Tutkitaan: NextMindin mahdollisuudet – Tutkimus aivo-tietokoneliitäntäteknologian tehokkuudesta

26.1.2023Carlos Gonzalez Visiedo, Mikko Penttilä, Anja Poberznik ja Nina KarttunenTutkitaan

Etäohjausteknologioilla on pitkä ja kiehtova historia, joka ulottuu aina lennättimen kehittämiseen 1800-luvun alussa. Sen jälkeen sitä on käytetty monissa sotilaallisissa, teollisissa ja kuluttajasovelluksissa, kuten aseiden kauko-ohjauksessa toisen maailmansodan aikana, raskaiden koneiden käytössä teollisuudessa sekä kodinkoneiden ja televisioiden ohjauksessa. Nykyään kauko-ohjaustekniikkaa käytetään monenlaisissa laitteissa ja järjestelmissä, ja se kehittyy jatkuvasti tekniikan kehittyessä.

Kuvassa läppäri ja sen vieressä NextMind-laite.

NextMind edustaa uutta huippuluokan teknologiaa, joka mullistaa tapamme olla vuorovaikutuksessa teknologian kanssa. NextMind käyttää ei-invasiivista (ei kajoava) päähän aseteltavaa laitetta, jonka avulla käyttäjä voi ohjata laitteita ja käyttöliittymiä ajatuksillaan silmien liikkeiden avulla. Takaraivossa pidettävä laite muuntaa näkökuorialueen signaalit digitaalisiksi komennoiksi, joiden avulla käyttäjä voi hallita visuaalisia käyttöliittymiä reaaliajassa. Visuaalisia objekteja täydennetään NeuroTageillä: näkökuorialueelle optimoiduilla graafisilla kuvilla. NextMind-anturi käyttää ei-invasiivista EEG-tekniikkaa aivojen sähköisten signaalien havaitsemiseen. Koneoppivat algoritmit purkavat signaalin ja tunnistavat käyttäjän aktiivisen visuaalisen fokuksen. Kun keskittyminen havaitaan, valittu kohde reagoi visuaalisesti ja suorittaa toiminnon. Tämä teknologia voi muuttaa tapaa, jolla toimimme vuorovaikutuksessa tietokoneiden kanssa, ja sillä voi olla laajoja vaikutuksia esimerkiksi pelialalla, koulutuksessa ja terveydenhuollossa.

On monia tapoja testata ja tutkia NextMindia, jotta sen ominaisuuksia ja mahdollisia sovellutuksia voidaan ymmärtää paremmin. Yksi lähestymistapa on tehdä käyttäjätutkimuksia, joissa henkilöt käyttävät NextMind-laitetta ja suorittavat erilaisia tehtäviä samalla kun heidän aivotoimintaansa mitataan. Näin voidaan saada tietoa siitä, miten teknologia toimii ja miten tehokkaasti sitä voidaan käyttää laitteiden ja käyttöliittymien ohjaamiseen.

Käyttäjätutkimusten lisäksi NextMindia voidaan testata ja tutkia myös kehittämällä ja toteuttamalla pilottihankkeita tietyillä toimialoilla tai tietyissä ympäristöissä. Teknologiaa voitaisiin esimerkiksi testata peliympäristössä sen tehokkuuden arvioimiseksi pelissä tapahtuvien toimintojen ohjaamisessa tai terveydenhuollossa sen mahdollisen käytön arvioimiseksi kommunikaatio- ja apuvälineteknologiassa.

Yksi NextMindin mahdollinen sovellutus terveydenhuoltoalalla on sen käyttö vammaisten potilaiden kommunikoinnin tai apuvälineiden hallinnan tukemisessa. Esimerkiksi halvaantunut tai muuten liikuntarajoitteinen potilas voisi käyttää laitetta tietokoneen tai muun apuvälineen ohjaamiseen ajattelemalla haluttuja toimintoja. Näin potilaat voisivat kommunikoida, saada tietoa ja säilyttää itsenäisyytensä fyysisistä rajoituksistaan huolimatta.

Nainen käyttää NextMindia ja vieressä oleva mies ohjaa.

Kaiken kaikkiaan NextMindin käyttö terveydenhuollossa voi parantaa huomattavasti vammaisten potilaiden elämänlaatua ja mullistaa tapamme lähestyä apuvälineteknologioita. On mielenkiintoista nähdä, miten kehittyvä ja laajemmin saataville tuleva teknologia vaikuttaa terveydenhuoltoon ja potilastyöhön.

 

Tiesitkö tämän?

  • NextMind on ei-invasiivinen aivotietokoneliitäntälaite (Brain-Computer Interface, BCI), joka käyttää EEG-teknologiaa aivotoiminnan havaitsemiseen.
  • BCI:llä on mahdollisuuksia mullistaa esimerkiksi pelialaa, koulutusta ja terveydenhuoltoa.
  • Yksi haaste BCI:n käyttöönotolle on se, että teknologia on vielä kehityksen alkuvaiheessa.

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös