Indego-kävelyrobotti monipuolistaa neurologisten kuntoutujien kävelyterapiaa

20.5.2020Taina JyräkoskiHyvinvointiteknologia

Indego-eksoskeletonin avulla kävely tasaisella alustalla onnistuu robotin avustamana. Kuntoutujat kokevat sen turvallisena harjoittelulaitteena, jonka avulla toispuolihalvausoireista kärsivät henkilöt voivat parantaa kävelykykyään. Satakunnan ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ylemmän AMK-tutkinnon opiskelija Taina Jyräkoski selvitti fysioterapeuttien ja kuntoutujien käyttökokemuksia Indego-exoskeleton kävelyrobotin kanssa suoritetusta kävelykuntoutuksesta sekä sen vaikutuksista kävely- ja toimintakykyyn.

Kuvassa Taina Jyräkoski kävelee Indego-eksoskeletonin avustamana.

Aiheesta ei aiemmin ole julkaistu tutkimuksia Suomessa. Satakunta DigiHealth -hankkeessa tehtyyn tutkimukseen osallistuneet terapeutit olivat pääosin tyytyväisiä laitteeseen, joka monipuolistaa neurologisen kuntoutujan fysioterapiaa. Kuntoutujat kokivat laitteen turvalliseksi harjoitteluvälineeksi.

 

Robotti, lisäväline monipuoliseen fysioterapiaan

Suomessa Indego-eksoskeleton robotteja on ollut pisimpään Mustasaaressa ja Laitilassa kuntoutuslaitoksissa. Niissä työskentelevät fysioterapeutit eivät kyselytutkimuksen perusteella kokeneet laitteen käyttämistä tai käytön opettelua vaikeaksi. He ovat toteuttaneet terapiaa eniten kuntoutujien kanssa, joilla on selkäydinvamma, aivohalvaus tai MS (multippeli skleroosi). Fysioterapeutit raportoivat laitteen käytön hyötyjä mm. kipuun, rasituksen sietämiseen, ulostukseen / suolen toimintaan, lihasvoimaan, lihasjänteyteen ja liikkumiseen. Haittoja laitteen käyttöön liittyen fysioterapeutit olivat havainneet vain vähän. Terapeutit arvostavat laitteen käytössä toistomäärien ja harjoittelun monipuolisuuden lisääntymistä.

 

Indego, miellyttävä ja turvallinen harjoitteluväline

Satakunnan alueella viisi kuntoutujaa osallistui kävelyrobottitutkimuksen kahdeksan viikon harjoittelujaksoon syksyllä 2019. Kuntoutujilla oli toispuolinen halvausoireisto ja vammautumisesta oli kulunut aikaa yli vuosi. He oppivat kävelemään kävelyrobotin ja kävelyn apuvälineen (rollaattori, kyynärsauva tms.) kanssa enimmäkseen kahden fysioterapeutin kevyellä avustuksella. Jokainen kuntoutuja kehittyi kävelyssä laitteen kanssa ja ilman laitetta yksilöllisesti, erojen ollessa suuria. Kävelytestien perusteella neljä kuntoutujaa paransi kävelykykyään robottiavusteisella harjoittelulla. Yksi kuntoutuja ei hyötynyt harjoittelusta ja tarvitsi kolmen terapeutin apua laitteen kanssa kävellessä.

Tyytyväisyyskyselyn perusteella kuntoutujat kokivat kävelyn harjoittelun Indegon kanssa olevan miellyttävää ja turvallista. He eivät havainneet voimakasta uupumusta tai hengitysvaikeuksia harjoittelun aikana. Neljä viidestä kuntoutujasta haluaisi jatkossakin harjoitella kävelyä Indego-robotin avustuksella fysioterapiassa. Kukaan tutkimukseen osallistuneista ei osannut kuvitella kyseistä laitetta kotioloihin kävelyn apuvälineeksi, vaikka selkäydinvammaisilla vastaavaa laitetta on myös henkilökohtaisena apuvälineenä.

Tutkimuksen mukaan eksoskeleton-avusteinen kävelyharjoittelu on hyvä työväline neurologisessa kuntoutuksessa, mutta laite ei sovellu kaikkien käyttöön. Jyräkoski kuitenkin pohtii, että laitteen käytöstä saattaisi kuntoutumisen kannalta olla vielä enemmän hyötyä kuntoutujalle, kun vammautumisesta on kulunut vähemmän aikaa.

 

Tutkimuksesta kirjoitettu opinnäytetyö on kesän jälkeen luettavissa Theseus-tietokannassa.

 

Lisätietoja: Taina Jyräkoski, taina.m.jyrakoski@samk.fi, p. 044 710 3228.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat uutiset ja tapahtumat uunituoreena sähköpostiisi ja pysyt ajantasalla.