2030-toimintasuunnitelmasta apua fokuksen löytymiseen

27.5.2024Petra O'RourkeUutinen

Vuoden 2023 aikana RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskukselle määriteltiin 2030-toimintasuunnitelma. Pitkän tähtäimen toiminnan suunnittelusta toivottiin erityisesti apua toiminnan keskittämiseen ja yhteisen suunnan löytymiseen. Toimintasuunnitelman muodostamisessa osallistettiin RoboAI:n henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita.

Kuvassa kolme miespuolista RoboAI-akatemian opiskelijaa työskentelee koneella.
Kuva: Veera Korhonen

Suunnitelmasta nostettu slogan Enabling Expertice kuvaa asiantuntijuuden mahdollistamista paitsi yhteistyöyrityksissä, myös tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen sisällä. Toimintasuunnitelman jokaisesta kohdasta on määritelty asiantuntijoille sisäisiä ohjeita. Lisäksi Industry, Health, Green ja Intelligent Systems -osakokonaisuuksien tiimit määrittelevät vuosittaiset tiimikohtaiset painopistealueensa.

Enabling Expertice käytännössäKuvituskuvassa tölkit kulkevat linjastossa.

Enabling Expertise on ennen kaikkea sitä, että RoboAI keskittyy yritysten kanssa osaamis- ja resurssipulan ratkaisemiseen, jotta yritykset onnistuvat hyödyntämään omaa työvoimaansa juuri niihin tekemisiin, joissa he ovat parhaimmillaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuotannon kehittämisestä vastaavat ihmiset voivat katsoa kokonaisuuksia ja luottaa meidän apuumme yksittäisten teknologioiden ja ratkaisujen valinnan suhteen, koska meidän asiantuntijuuteemme on juuri sitä. Vastaavasti palvelun kehittämisestä vastaavat ihmiset voivat keskittyä palvelun mahdollisimman hyvään asiakaskokemukseen, kun me tuomme siihen teknologiaratkaisun avaimet. Enabling Expertise tarkoittaa myös sitä, että asioita ei tehdä mututuntumalla, vaan asiantuntijoiden osaamiseen ja konkreettisiin kokeiluihin perustuen, jolloin mahdollisuus onnistumiseen on selvästi isompi ja tätä kautta taas kehittäjän asiantuntemus vapautuu seuraavan uuden kehittämiskohteen edistämiseen eikä edellisen korjaamiseen ja sitä kautta motivaation laskuun.

Käytännössä Enabling Expertise on toimintatapa, jossa RoboAI:n asiantuntijat ja akatemian opiskelijat tunnistavat yhdessä yrityksen kanssa keskeisiä kehityskohteita. Yhteisesti tehtävän kehittämistyön tuloksena yritykselle tarjotaan konkreettisiin kokeiluihin ja testeihin perustuvia uusia ja innovatiivisia ratkaisumalleja. Lisäksi teemme ehdotuksia edistyksellisten järjestelmien hyödyntämisestä ja tarvittaessa koulutamme henkilökuntaa uusien teknologioiden käyttöönotossa. Yritykset saavuttavat merkittäviä parannuksia tuotantotehokkuuteensa, mikä johtaa nopeampiin toimitusaikoihin ja parempaan asiakastyytyväisyyteen. Yrityksen henkilöstö kokee osaamisensa kasvaneen, mikä lisää työtyytyväisyyttä ja motivaatiota.

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten Enabling Expertice voi auttaa yrityksiä keskittymään omaan ydinosaamiseensa, kehittymään sekä saavuttamaan kestäviä tuloksia, kertovat tutkimuspäälliköt Pekka Suominen ja Tiina Mäkitalo.

Kuvassa viisi RoboAI:n toimintasuunnitelmaa: Mahdollistetaan asiantuntijuus -> Enabling Expertice, Tunnistettu, luotettu ja haluttu kumppani alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, Teknologinen edelläkävijä, Jatkuva kehittyminen ja huippuosaaminen ja Monialainen, yhteisöllinen tiimi (jossa tuetaan jokaista tiimin jäsentä).

Mahdollistetaan asiantuntijuus -> Enabling Expertice

Ratkaistaan ongelmia yrityksissä mahdollistaen keskittymisen omaan ydinosaamiseen. Tuottavuus paranee, maailma pelastuu. Onnellinen asiantuntija on hyvä asiantuntija. Paremman elämän kehittäjä. Asiantuntijuuden kehittäminen.

 

Tunnistettu, luotettu ja haluttu kumppani alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä. Hyvä imago. Selkeät kontaktoinnit, ystävällinen lähestyminen. Korkealuokkainen työnlaatu. Laatu korvaa määrän.

 

Teknologinen edelläkävijä

Toimiva laboratorio: uusimmat laitteet ja teknologiat, sekä niiden käyttöön tarvittava koulutus.

 

Jatkuva kehittyminen ja huippuosaaminen

Jatkuva osaamisen tunnistaminen nyt ja tulevaisuudessa. Koulutetaan henkilöstöä ja kehitetään olemassa olevaa osaamista. Pysytään huippuosaajina.

 

Monialainen, yhteisöllinen tiimi (jossa tuetaan jokaista tiimin jäsentä)

Monipuolinen osaaminen ja yhdessä tekemisen meininki. Ystävälliset ja joustavat toimintatavat.

Jaa artikkeli

Lue myös