Publications

Publications are an important part of research. On this page you will find the latest and most important publications by our experts. 

Publications of the RoboAI Research and Development Centre

SAMK Publication Series

Kuvakaappaus Teknologia työkaverina -julkaisusta.

 

 

Holappa, N. & Merilampi, S. (2022) Teknologia työkaverina: yhteisiä kokemuksia hyvinvointi- ja terveysteknologioista Satakunta DigiHealth -ekosysteemissä. Satakunnan ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/750903

Kuvakaappaus huvia ja hyötyä pelien keinoin -julkaisusta.

 

 

 

Poberznik A. (2020). Embedding game elements in online learning. S. Merilampi & A. Poberznik (Eds.), Huvia ja hyötyä pelien keinoin : Työkaluja monialaiseen työskentelyyn, motivoivaan opiskeluun ja hyötypelien kehittämiseen, (38 - 42). Satakunnan ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020050424905

Kuvakaappaus huvia ja hyötyä pelien keinoin -julkaisusta.

 

 

 

Poberznik A. & Saari S. (2020). Smart chair exergames. S. Merilampi & A. Poberznik (Eds.), Huvia ja hyötyä pelien keinoin : Työkaluja monialaiseen työskentelyyn, motivoivaan opiskeluun ja hyötypelien kehittämiseen, (56-59). Satakunnan ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/336546 

 

Leino, M., Kortelainen, J. Lehtinen, T., Valo, P. 2019. 3D-tulostuskokeiluilla uusia innovaatioita. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja B, Raportit 7/2019. ISSN 2323-8356, ISBN 978-951-633-275-1. https://automaatio.samk.fi/3d-tulostaminen-oikeisiin-tarpeisiin/3d-aiko-hanke/

Jyräkoski, T. & Suomi, K. (2019) Advanced technology – one answer to increase physiotherapists’ occupational health. Julkaisussa Perspectives on rehabilitation Students' views on rehabilitation theories and services.   https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/262594/2019_B_17_SAMK_Perspectives_on_Rehabilitation.pdf#page=56  

Salli J. & Holm A. (2019). Kliinisen tietoaltaan hyödyntäminen Satakunnassa. M. Mikkola (Eds.), Tutkimusfoorumi 2019: Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun uuden yhteisen toimintamallin satoa, (256-261). Satakunnan Ammattikorkeakoulu. 

Mulholland K. & Poberznik A. (2019). MotoTiles Intervention as a Tool for Fall Prevention in the Elderly Population. M. Wikman (Eds.), Crossing the Lines of Disciplines : The 6th Research Forum between Changzhou University and Satakunta University of Applied Sciences, (42 - 47). Satakunta University of Applied Sciences. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019112043371

Poberznik A. & Merilampi S. (2019). Older adults’ experiences with Pepper humanoid robot. M. Marko (Eds.), Tutkimusfoorumi 2019: Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun uuden yhteisen toimintamallin satoa, (148-154). Satakunnan ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202002074828

Holm A., Kanninen J., Ampio M., Teeri S., Inberg E. & Puustinen J. (2019). Pori75-neuvolatoiminnan vaikuttavuus yksilö-ja väestötasolla. M. Mikkola (Eds.), Tutkimusfoorumi 2019: Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun uuden yhteisen toimintamallin satoa, (240-255). Satakunnan Ammattikorkeakoulu. 

Leino, M., Lehtinen, T., Kortelainen, J., Suvela, T., Asmala, H., Jokinen, S., ja Valo, P. 2019. Simulointiympäristöllä uusia ulottuvuuksia tuotannon automatisointiin – loppuraportti. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja B, Raportit 9/2019. ISSN 2323-8356, ISBN 978-951-633-277-5. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052416927

Leino, M., Laine, K., Palomäki, J., Alarinta, J. 2019. Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan pk-yrityksissä. Teoksessa Mikkola, M. (toim.) Tutkimusfoorumi 2019 -Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun uuden yhteisen toimintamallin satoa. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja B, Raportit 23/2019. ISSN 2323-8356, ISBN 978-951-633-303-1 (PDF). https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019123049449

Leino, M., Tommiska, J. 2019. Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan pk-yrityksissä. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja B, Raportit 14/2019, Satakunnan ammattikorkeakoulu. ISSN 2323-8356, ISBN 978-951-633-288-1. https://www.5vta.fi/ 

Leino, M. 2018. Robotiikka Akatemiassa otetaan robotiikka haltuun. Koivisto, J., Forma, E-L., Jalonen, J. Kallama, K., Kandelin, N. (toim.) eOppimisen aika – Pedagogiikka ja digityökaluja. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sarja B, Raportit 5/2018. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/142269/2018_B_5_SAMK_eOppiminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Asmala, H., Leino, M. ja Suvela, T. 2017. Automaation ja robotiikan laboratoriossa käytännössä kiinni. Julkaisussa: Sankari, A. (toim.) SAMK-KAMPUS PORI oppimisen uusi aika. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sarja D, Muut julkaisut 2/2017. ISSN 1457-0718 | ISBN 978-951-633-229-4 (painettu). ISSN 2323-8372 | ISBN 978-951-633-230-0 (verkkojulkaisu). https://issuu.com/satakunnan_ammattikorkeakoulu/docs/2017_d_2_samk_kampusjulkaisu_mat

Scientific articles
Other publications
Video publications

Read more