Mitkä fiilikset? – Fiilisluotsin testaus Punapakassa

20.10.2022Nina KarttunenRoboAI Health

Hämeen Spes Oy:n (Spes-palvelut) Fiilisluotsi-sovellusta testattiin keväällä 2022 Holmi Cares Oy:n lastensuojelun asumisyksikössä ja avopalveluissa Nakkilassa, Punapakan tiloissa. Fiilisluotsi-sovellus oli henkilökunnan ja asukkaiden käytössä testausjakson ajan. Henkilökunta perehdytettiin sovelluksen käyttöön ja he puolestaan opettivat asiakkaat sovelluksen käyttöön normaalien tapaamisten ja käyntien yhteydessä. Testauksen tavoitteena oli kerätä n. 3kk ajan käyttökokemusta puhelimeen asennetusta Fiilisluotsi-sovelluksesta. Lisäksi arvioitiin sovelluksen hyödyllisyyttä sekä soveltuvuutta lastensuojelulaitoksen ja lastensuojelun avopalveluiden toiminnassa.

Kuvituskuvassa Fiilisluotsi-sovelluksen mainos tietokoneen näytöllä.

Sovellus kartoittaa päivittäisiä tuntemuksia asiakkaan valintojen mukaan. Testauksessa saatua tietoa voidaan jatkossa käyttää apuna sovelluksen kehittämistyössä ja varsinkin kartoittaa soveltuvuutta sosiaalihuollon erilaisiin tarpeisiin. Tuotetestaus kuului Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hankkeeseen ja SAMKilta testauksessa olivat mukana Mervi Vähätalo ja Nina Karttunen.

Fiiliksiä testauksen aikana ja sen jälkeen

Testaus Punapakassa antoi paljon tärkeää tietoa sovelluksen käytettävyydestä lastensuojelutyön parissa. Henkilökunnan havaintona oli mm., että onnistunut käyttö vaatii molemminpuolista sitoutumista sovelluksen käyttöön ja aikaa vastausten antamiseen ja tarkasteluun. Sovelluksen käyttöönotto osaksi omaa työkuvaa vaatii myös työprosessin muutosta. Asiakkaiden kuuleminen eri tavoin on kuitenkin tärkeää ja siksi sovelluksen koettiin antavan uudenlaisen väylän ilmaista itseään ja kokea kuulluksi tulemista. Fiilisluotsi-sovelluksen koettiin auttavan ennen kaikkea asiakkaan kokonaistilanteen näkemistä.

Kaksi naista istuu sohvalla.
Spes-palveluiden Maria Ruuskanen ja SAMKin Mervi Vähätalo Punapakan lastensuojelun asumisyksikössä.

Asiakkaat kokivat tunteiden kirjaamisen sovelluksen avulla osaksi nykypäivää. Joskus tunteet kuitenkin ovat niin moninaisia, että yhden tunteen valitseminen valikosta saattoi olla hankalaa. Samoin sovellus ei luonnollisesti korvannut kasvotusten tapahtuvaa kohtaamista. Erilaiset muistutukset sovelluksen käyttöön tulivat esille kehittämisideoissa. Sovelluksen käyttäminen ja täyttäminen päivän päätteeksi voi unohtua herkästi. Henkilökunnalta ja asiakkailta saatu palaute on tärkeää sovelluksen kehittämistyössä.

Positiivista palautetta suorilla lainauksilla molemmilta ryhmiltä:

”simppeli ja selkeä” -ammattilainen

”sovellus oli erittäin helppokäyttöinen ja voin kuvitella käyttäväni sitä tulevaisuudessa” -nuori

 

Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke. Lisäksi ulkopuolista rahoitusta on saatu Ulla Tuomisen säätiöstä. Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke on myös osa kansallista TestBed-verkostoa.

Tulevaisuuden sairaala logot.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös