Scratch-ohjelmointi

Ohjelmoinnin oppiminen voi hyvin alkaa jo peruskoulussa. Tällä sivulla on esitelty yhden lukukauden Scratch-ohjelmoinnin oppimissuunnitelma kahden viikkotunnin etenemiselle.


Tähän on koottu Scratch-ohjelmoinnin opetusmateriaali. Opetusmateriaalia sisiältää sekä kirjallisen ohjeistuksen että erilaisia videoita. Ohjelmointiympäristönä käytetään Scratchin omaa visuaalista ohjelmointiympäristöä. Opettaja voi käyttää materiaalia joko oman opetuksen tukena tai vaihtoehtoisesti näyttämällä videot oppilaille. Materaalit sopivat parhaiten 3-6 - luokkalaisille 

 

Ensimmäinen kerta

 1. Keskustellaan oppilaiden taustasta ohjelmoijina esim. seuraavia apukysymyksiä käyttäen
  1. Mitä on ohjelmointi?
  2. Mitä kaikkea voi ohjelmoida?
  3. Oletko ohjelmoinut ennen?
  4. Millä olet ohjelmoinut?
 2. Tehdään ensimmäinen harjoitus, jonka tarkoituksena on havainnollistaa oppilaille erilaisia tapoja ohjelmoida
  1. Pyydetään oppilaita piirtämään itsenäisesti talo seitsemästä viivasta yhdessä minuutissa
  2. Vertaillaan lopputuloksia
  3. Tehdään päätelmä: Kaikilla on lopputuloksena talo. Kaikilla on ollut sama määrä viivoja käytettäväksi, mutta samanlaisia taloja ei juurikaan ole. Ohjelmointi on samanlaista. Kaikilla on samat välineet käytettävänä, lopputulos on kaikilla sama (talo), toteutus on kuitenkin lähes kaikilla eri. Ohjelmointitapoja on yhtä monta, kuin on ohjelmoijia. Ei ole väärää ja oikeaa tapaa ohjelmoida. Toiset voivat toki olla tehokkaampia ja käyttäjäystävällisempiä, kuin toiset.
 3. Avataan sivu: https://scratch.mit.edu/
 4. Tutustutaan scratch-ohjelmointiympäristöön. Katso video ohjelmointialustasta.
 5. Tehdään ohjeistetusti ensimmäinen ohjelma. Katso video ensimmäisestä ohjelmasta.
 6. Harjoitellaan erilaisten ohjelmointilohkojen käyttöä. Katso video ohjelmalohkoihin tutustumisesta.
 7. Ryhmätyö: Jaetaan opiskelijat max. 4 hengen ryhmiin. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa ohjelman, jossa kissa piirtää kuvion.
 8. Jokainen ryhmä esittelee oman ohjelmansa.

Toinen kerta

 1. Edellisen tunnin kertaus (Silmukka). Katso video:
 2. Tutustutaan uuteen aiheeseen (Ehtolause). Katso video:
 3. Tehdään ohjeistetusti ensimmäinen ohjelma, jossa kokeillaan erilaisten ehtolauseiden toimintaa Katso video:
 4. Keskustellaan tehtävästä:
  1. Miten nämä eroavat toiminnallisuudeltaan toisistaan?
  2. Missä tilanteissa käyttäisit erilaisia ehtolauseita?
 5. Ryhmätyö: Jaetaan opiskelijat max. 4 hengen ryhmiin. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa ohjelman, jossa käytetään ehtolauseita.
 6. Jokainen ryhmä esittelee oman ohjelmansa.

Kolmas kerta

 1. Edellisen tunnin kertaus (Ehtolause). Katso video:
 2. Tutustutaan uuteen aiheeseen (Muuttuja). Katso video:
 3. Tehdään ohjeistetusti ensimmäinen ohjelma, jossa kokeillaan muuttujien käyttöä. Katso video:
 4. Keskustellaan muuttujista:
  1. Milloin muuttujia kannattaa käyttää?
  2. Milloin ei kannata käyttää?
 5. Ryhmätyö: Jaetaan opiskelijat max. 4 hengen ryhmiin. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa ohjelman, jossa käytetään muuttujia.
 6. Jokainen ryhmä esittelee oman ohjelmansa.

Neljäs kerta

 1. Edellisen tunnin kertaus (Muuttuja). Katso video:
 2. Tutustutaan uuteen aiheeseen (Aliohjelma). Katso video:
 3. Tehdään ohjeistetusti ensimmäinen ohjelma, jossa kokeillaan aliohjelman käyttöä. Katso video:
 4. Keskustellaan muuttujista:
  1. Milloin aliohjelmaa kannattaa käyttää?
  2. Milloin ei kannata käyttää?
 5. Ryhmätyö: Jaetaan opiskelijat max. 4 hengen ryhmiin. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa ohjelman, jossa käytetään aliohjelmaa.
 6. Jokainen ryhmä esittelee oman ohjelmansa.

Animaatio

Viides kerta

 1. Tutustutaan animaation tekoon. Katso video:
 2. Tehdään ryhmässä oma lyhyt animaatio.
 3. Esitellään tuotokset.

Kerrat 6-7

 1. Suunnitelkaa ryhmässä käsikirjoitus animaatiollenne, jossa on pohja ja lisäosat niin, että toteutatte ensin pohjan ja tämän jälkeen lisäätte animaatioonne lisäominaisuuksia.
 2. Kerralla 7. tunnin loppupuolella esitellään jokaisen ryhmän aikaansaannos.

Musiikkivideo

Kahdeksas kerta

 1. Tutustutaan musiikkivideon tekoon. Katso video:
 2. Tehdään ryhmässä oma lyhyt musiikkivideo.
 3. Esitellään tuotokset.

Kerrat 9-10

 1. Suunnitelkaa ryhmässä käsikirjoitus musiikkivideolle, jossa on pohja ja lisäosat niin, että toteutatte ensin pohjan ja tämän jälkeen lisäätte musiikkivideoonne lisäominaisuuksia.
 2. Kerralla 10. tunnin loppupuolella esitellään jokaisen ryhmän aikaansaannos.

Peli

Yhdestoista kerta

 1. Tutustutaan pelin tekoon. Katso video: Scratch - peli 1 - 3
 2. Lisätään joku ominaisuus juuri tehtyyn peliin.
 3. Esitellään lopputulos.

Kerrat 12-13

 1. Suunnitelkaa ryhmässä käsikirjoitus pelille, jossa on pohja ja lisäosat niin, että toteutatte ensin pohjan ja tämän jälkeen lisäätte pelin lisäominaisuuksia.
 2. Kerralla 13. tunnin loppupuolella esitellään jokaisen ryhmän aikaansaannos.

Oma tuotos

Kerrat 14-16

 1. Suunnitellaan ryhmissä oma ohjelma. Ryhmä saa itsenäisesti päättää, mitä ohjelma sisältää.
 2. Tehdään suunnitelma ohjelman sisällöstä
 3. Toteutetaan ohjelma.
 4. Kerralla 16. tunnin loppupuolella esitellään jokaisen ryhmän aikaansaannos.
Pori logo.
Opetushallitus rahoittaa logo.