SUMEA

Kuvituskuva.

Tutkitaan: Spektroskopian hyödyntäminen kierrätysmateriaalivirtoihin 

Vihreään siirtymään ja energian käyttöön liittyvät investoinnit kasvattavat teknologiametallien tarvetta nopeasti. AIST- ja SUMEA -hankkeissa selvitetään spektroskopian soveltamista akkumateriaalien kierrätykseen ja sulan metallin analysointiin, mikä hyödyttäisi teollisuutta kierrätysmateriaaliprosessivirtoja tehostamalla.

Tutkitaan: Spektroskopian hyödyntäminen kierrätysmateriaalivirtoihin  Read More »