Koulutusmateriaalit

RoboAI:lle on todella tärkeää, että alueemme lapset ja nuoret innostuvat mahdollisimman laajasti erilaisista teknologiaopinnoista. Näille sivuille koostetaan koulujen käyttöön opetusmateriaaleja ja vinkkejä erilaisiin teknologioihin tutustumiseen sekä niiden opetteluun kouluissa. Kaikkien materiaalien tuottamisessa on tehty tiivistä yhteistyötä Porin kaupungin sivistystoimen kanssa. SAMK myös järjestää näihin aiheisiin liittyvää koulutusta opettajille tarpeen mukaan.


Teknologiataidot ovat tulevaisuudessa tärkeää osaamista kaikissa ammateissa. RoboAIn STEM-keskuksen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria sekä heidän opettajiaan ja ohjaajiaan teknologian maailmaan ja luoda positiivisia teknologiakokemuksia. Tätä tavoitellaan tarjoamalla mm. monipuolisia teknologiaopintokokonaisuuksia. 

Teknologia-ala on hyvin laaja kokonaisuus eri aloihin liittyviä tekemisiä, keksintöjä, harrastuksia, innovaatioita jne. Sitomalla lasten ja nuorten teknologiakokemukset heidän omiin kiinnostuksen kohteisiinsa, saadaan herätettyä aitoa mielenkiintoa. Kun nuoret kiinnostuvat teknologiasta ja sen luomista mahdollisuuksista, he hakeutuvat helpommin alan koulutukseen ja pääsevät sitä kautta yhteiskuntamme menestystä takaavalle polulle.

Opettajan tukena

RoboAIn sivustolla teknologiaopetukseen suunnitellut ja tuotetut materiaalit ovat kaikkien opettajien käytettävissä. Opettaja voi valita materiaaleista joitan tiettyjä, päivän aiheeseen liittyviä kohtia tai hän voi toteuttaa kokonaisia lukukauden kestäviä opintokokonaisuuksia sivustolta löytyvien materiaalien, opetusvideoiden ja tehtävien avulla. Ensimmäiset sivustolla avattavat aiheet liittyvät 3D-mallinnukseen ja -tulostukseen sekä Scratch-ohjelmointiin. Pääset tutustumaan materiaaleihin tarkemmin näiden linkkien kautta:

Nuorten teknologiataidot ovat avain Satakunnan menestykseen

Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin kaupunki ovat jo usean vuoden ajan tehneet suunnitelmallista yhteistyötä rakentaessaan nuorille satakuntalaisen mallin mukaista polkua tieteen ja teknologian maailmaan.

Pori logo.
SAMK logo.