuus on hieman maan keskitasoa korkeampi. Lisäksi he saavat maakunnan eri osissa eriarvoisesti hoito- ja hoivapalveluja ja palvelurakenne on laitospainotteinen.

Kuvituskuva, jossa lääkäri pitää stetoskooppia kädessä.

Tutkimuksessa tuotetaan poikkileikkaus 75-vuotiaiden terveydentilasta. Tavoitteena on myös tunnistaa terveystarkastuksien avulla kotona asuvien tai kotihoidon piirissä olevien 75 vuotta täyttävien mahdolliset piilevät kansantaudit sekä selvittää jo todettujen perustautien tasapainoa. Lisäksi selvitetään mahdollisia monilääkitykseen liittyviä riskejä sekä ikääntymiseen liittyviä terveydentilan muutosten trendejä.

Tutkimuksessa tietolähteenä toimi perusturvan potilastietojärjestelmän tietokanta, käsin kirjattujen tutkimuskaavakkeiden tulosten tietokanta sekä erikoissairaanhoidon liikelaitoksen laboratorioissa otettujen verikokeiden osalta Auria Tietopalvelun ylläpitämä tietoallas. Tutkimussuunnitelma on eettisen toimikunnan arvioima ja tutkimukseen osallistuneilta on kirjallinen suostumus.

Tutkimuksen avulla tunnistetaan menetelmät, joilla ikääntyvien terveysriskit havaitaan ajoissa jatkotutkimusten ja hoidon toteuttamiseksi. Tämä vaikuttaa yksilötasolla elämänlaadun paranemisena sekä väestötasolla terveydenhuollon kuormitusta vähentämällä. Samalla syntyy yhteistyömalli kliinisen toiminnan, tieteellisen tutkimuksen, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä opetuksen yhdistämiselle.

 

Tiesitkö tämän?Kuvituskuva, jossa mitataan verenpainetta.

 • Hoitajien ja lääkäreiden potilaskirjauksista muodostuu tutkimuksissa käytettävää terveysdataa
 • Tietoaltaaseen tallennettua terveysdataa voidaan hyödyntää toukokuussa 2019 voimaan tulleen toisiokäyttölain mukaisesti tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.
 • 75-vuotiaista terveystarkastukseen osallistuneista tutkimusluvan antaneista:
  • 40% puuttuu ajantasainen lääkityslista.
  • yli puolet raportoi jonkun iäkkäillä yleisesti esiintyvän lääkehaittaoireen.
  • käyttää keskimäärin 6 säännöllistä lääkettä.
  • noin kolmasosa ei ole tietoinen lääkehoitonsa kestosta.

Kuvat: Pexels

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat uutiset ja tapahtumat uunituoreena sähköpostiisi ja pysyt ajantasalla.