Kasvualusta – uusille urille ja innovaatioille -hanke yritysten kasvun apuna ja tukena 

16.5.2024Nina KarttunenUutinen

Satakunnassa käynnissä olevan Kasvualusta – uusille urille ja innovaatioille -hankkeen päämääränä on alueen elinkeinoelämän ja -rakenteen tulevaisuuteen katsova uudistaminen ja monipuolistaminen.   Hankkeessa järjestetään erilaisia ennakointityöpajoja, innovaatiokilpailuja ja suurempia Kasvun foorumi -tapahtumia yhteistyössä hankkeen toteuttajien välillä.  

Hankkeen ennakointiasiantuntija Tiina Mäkitalo johdatteli osallistujat iltapäivän Hands on -osuuteen kertomalla perustietoa ja avainsanoja ennakoinnista.
Hankkeen ennakointiasiantuntija Tiina Mäkitalo johdatteli osallistujat iltapäivän Hands on -osuuteen kertomalla perustietoa ja avainsanoja ennakoinnista.

Hankkeen ensimmäinen ennakointityöpaja pidettiin toukokuun alussa SAMKilla. Aiheena oli Tekoäly apuna yrityksesi tulevaisuuden rakentamisessa. Tilaisuuden aloitti ennakointiasiantuntijan puheenvuoro, jossa osallistujat johdatettiin Hands on -osuuteen kertomalla ennakoinnin tärkeydestä. Osallistujat opettelivat ChatGPTn käyttöä erilaisin ennakointiin liittyvien tehtävien avulla ja aiempaa osaamista ei vaadittu. Tilaisuus sai hyvää palautetta ja aihe koettiinkin tärkeäksi. Lopuksi osallistujat saivat vielä tietoa yritysyhteistyömahdollisuuksista SAMKin kanssa. Palautteiden inspiroimana on luvassa lisää tietoa ennakoinnista ja tulevaisuuden apuvälineistä käytännön työhön. Alla muutamia kommentteja palautteista. 

"Kyllä, oli hienoa saada ”kädestä pitäen” ohjeistusta chat gpt käytön aloittamiseen” 

"Kaikki mikä helpottaa/ tehostaa arjen töitä kiinnostaa" 

"Jatkoa tälle eli Vol. 2, oli mahtava työpaja! " 

Muuttuva yhteiskunta ja esimerkiksi turvetuotannon vähentäminen ja sen aiheuttamat vaikutukset yrityksille ja yritysverkostoon ovat ajankohtaisia. Lisäksi koko yhteiskuntaa koskeva teknologinen murros tuottaa haasteita. Samalla tämä luo kuitenkin uusia mahdollisuuksia lukuisille eri toimialoille turvealan yrityksistä, logistiikkaan, maatalouteen, bio- ja kiertotalouteen, metalli-, automaatio- ja elintarviketeollisuuteen sekä matkailuun, elämystalouteen ja hyvinvointipalveluihin. Muutos edellyttää yritystoiminnan nopeaa ja ketterää kehittymistä, jotta toiminta pysyy kannattavana ja kilpailukykyisenä sekä kykenee vastaamaan toimintaympäristön ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin. 

​SAMK toimii hankkeessa TKI-toiminnan edustajana. Lisäksi ennakointityö, innovaatioiden ja idea-aihioiden kehittäminen ja testaaminen yhteistyössä yritysten kanssa sekä uusien TKI-toimintamallien kehittäminen ovat osa hankkeen toimintaa. 

Hankkeen toteuttajina ovat Prizztech Oy, SAMK ja Keksintösäätiö. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2023-30.6.2026. Satakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle rahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) -rahastosta.

 

Satakuntaliiton logo.                Euroopan unionin osarahoittama logo.

Jaa artikkeli

Lue myös