RoboAI-akatemiassa opiskelu

Akatemiaopintoihin valitut opiskelijat suorittavat opintonsa työskentelemällä erilaisissa todellisissa teknologiaprojekteissa.

RoboAI-akatemiassa toteutetaan vuosittain kymmeniä projektia. Näissä projekteissa opiskelijat pääsevät oppimaan käytännön kautta esimerkiksi robotiikkaa, tekoälyä, konenäköä, anturitekniikkaa, 3D-simulointia/-mallinnusta/-tulostusta, neuroverkkoja, data-analytiikkaa ja ohjelmointia.

Projekteissa opiskelijat pääsevät kasvattamaan osaamistaan hyvin erilaisissa ympäristöissä ja erilaisten tavoitteiden kanssa. Joskus tehdään yhteistyörobottisovellus pienten kappaleiden kokoonpanolinjastolle, suunnitellaan ja testataan konenäkösovellus hyvin tarkkaan kohteen dimensioiden mittaamiseen, simuloidaan ja suunnitellaan samalla uudelleen kokonaisen tehdassalin toiminta tai suunnitellaan ja testataan tekoälysovellus ikäihmisen arkiaskareiden avuksi. RoboAI-akatemiassa AI- ja sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopiskelijat pääsevät yhdistelemään osaamisiaan ja laajentamaan insinööriosaamistaan. AI-insinööriopiskelijat pääsevät tekemään tekoälyratkaisuja laiterajapinnallakin ja vastaavasti sähkö- ja automaatioalan insinööriopiskelijat taas oppivat myös tekoälyn käytöstä robotiikan ja automaation sovelluksissa. Jokainen projekti suunnitellaan, aikataulutetaan, toteutetaan ja dokumentoidaan kuin se tehtäisiin oikeasti työelämässä. Tämän lisäksi useissa projekteissa toteutetaan myös erilaisia kirjallisuuskatsauksia, teoreettista tarkastelua sekä riippumattomia teknologiavertailuja, jotka dokumentoidaan. RoboAI-akatemian opiskelijat työskentelevät RoboAI-laboratoriossa yhdessä RoboAI-asiantuntijoiden kanssa.

RoboAI-akatemian projektien tuloksia julkaistaan opiskelijoiden toimesta erilaisissa SAMKin kanavissa, pääsääntöisesti RoboAI-verkkosivustolla ja -YouTube-kanavalla. Tavoitteena on, että projektien tulokset saadaan mahdollisuuksien mukaan julkaistua avoimilla sivustoilla niin, että samanlaisten haasteiden ja kehittämiskohteiden kanssa painivat yritykset voivat hakea jutuista neuvoa ja osaavat sitä kautta kääntyä RoboAI-akatemian puoleen, jos katsovat, että opiskelijaprojekti voisi auttaa heitäkin.  

Kenelle RoboAI-akatemian opinnot sopivat? 

RoboAI-akatemiassa opiskelu soveltuu erityisesti käytännön tekemisen kautta oppiville opiskelijoille. RoboAI-akatemian filosofian mukaan on tärkeää, että opiskelijat saavat kokeilla, tehdä virheitä ja oppia niistä. RoboAI-akatemiassa opiskelijoiden innovatiivisuus kehittyy ja heillä on mahdollisuus syventää osaamistaan haluamillaan alueilla jo opiskeluaikana. RoboAI-akatemiaan voivat hakea Satakunnan ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijat, joilla vähintään ensimmäisen opiskeluvuoden opinnot alkavat olla koossa. Haku järjestetään aina maalis-huhtikuussa ja valinnat tehdään hakemuksen ja haastattelujen perusteella toukokuussa.

Mitä RoboAI-akatemia antaa yrityksille? 

Yrityksille RoboAI-akatemia antaa mahdollisuuden toteuttaa täsmäprojekteja uusilla teknologioilla, hyödyntää opiskelijoita kehittämisen apuna ja ulkoa päin katsojina. RoboAI-akatemian kanssa yhteistyössä yritys voi myös toteuttaa ns. hidasta rekrytointia eli tutustua opiskelijoihin ja heidän osaamiseensa jo opintojen aikana ja valita valmistuvista insinööreistä parhaiten yrityksen toimintaympäristöön sopivia osaajia. Vuoden 2023 loppuun mennessä RoboAI- ja Robotiikka Akatemiasta valmistuneista insinööreistä kaikki ovat valmistuneet tavoiteaikaan mennessä ja ovat menneet suoraan töihin teollisuuden automaatiotehtäviin. 

Opettaja ohjeistaa vieressä olevaa opiskelijaa.
Lähikuvassa Mirka Leino.

Kiinnostuitko yhteistyöstä?

Yliopettaja
Mirka Leino
p. 044 710 3182
mirka.leino@samk.fi

Katso myös