RoboAI Green – sähköistyvän yhteiskunnan haasteita ratkaisemassa

13.10.2023Taru HyrkäsRoboAI Green

RoboAI Green - teknologiametallien kiertotalouden osaamiskeskittymä on Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Prizztech Oy:n yhteishanke. Alueellisesti merkittävä tutkimuskokonaisuus nostettiin RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen osakokonaisuudeksi viime vuoden aikana. 

Kuvassa ruskeahiuksinen Johanna osoittaa paristoja näytöllä ja Juuso seuraa Johannan osoitusta.

Tavoitteena oli kehittää Satakunnalle järjestelmällinen tapa tukea teknologiametallien kiertotalouden kokeiluja, liiketoimintaa sekä parantaa alueen metallurgian osaamista. Hankkeessa keskityttiin siihen, miten voidaan tehokkaasti kerätä, tunnistaa ja erotella laitteita sekä komponentteja, kuten arvokkaita teknologiametalleja sisältäviä akkuja ja elektroniikkaa.  

Tutkimusta tehtiin vahvassa yhteistyössä yli 30 yrityksen ja tutkimuslaitoksen kanssa. Samalla toteutettiin useita pilotteja, joista haastavimpana oli kiinteiden ja sulien metallien alkuaineanalyysiin soveltuvan laser-spektroskopialaitteiston kehittäminen. 

– Hankkeen myötä RoboAI Green -osakokonaisuus sai vahvan startin ja sen noin 10 tutkijaa jatkavat Satakunnan akku- ja teknologiametallialan kasvun tiekartan toteuttamista yhteistyössä Prizztech Oy:n Vihreän kasvun tiimin kanssa, RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen tutkimuspäällikkö Pekka Suominen sanoo.  

Osakokonaisuudessa jatketaan kehitystyötä

Laserspektrometri

RoboAI Green -osakokonaisuuden tutkimuksen keskiössä on laserspektrometrin ja tekoälymenetelmien kehittäminen, sekä akkujen kiertotalouden edistäminen uusien tunnistusmenetelmien avulla. Osakokonaisuudessa tutkitaan muun muassa sulan metallin online-analysointia sekä voidaanko tekoälyn ja laserspektroskopian yhdistelmällä tunnistaa ja lajitella akkumateriaalit luotettavasti kierrätystä varten. Kierrättämisessä on tärkeää tunnistaa ja erotella mahdollisimman tarkasti raaka-aineet toisistaan, jotta niitä pystytään jatkokäyttämään mahdollisimman tehokkaasti.  

– RoboAI Greenissä tehty työ ja kerrytetty osaaminen on herättänyt kiinnostusta useissa yrityksissä, ja esimerkiksi akkumateriaalien osalta kehitystyötä jatketaan yhdessä alan teollisuuden kanssa, lisää AIST-hankkeen projektipäällikkö Johanna Valio.  

Satakunnassa on useita sulaa metallia käsitteleviä teollisuuslaitoksia, mm. Harjavallan suurteollisuuspuistossa ja Porin kupariteollisuuspuistossa. Näillä laitoksilla sulan metallin online-analyysistä olisi merkittävää etua, mikä parantaisi prosessinohjausta ja mahdollistaisi kierrätysraaka-aineen käytön laajemmin. SUMEA-hankkeessa jatkokehitetään sulan metallin spektroskopiaa, joka vastaa tähän tarpeeseen, kertoo hankkeen projektipäällikkö, lehtori Leena Nolvi.

AIST: A novel AI-based Spectroscopic Technique and a future-ready research laboratory for recycling of battery materials 

Hankkeessa kehitetään menetelmää, jossa spektroskopian ja tekoälyn yhdistelmällä voidaan tunnistaa ja erotella kierrätysakkujen materiaalikoostumusta teollisuudessa, ja tehostaa akkujen ohjaamista oikeaan kierrätysprosessiin tai parantaa kierrätysmateriaalin laatua.

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

SUMEA - Sulan metallin analysointimenetelmillä kansainväliseksi tiennäyttäjäksi 

SUMEA-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa teknologiametallien parempi kierrätettävyys. Hankkeessa pilotoidaan laboratorio-olosuhteissa sulan metallin analysointia spektroskopiaa hyödyntämällä. 

Rahoittaja: Euroopan Unionin osarahoittama, Satakuntaliitto

Euroopan unionin osarahoittama logo.
VipuvoimaaEU 2014 2020 Rgb
Satakuntaliiton logo.
OKM Logo 2R Fi Musta L100 RGB

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös