Esittelyssä VR-pelit neurologisessa fysioterapiassa

10.2.2023Ali Tavakoli ja Taina JyräkoskiRoboAI Health

Fysioterapian asiantuntijoita ja opettajia ympäri Eurooppaa kokoontui fysioterapiakoulutusverkoston ENPHE-konferenssiin. Konferenssi järjestettiin 15.-17.9.2022 Portugalissa, Vila Nove de Famalicãossa. Projektitutkija ja fysioterapiaopiskelija Ali Tavakoli oli paikalla Virtuaalikuntoutusverkosto-hankkeen puolesta esittelemässä tiimissä kehitettyä hyötypeliä. 

Kuvassa Ali Tavakoli pitää esitystään lavalla.
Ali esittämässä tiiminsä posteria.

Päätapahtuma sisälsi keynote-puheenvuoroja ja työpajoja. Puheenvuoroissa korostettiin, että on tärkeämpää opettaa ennemmin fysioterapian hyötyjä potilaalle kuin laajaa määrää informaatiota. Keskusteluissa nousi myös esiin kuilu opetuksen ja käytännön työelämässä opitun välillä. Työpajoissa keskityttiin enemmän fysioterapian suoravastaanoton tärkeyteen - rajoituksiin, nykyiseen lainsäädäntöön ja kuinka opiskelijoita tulisi tähän valmistaa. Toisessa työpajassa osallistujat perehtyivät opetuksen aukkoihin kivunhoidossa ja sen lainalaisuuksissa.

RoboAI Health -tiimimme artikkeli ‘’A modifiable virtual reality game for neurological physiotherapy – Multi-professional development and pilot testing’’ [1] valittiin esitettäväksi kymmenen parhaan joukkkoon. Virtuaalikuntoutusverkosto-hanke kiinnosti yliopistoja laajalti ympäri Eurooppaa.

 

Kuva seminaariyleisöstä.

Palautetta ja pohdintaa

Keskusteluissa jaettiin myös näkemyksiä virtuaalikuntoutuksesta. Toisten näkemysten mukaan teknologiaa tulisi käyttää niin, että se hyödyttää meitä eikä kontrolloi. Esille nousi myös ajatus siitä, että uutta teknologiaa tulisi tukea silloin, kun ne ovat hyödyllisiä, ei vain uutuuden vuoksi. Lisäksi keskusteltiin siitä, että pohdittaessa virtuaalitodellisuutta kuntoutusteknologiana, tulee tarkoin huomioida empatia ja merkityksellisyys. 

Virtuaalitodellisuuden (VR) käytettävyyttä on demonstroitava tietyissä tilanteissa, jotta voidaan tarjota asiantuntijoille ja asiakkaille laajempi mahdollisuuksien määrä. VR:ää tulisi toki käyttää tarjoamaan vaikuttavimpia palvelumahdollisuuksia potilaille, jotta kohdataan heidän yksilölliset tarpeensa ja tarjotaan yksilöllisempiä hoitoja. Huolimatta siitä, kuin kiehtovaa VR saattaa olla ihmisille, opiskelijoiden tulisi oppia sen rajoitteet ja mahdollisuudet ennen hyödyntämistä käytännön elämän tilanteissa. Kun he ovat oppineet tämän, he voivat päättää käyttävätkö sitä potilaidensa kanssa vai eivät. 

 

Jatkotutkimusideoita

Oli rohkaisevaa nähdä suuri kiinnostus aiheeseen, vaikka koulutus ja oppimismahdollisuudet virtuaalikuntoutukseen ovat vähäiset. Tämä tarkoittaa, että opettajilla ja fysioterapiaan erikoistuneilla koulutusorganisaatioilla on enemmän mahdollisuuksia ja vastuuta lisätä tietoisuutta huipputeknologian, kuten VR:n, hyödyntämiseksi kuntoutuksessa. Yksi idea olisi hanke, joka keskittyisi vain kyseiseen aiheeseen: ”Virtuaalikuntoutuskoulutus fysioterapiaopiskelijoille: mahdollisuudet ja haasteet”. Lisäksi kuntoutuksen tutkijat olivat kiinnostuneita löytämään lisää tietoa virtuaalikuntoutuksesta sekä tutkimaan sen validiteettia. Tämän vuoksi kliiniset jatkotutkimuksen virtuaalikuntoutuksesta olisi huomioitava. 

 

Lisätiedot:

Projektitutkija
Ali Tavakoli

ali.2.tavakoli@samk.fi

 

[1] Anja Poberznik, Jenni Huhtasalo, Taina Jyräkoski, Sanna Seppä, Jani Lahti, Ali Tavakoli, Johanna Virkki and Sari Merilampi, 2022

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös