Opetus- ja kulttuuriministeriö-logo.

AIST – A novel AI-based Spectroscopic Technique and a future-ready research laboratory for recycling of battery materials

AIST -hankkeessa kehitetään menetelmää, jossa spektroskopian ja tekoälyn yhdistelmällä voidaan tunnistaa ja erotella kierrätykseen tulleiden akkujen materiaalikoostumus online-kierrätysprosessin esivaiheessa, jolloin akkujen ohjaamista oikeaan kierrätysprosessiin teollisuudessa voidaan tehostaa ja parantaa.

Kesto

01.01.2023–31.12.2024

Kokonaisbudjetti

625 000 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

500 000 €

SAMK

125 000 €

Projektin tavoitteet

AIST-hanke yhdistää laserspekstroskopian menetelmät sekä tekoälyn (AI-based Spectroscopic Technique). AIST-hanke on Satakunnan ammattikorkeakoulun hanke, johon osallistuu kaksi vierailevaa tutkijaa Oulun yliopistosta (akkumateriaalit) sekä Tampereen yliopistosta (spektroskopia).

Hankkeessa selvitetään, voidaanko tekoälyn ja laserspektroskopian yhdistelmällä tunnistaa ja lajitella akkumateriaalit luotettavasti kierrätystä varten. Ajatuksena on, että laserspektroskopiaa käytetään kierrätysakkumateriaalin analysointiin, ja kerättyä dataa analysoidaan tekoälyn avulla. Tavoite on opettaa tekoäly tunnistamaan akkumateriaalin sisältämiä alkuaineita nopeasti ”online” kierrätysprosessin osana. Näin akut/materiaalit voitaisiin ohjata tehokkaasti oikeisiin jatkokäsittelyprosesseihin.

Menetelmä perustuu aiemmissa spektroskopiahankkeissa sekä aiemmissa tekoälyhankkeissa kehitettyyn nykyiseen työtietoon. Hankkeen tutkimuskysymys on, voidaanko tekoälyyn perustuvalla spektroskopiatekniikalla tunnistaa ja lajitella akkumateriaalit luotettavasti kierrätystä varten. Tieteellisesti uskottavat teolliset tutkimukset todellisissa olosuhteissa antavat näyttöä menetelmän vaikutuksesta. Uudenlaisen menetelmän mukauttaminen tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia teollisuuden alalla toimiville yrityksille. Tässä hankkeessa ei kuitenkaan kehitetä suoraan tuotteita tai palveluja. Lisäksi SAMKin henkilöstö harjoittaa avointa innovointia ja avointa saatavuutta.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Johanna Valio
johanna.valio@samk.fi

Käytännön toimet

Hankkeessa kartoitetaan nykyiset ja tulevat akkumateriaalit, ja akkujen kierrätysprosessien keskeiset materiaalien tunnistukseen liittyvät haasteet.

Akkumateriaalien tunnistamiseen soveltuvat spektroskopian menetelmät selvitetään.

Tekoälyjärjestelmä opetetaan tunnistamaan alkuaineita ja niiden pitoisuuksia akkumateriaaleista.

Tekoälyä ja laserspektroskopiaa akkumateriaalien tunnistamiseen hyödyntävä järjestelmä suunnitellaan ja rakennetaan laboratorioon, ja järjestelmän toimivuus ja tarkkuus selvitetään käytännön testein.

Tunnistusjärjestelmää ja menetelmää on tavoitteena kehittää myös sovellettavaksi teollisuuden käyttöön.

Hankkeessa tapahtuu

Teknologiametalli- ja akkuklusterin työpaja korkeakouluyhteistyöstä 28.11.2023 klo 13–16, Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampuksella.

Tilaisuudessa yrityksillä ja organisaatioilla on mahdollisuus tuoda tilaisuudessa esiin toiveitaan ja tarpeitaan tutkimusyhteistyölle alueen korkeakoulujen kanssa, sekä katselmoida syksyllä 2024 alkavan prosessi- ja materiaalitekniikan insinöörikoulutusohjelman runkoa. Tilaisuudessa kerrotaan myös ajankohtaista tietoa SAMKin ja Vaasan yliopiston yhteistyön etenemisestä (kts. samk.fi).

Ohjelma
12:00 Verkostoitumislounas
13:00 Tilaisuuden avaus
Yritysten, Vaasan yliopiston ja SAMKin puheenvuorot korkeakouluyhteistyöstä
Fasilitoitu keskustelu korkeakouluyhteistyöstä:
- Tutkimus
- Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusohjelma
Yhteenveto
16:00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus on tarkoitettu korkeakouluyhteistyöstä kiinnostuneille teknologiametalli- ja akkuklusterin yrityksille ja organisaatioille. Otathan yhteyttä hankkeen projektipäällikköön, mikäli yrityksenne haluaisi mukaan työpajaan.

Lisätietoja tapahtumasta antavat projektipäälliköt
Johanna Valio, AIST (johanna.valio@samk.fi)
Veera Iisakkala, LISKO (veera.iisakkala@samk.fi)
Leena Nolvi, SUMEA (leena.nolvi@samk.fi)

Työpajan järjestävät yhteistyössä:

AIST – A novel AI-based Spectroscopic Technique and a future-ready research laboratory for recycling of battery materials
Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (harkinnanvarainen valtionrahoitus ammattikorkeakouluille tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan)

SUMEA - Sulan metallin analysointimenetelmillä kansainväliseksi tiennäyttäjäksi
Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Porin kaupunki.

Euroopan unionin osarahoittama logoPori Innokaupungit-logo

LISKO - Lisää osaajia ja osaamista Satakuntaan korkeakouluyhteistyöllä: korkeakoulutuksen kehittämisen koordinointihanke
Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto

RoboAI logo.
SAMK logo.