InnaGrow´n Solu-sisäpuutarhan testaus Attendo Siltalanpuiston hoivakodissa

9.9.2022Nina KarttunenRoboAI Health

SAMKin ja Attendo Siltalanpuiston testausyhteistyö alkoi keväällä Attendon hoivakodissa Harjavallassa. Sisäpuutarhakokeilun tavoitteena oli selvittää, millaista fyysistä toimintakykyä ja mielen hyvinvointia tukevaa toimintaa sisäpuutarhaan liittyen voidaan organisoida ja toteuttaa tehostetun palveluasumisen yksikössä. Testauksen kesto oli vajaan puolen vuoden mittainen ja testaus kuuluu Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hankkeessa tehtävään testaustoimintaan. SAMKilta testauksessa mukana olivat Nina Karttunen, Krista Toivonen ja Mervi Vähätalo.

Vanhus hoitaa sisäpuutarhaa.
SmartGrow Solutions Oy:n InnaGrown sisäpuutarha koostuu kolmesta kerroksesta. Istutetut kasvit kasvavat kasvivalon kanssa ylimpänä. Kasvit saavat veden ja ravinteet alla olevasta akvaariosta. Akvaarion vesisäiliöt kierrättävät veden edelleen suoraan kasvualustaan. Akvaariossa asustaa kaloja, jotka huolehtivat osaltaan mm. levän syönnistä. Oikeanpuoleisessa kuvassa asukas istuttaa siemeniä kasvipedille testausjakson alussa.

Sisäpuutarha osana hoivakodin arkea

Testauksen tavoitteena oli ideoita ja mallintaa, miten sisäpuutarhaa voitaisiin hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti osana tehostetun palveluasumisen arkea ja tuoda uudenlaista tekemistä yhteiseen ja asukkaan omaan arkeen. Sisäpuutarhasta haluttiin luonnollinen osa hoivakodin elämää.

Testausjakson alussa asukkaat istuttivat siemeniä sisäpuutarhan kasvualtaaseen yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. Kasveiksi valittiin turvallisia ja syötäväksi kelpaavia kasveja. Siementen istuttaminen multaan ja kasvien koskettaminen herättivät asukkaiden tuntoaistia. He kokivat sisäpuutarhan hoidon, kastelun ja kalojen ruokinnan mielekkääksi. Kasveja haisteltiin ja maisteltiin yhdessä. Asukkaat myös liikuskelivat omatoimisesti sisäpuutarhan äärellä ja seurailivat akvaarion elämää ja kasvien kasvua kasvipedillä. Osa kasveista siirrettiin asukkaiden ja henkilökunnan toimesta kesäksi puutarhan kasvualtaisiin jatkamaan kasvua ja kasvipedille istutettiin uusia siemeniä.

Testauksen aikana pyrittiin tunnistamaan sisäpuutarhan vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin ja toimintakykyyn hoitohenkilökunnan havainnoimana. Tulokset saatiin hoitohenkilökunnan haastatteluiden ja työpajojen perusteella. Myös henkilökunta kertoi seuranneensa mielellään kasvien kasvua ja kalojen toimintaa töiden lomassa.

 

Ote Attendon päiväkirjasta herättää lämpimiä ajatuksia:

”Katselimme asukkaiden kanssa akvaarion elämää ja mietimme, kuinka leppoisia päivät kaloilla onkaan”

 

Arjen haasteita ja mahdollisuuksia

Sisäpuutarha koettiin ennen kaikkea kauniiksi ja mielekkääksi. Suurin osa hoitohenkilöstöstä koki sisäpuutarhan hyväksi lisäksi hoivakodin toimintaa ja sen koettiin antavan keinoja monipuolistaa toimintaa ja olla samalla luonnollinen osa puutarhapainotteista hoivakotia.

Sisäpuutarhalla on edellytykset lisätä myös asukkaiden sosiaalista aktiivisuutta, mutta kokeilun aikana tätä ei havaittu. Yhteinen ohjattu tekeminen esim. visailut ja/tai muistelut liittyen sisäpuutarhan kasveihin tai kaloihin voisivat tukea tällaista toimintaa. Se kuitenkin edellyttää asukkailta halukkuutta ja riittäviä kognitiivisia taitoja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Merkittävänä hyötynä kokeilussa tunnistettiin sisäpuutarhan rauhoittava vaikutus. Tätä havaintoa kannattaa hyödyntää jatkossakin systemaattisesti ja ennalta ehkäisevästi tilanteissa, joissa henkilökunta tietää asukkaan stressaantuvan.

 

Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke. Lisäksi ulkopuolista rahoitusta on saatu Ulla Tuomisen säätiöstä. Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke on myös osa kansallista TestBed-verkostoa.

 

Tulevaisuuden sairaala logot.

 

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös